Główny inspektorat ochrony środowiska
Ocena jakości powietrza w Polsce za rok 2015

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport krajowy dotyczący oceny jakości powietrza za rok 2015. Roczną ocenę jakości powietrza w 2016 r. za rok poprzedni wykonano w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska zgodnie z ustawą-Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniami wykonawczymi. Raport wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.