Interfejs programistyczny aplikacji - Chief Inspectorate for Environmental Protection
Interfejs programistyczny aplikacji

Interfejs API portalu jakości powietrza umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza zgromadzonych bazie JPOAT 2.0. Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu API.

Stacje pomiarowe

Usługa sieciowa udostępniająca listę stacji pomiarowych.

http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/findAll

Usługa sieciowa typu REST wykorzystująca zapytanie HTTP GET. Udostępniająca dane w formacie JSON.

Przykład zapytania: Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Przykład odpowiedzi:

[{
    "id": 14,
    "stationName": "Działoszyn",
    "gegrLat": "50.972167",
    "gegrLon": "14.941319",
    "city": {
        "id": 192,
        "name": "Działoszyn",
        "commune": {
            "communeName": "Bogatynia",
            "districtName": "zgorzelecki",
            "provinceName": "DOLNOŚLĄSKIE"
        }
    },
    "addressStreet": null
}]

 

Stanowiska pomiarowe

Usługa sieciowa udostępniająca listę stanowisk pomiarowych dostępnych na wybranej stacji pomiarowej.

http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/sensors/{stationId}

Usługa sieciowa typu REST wykorzystująca zapytanie HTTP GET. Udostępniająca dane w formacie JSON.

Przykład zapytania: http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/sensors/14

Przykład odpowiedzi:

[{
    "id": 92,
    "stationId": 14,
    "param": {
        "paramName": "pył zawieszony PM10",
        "paramFormula": "PM10",
        "paramCode": "PM10",
        "idParam": 3
    }
},
{
    "id": 88,
    "stationId": 14,
    "param": {
        "paramName": "dwutlenek azotu",
        "paramFormula": "NO2",
        "paramCode": "NO2",
        "idParam": 6
    }
}]

 

Dane pomiarowe

Usługa sieciowa udostępniająca dane pomiarowe na podstawie podanego identyfikatora stanowiska pomiarowego.

http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/data/getData/{sensorId}

Usługa sieciowa typu REST wykorzystująca zapytanie HTTP GET. Udostępniająca dane w formacie JSON.

Przykład zapytania: http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/data/getData/92

Przykład odpowiedzi:

{
    "key": "PM10",
    "values": [
    {
        "date": "2017-03-28 11:00:00",
        "value": 30.3018
    },
    {
        "date": "2017-03-28 12:00:00",
        "value": 27.5946
    }]
}

Indeks jakości powietrza

Usługa sieciowa udostępniająca indeks jakości powietrza na podstawie podanego identyfikatora stacji pomiarowej.

http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/aqindex/getIndex/{stationId}

Usługa sieciowa typu REST wykorzystująca zapytanie HTTP GET. Udostępniająca dane w formacie JSON.

Przykład zapytania: http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/aqindex/getIndex/52

Przykład odpowiedzi:

{
    "id": 52,
    "stCalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "stIndexLevel": {
        "id": 2,
        "indexLevelName": "Umiarkowany"
    },
    "stSourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "so2CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "so2IndexLevel": null,
    "so2SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "no2CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "no2IndexLevel": null,
    "no2SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm10CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm10IndexLevel": null,
    "pm10SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm25CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm25IndexLevel": null,
    "pm25SourceDataDate": null,
    "o3CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "o3IndexLevel": null,
    "o3SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
 }