Główny inspektorat ochrony środowiska
Analiza stężeń formaldehydu uzyskanych w latach 2012-2022 na wybranych stacjach pomiaru jakości powietrza województwa lubuskiego

Mając na uwadze zainteresowanie społeczne od 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpoczął pomiary wskaźnikowe (pomiary dobowe) formaldehydu w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach. Badania kontynuowane były również w 2022 r. Dodatkowo jedynie w 2016 roku został rozszerzony zakres pomiarowy o cykl pomiarów wskaźnikowych na stacjach pomiarowych w Zielonej Górze oraz w Smolarach Bytnickich. Obecnie, tj. od 2019 r. badania realizowane są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Zielonej Górze.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.