Główny inspektorat ochrony środowiska
Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym


Zachęcamy do odwiedzania modułu Prognozy zanieczyszczeń powietrza, gdzie prezentowane są mapy prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym (O3) dla obszaru całej Polski oraz poszczególnych województw. Prognozy na dzień bieżący i dwa kolejne dni publikowane będą codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września.

Prognozowane stężenia prezentowane są w postaci trzech typów map:
- prognoza stężeń 1-godzinnych (z animacją modelowania co 1 godzinę),
- prognoza maksymalnego stężenia 1-godzinnego - maksymalne wartości 1-godzinne spośród wszystkich 24 wyników dla danego punktu dla wybranego dnia (mapa statyczna bez animacji),
- prognoza maksymalnego 8-godzinnego stężenia kroczącego (mapa statyczna bez animacji).

Prognozy jakości powietrza dostępne są również w nowej wersji aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce na systemy operacyjne iOS i Android.

Prognozy zanieczyszczeń powietrza prezentowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonuje Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) na podstawie art. 88, ust. 7 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).


Moduł prognoz jakości powietrza - mapa dla ozonu