Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 01.03.2023 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacjach w: Kaliszu (stężenie średniodobowe wynosiło 100,7 μg/m3), Kościanie (stężenie średniodobowe wynosiło 128,4 μg/m3) oraz Mosinie przy ul. Czereśniowej (stężenie średniodobowe wynosiło 129,0 μg/m3).

Na dzień 02 marca 2023 r. prognozowane jest przekroczenie poziomu informowaniana dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie miasta Kalisz oraz powiatów: kościańskiego, poznańskiego i pleszewskiego.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.