Główny inspektorat ochrony środowiska
Wybuch w Niemczech w dniu 27.07.2021 r. – stan jakości powietrza w Polsce

 

W związku z wybuchem w dniu 27.07.2021 r. o godz. 10.00 na terenie Chempark w Leverkusen (Niemcy) i prognozowanym przez IMGW-PIB dotarciem smugi zanieczyszczeń do granic Polski w dniu 28 lipca w godzinach porannych (7.00-9.00) informujemy, iż na stacjach pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie odnotowano podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w godzinach porannych (7.00.-9.00) w dniu 28.07.2021 r. Wyjątkiem jest stacja pomiarowa w Gdańsku, na ul. Powstańców Warszawskich, gdzie o godz. 8.00 odnotowano stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynoszące 145 µg/m3, jednakże wysokie stężenia pyłu PM10 na tej stacji, nie są związane z wybuchem i występowały również w dniach poprzedzających wybuch w Niemczech. Sytuacja może ulec zmianie, w zależności od przesuwającej się smugi zanieczyszczeń i występujących warunków meteorologicznych. Bieżące dane pomiarowe jakości powietrza dostępne są na portalu „Jakość powietrza” http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz w aplikacji na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza w postaci Polskiego indeksu jakości powietrza, z dnia 28.07.2021 r., godz. 8.00-9.00

Rys. 1. Wyniki pomiarów jakości powietrza w postaci Polskiego indeksu jakości powietrza, z dnia 28.07.2021 r., godz. 8.00-9.00. Źródło: GIOŚ, www.powietrze.gios.gov.pl

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza w postaci Indeksu pyłu PM10, z dnia 28.07.2021 r., godz. 8.00-9.00

Rys. 2. Wyniki pomiarów jakości powietrza w postaci Indeksu pyłu zawieszonego PM10, z dnia 28.07.2021 r., godz. 8.00-9.00. Źródło: GIOŚ, www.powietrze.gios.gov.pl

 

Według informacji IMGW-PIB z godz. 9.30, w dniu 28.07. 2021 r. powietrze znad rejonu pożaru przemieszcza się bardziej na północ, w kierunku Bałtyku i powinno ominąć Polskę (Źródło: IMGW-PIB, https://imgw.pl/wydarzenia/aktualizacja-wybuch-w-niemczech-imgw-pib-monitoruje-skazenie-atmosfery).