Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021.

Cinque Terre

Rok wydania: 2022

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie kujawsko - pomorskim. Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego.