Pomiary i ocena jakości powietrza - Raportowanie wyników pomiarów do Komisji Europejskiej - Główny inspektorat ochrony środowiska
Pomiary i ocena jakości powietrza - Raportowanie wyników pomiarów do Komisji Europejskiej
 
EEA logo

Na mocy przepisów unijnych odzwierciedlonych w prawie krajowym Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje wyniki pomiarów z sieci stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska, wyniki zbiorczej oceny jakości powietrza oraz dane o przekroczeniach progów alarmowych ozonu do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Europejskiej Agencji Środowiska. Pliki te umieszczane są bezpośrednio w Centralnym Repozytorium Danych Europejskiej Agencji Środowiska.

 

Centralne Repozytorium Danych Europejskiej Agencji Środowiska:

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza co roku przekazywane są do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Europejskiej Agencji Środowiska. Zagregowane i jednostkowe dane można zobaczyć i pobrać ze strony AIRBASE – Europejskiej bazy danych jakości powietrza administrowanej przez Europejską Agencję Środowiska.