Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 01.04.2021 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce

 

W dniu 1 kwietnia br. na stacjach monitoringu jakości powietrza odnotowywane są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10. Przyczyną kumulacji stężeń w godzinach nocnych i porannych był słaby wiatr i mgły, które miejscami ograniczały  widzialność do 200 m. Również w dniu dzisiejszym nad Polską obserwowany jest napływ mas powietrza znad północnej Afryki wraz z pyłem pustynnym, który przemieszczać się będzie z północy w kierunku południowego wschodu, przyczyniając się do znacznego wzrostu odnotowywanych stężeń pyłu PM10 na obszarze całego kraju. Lokalnie mogą wystąpić przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m­3).
 

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 9:00 UTC
Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 15:00 UTC

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 9:00 UTC (mapa powyżej) i 15:00 UTC (mapa poniżej) 1 kwietnia br., Copernicus Atmosphere Monitoring Service  (https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/aerosol-forecasts?facets=undefined&time=2021033100,36,2021040112&projection=classical_europe&layer_name=composition_aod550)

 

Aktualnie najwyższe stężenia jednogodzinne pyłu PM10 występują na stacjach monitoringu jakości powietrza (dane z godziny 9:00):

  • w województwie pomorskim: w Gdańsku (do 424,3 µg/m­3), w Kościerzynie (208,3 µg/m­3),
  • w województwie warmińsko-mazurskim: w Gołdapi  (155,9 µg/m­3),
  • w województwie kujawsko-pomorskim: w Grudziądzu (226,8 µg/m­3);
  • w województwie podlaskim: w Łomży (151,3 µg/m­3);
  • w województwie łódzkim: w Zgierzu (164 µg/m­3);
  • w województwie śląskim: w Lublińcu (157,2 µg/m­3).

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza”  oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”.

Wartości godzinnych nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie jednogodzinnego.

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, dane pomiarowe z godz. 9:00  1 kwietnia br.

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, dane pomiarowe z godz. 9:00  1 kwietnia br.  https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

Według prognoz IMGW-PIB w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych i wieczornych przewidywane są przelotne opady deszczu przemieszczające się z  północy Polski w głąb kraju, którym towarzyszyć będzie wzrost prędkości wiatru do 72 km/h, w porywach do 90 km/h na pomorzu oraz na południowym zachodzie Polski, warunki te będą  sprzyjać wymywaniu pyłów z atmosfery i obniżeniu stężeń pyłów zawieszonych odnotowywanych na stacjach pomiarowych. Epizod napływu pyłu saharyjskiego zakończy się nocą z 1 na 2 kwietnia br., na dzień jutrzejszy (02.04.2021 r.)  prognozowana jest dobra  jakość powietrza.