Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowe funkcjonalności portalu „Jakość Powietrza” GIOŚ!

Zapraszamy do nowej odsłony portalu „Jakość Powietrza”, gdzie wdrożone zostały rozwiązania optymalizujące i ułatwiające użytkownikowi korzystanie z poszczególnych modułów portalu. Nowości, które zostały wprowadzone, to m.in.:

  • nowe funkcjonalności modułu Prognozy zanieczyszczeń powietrza  pozwalające na szybsze i wygodniejsze przeglądanie prognoz jakości powietrza, w tym między innymi przyciski  przy pasku czasu w mapach prognoz jednogodzinnych, za pomocą których użytkownicy mogą wybierać spośród trzech szybkości wyświetlania animacji, oraz okno odnośników pozwalające na łatwe przełączanie pomiędzy mapami prognoz wojewódzkich i krajowych.
  • nowy moduł zawierający 16 podstron wojewódzkich, stanowiących kompleksowe źródło informacji dotyczących stanu jakości powietrza w poszczególnych województwach. Informacje prezentowane są w układzie korespondującym ze stroną główną portalu w postaci:

- mapy bieżących danych pomiarowych ze stacji zlokalizowanych na terenie województwa,
- mapy prognoz zanieczyszczeń dla województwa,
- mapy ostrzeżeń o przekroczeniach poziomu informowania i alarmowego na obszarze województwa,
- mapy stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych na terenie województwa, 
- biblioteki zawierającej aktualne i archiwalne publikacje z zakresu monitoringu jakości powietrza dotyczące obszaru województwa,
- sekcję Aktualności dedykowaną dla poszczególnych województw,
- podstronę zawierającą niezbędne informacje  i wzory wniosków w zakresie udostępnienia informacji o tle substancji w powietrzu. 

Nowa odsłona portalu „Jakość Powietrza” pozwala na udostępnienie w jednym miejscu wszystkich informacji wytworzonych dotychczas w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, oraz informacji wytwarzanych po 1 stycznia 2019 r. przez Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska. W dziale Publikacje dostępnym na każdej z  16 podstron wojewódzkich zostały zamieszczone wyniki rocznych i pięcioletnich ocen jakości powietrza od 2004 roku, wojewódzkie Programy Państwowego Monitoringu Środowiska, oraz inne opracowania z zakresu jakości powietrza odpowiednio dla każdego z województw.

Mamy nadzieję, że nowa odsłona portalu będzie dla Państwa kompleksowym źródłem informacji o jakości powietrza, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju. Zachęcamy do regularnych odwiedzin!