Interfejs programistyczny aplikacji (API) - Główny inspektorat ochrony środowiska
Interfejs programistyczny aplikacji (API)


Interfejs API portalu "Jakość Powietrza" GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza w Polsce, wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i gromadzonych w bazie JPOAT2,0. Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu API.

Udostępniane dane nie są na bieżąco weryfikowane, zatem mogą ulec zmianie w późniejszym czasie. Dane udostępniane są w czasie lokalnym.

Udostępniany poprzez API wynik CO (tlenku węgla) wyświetlany jest w jednostce μg/m3, na mapie portalu Jakości Powietrza przeliczony jest już na mg/m3.
Liczba sensorów udostępnianych przez API (identycznie jak na portalu Jakości Powietrza GIOŚ) jest stała i maksymalnie udostępniane są wyniki automatycznych pomiarów dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3).
 

Ze względu na zdarzające się przypadki awarii sprzętu pomiarowego, awarii transmisji danych lub innych zdarzeń losowych na które pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie mają wpływu, mogą występować sporadyczne przerwy w transmisji i prezentacji danych pomiarowych na portalu "Jakość Powietrza" oraz w aplikacjach korzystających z interfejsu API.

Korzystając z API akceptują Państwo wszystkie warunki zawarte w Regulaminie portalu. Użytkownik ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego udostępniane na portalu Jakość Powietrza zobowiązany jest w sposób czytelny i wyraźny wskazać źródło pozyskania informacji.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych/informatycznych prosimy o kontakt na adres mailowy api (małpka) gios.gov.pl 

 

Stacje pomiarowe

Usługa sieciowa udostępniająca listę stacji pomiarowych.

http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/findAll

Usługa sieciowa typu REST wykorzystująca zapytanie HTTP GET. Udostępniająca dane w formacie JSON.

Przykład zapytania: Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Przykład odpowiedzi:

[{
    "id": 14,
    "stationName": "Działoszyn",
    "gegrLat": "50.972167",
    "gegrLon": "14.941319",
    "city": {
        "id": 192,
        "name": "Działoszyn",
        "commune": {
            "communeName": "Bogatynia",
            "districtName": "zgorzelecki",
            "provinceName": "DOLNOŚLĄSKIE"
        }
    },
    "addressStreet": null
}]

 

Stanowiska pomiarowe

Usługa sieciowa udostępniająca listę stanowisk pomiarowych dostępnych na wybranej stacji pomiarowej.

http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/sensors/{stationId}

Usługa sieciowa typu REST wykorzystująca zapytanie HTTP GET. Udostępniająca dane w formacie JSON.

Przykład zapytania: http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/sensors/14

Przykład odpowiedzi:

[{
    "id": 92,
    "stationId": 14,
    "param": {
        "paramName": "pył zawieszony PM10",
        "paramFormula": "PM10",
        "paramCode": "PM10",
        "idParam": 3
    }
},
{
    "id": 88,
    "stationId": 14,
    "param": {
        "paramName": "dwutlenek azotu",
        "paramFormula": "NO2",
        "paramCode": "NO2",
        "idParam": 6
    }
}]

 

Dane pomiarowe

Usługa sieciowa udostępniająca dane pomiarowe na podstawie podanego identyfikatora stanowiska pomiarowego.

http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/data/getData/{sensorId}

Usługa sieciowa typu REST wykorzystująca zapytanie HTTP GET. Udostępniająca dane w formacie JSON.

Przykład zapytania: http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/data/getData/92

Przykład odpowiedzi:

{
    "key": "PM10",
    "values": [
    {
        "date": "2017-03-28 11:00:00",
        "value": 30.3018
    },
    {
        "date": "2017-03-28 12:00:00",
        "value": 27.5946
    }]
}

Indeks jakości powietrza

Usługa sieciowa udostępniająca indeks jakości powietrza na podstawie podanego identyfikatora stacji pomiarowej.

http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/aqindex/getIndex/{stationId}

Usługa sieciowa typu REST wykorzystująca zapytanie HTTP GET. Udostępniająca dane w formacie JSON.

Przykład zapytania: http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/aqindex/getIndex/52

Przykład odpowiedzi:

{
    "id": 52,
    "stCalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "stIndexLevel": {
        "id": 2,
        "indexLevelName": "Umiarkowany"
    },
    "stSourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "so2CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "so2IndexLevel": null,
    "so2SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "no2CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "no2IndexLevel": null,
    "no2SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "coCalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "coIndexLevel": null,
    "coSourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm10CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm10IndexLevel": null,
    "pm10SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm25CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm25IndexLevel": null,
    "pm25SourceDataDate": null,
    "o3CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "o3IndexLevel": null,
    "o3SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "c6h6CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "c6h6IndexLevel": null,
    "c6h6SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00"
}