Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Nowym Targu

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowym Targu, al. Tysiąclecia, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.