Główny inspektorat ochrony środowiska
Ocena jakości powietrza w Polsce za rok 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport krajowy dotyczący oceny jakości powietrza za rok 2014. Roczną ocenę jakości powietrza w 2015 r. za rok poprzedni wykonano w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska zgodnie z ustawą-Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniami wykonawczymi. Raport wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.

 

Raport został opublikowany w dniu 30.10.2015 r. na portalu jakości powietrza GIOŚ pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl zgodnie z art. 94 ust. 1d ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).