Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2017

Cinque Terre

Rok wydania: 2018

Autor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Raport opracowany w 2018 r. w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie