Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora BETX na stacji w Skawinie.

Informujemy, że brak pomiarów benzenu, etylobenzenu, toluenu i ksylenów (BETX) na stacji w Skawinie na os. Ogrody, spowodowany jest awarią analizatora.

Awaria zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.