Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w sieci monitoringu jakości powietrza

 

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2024, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dokonano szeregu zmian w sieci monitoringu jakości powietrza. Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian przedstawiono poniżej.

 

W Bydgoszczy przy ul. Jeździeckiej uruchomiono nową stację pomiarową, na której prowadzone są automatyczne pomiary tlenków azotu (NO2/NO/NOX) oraz ozonu (O3).

 

Nowe stanowiska pomiarowe na istniejących stacjach:

 • Warszawie przy ul. Kondratowicza uruchomione zostało stanowisko manualne pyłu zawieszonego PM2,5 przeniesione ze stacji przy ul. Tołstoja, ponadto uruchomione zostały stanowiska automatyczne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5,
 • Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Piłsudskiego uruchomione zostały manualne stanowiska pomiarowe arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i ołowiu (Pb), przeniesione ze stacji w Gorzowie Wielkopolskim znajdującej się przy ul. Kosynierów Gdyńskich,
 • w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego uruchomione zostały automatyczne stanowiska pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5,
 • w Łomży przy ul. Sikorskiego, uruchomione zostało automatyczne stanowisko benzenu (C6H6) przeniesione ze stacji w Białymstoku,
 • Malborku przy ul. Mickiewicza uruchomione zostały manualne stanowiska pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10,
 • Ostródzie przy ul. Piłsudskiego uruchomione zostały manualne stanowiska pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przeniesione ze stacji w Gołdapi,
 • w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej wznowione zostały pomiary tlenku węgla (CO) i  benzenu (C6H6),
 • w Trzebini na os. Związku Walki Młodych wznowione zostały pomiary benzenu (C6H6),
 • w Żywcu na ul. Kopernika uruchomione zostało automatyczne stanowisko pyłu zawieszonego PM2,5.

Pobornik w Kępnie

 

Nowe lokalizacje mobilnych stacji pomiarowych:

 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w roku 2023 funkcjonowała w Kętrzynie, w 2024 roku została przeniesiona do Działdowa i zlokalizowana przy
  ul. Polnej. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10;
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2023 r. funkcjonowała w Jedliczu, w 2024 roku została przeniesiona do Boguchwały i zlokalizowana przy ul. Angermana. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10;
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która funkcjonowała w roku 2023 we Włoszczowie, w 2024 roku została przeniesiona do Skarżyska-Kamiennej i zlokalizowana przy ul. 1 Maja. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2/NO/NOX), tlenku węgla (CO), ozonu (O3) oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10,
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w latach 2022-2023 funkcjonowała w Wadowicach, w 2024 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji w Wysowej-Zdroju w Parku Zdrojowym. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10;
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2023 r. funkcjonowała w Świnoujściu, w 2024 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji w Dąbkach przy ul. Sztormowej. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary tlenków azotu (NO2/NO/NO), pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10;
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2023 r. funkcjonowała w Międzyrzeczu, w 2024 roku została przeniesiona do Lubska i zlokalizowana przy ul. Strzeleckiej. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary tlenków azotu (NO2/NO/NOX), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10, arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni), ołowiu (Pb) i benzo(a)pirenu zawartych w pyle zawieszonym PM10,
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w 2023 r. funkcjonowała w Polanicy-Zdroju, w 2024 roku została przeniesiona do Kudowy-Zdroju i zlokalizowana przy ul. Szkolnej. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10,
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w latach 2022-2023 funkcjonowała w Lwówku Śląskim, została przeniesiona w 2024 roku do Chojnowa i zlokalizowana przy ul. Małachowskiego. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10,
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w roku 2023 funkcjonowała w Ustce, została przeniesiona w 2024 roku do Bytowa i zlokalizowana przy ul. Miłej. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10,
 • mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w roku 2023 funkcjonowała w Krapkowicach, została przeniesiona w 2024 roku do Strzelec Opolskich i zlokalizowana przy ul. Kard. Wyszyńskiego. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

Stacja mobilna w Chojnowie

 

Pozostałe zmiany w sieci monitoringu jakości powietrza:

 • stacja pomiarowa funkcjonująca w Pszczynie została przeniesiona z ul. Bogedaina na ul. Batorego
 • stacja pomiarowa funkcjonująca w Białymstoku została przeniesiona z ul. Waszyngtona na ul. Upalną,
 • stacja dotychczas funkcjonująca w Lesznie przy ul. Kiepury, została przeniesiona na ul. Prusa,
 • stacja dotychczas funkcjonująca w Tarnowie Podgórnym została przeniesiona do Kępna,
 • wznowione zostały pomiary na stacji w Pile oraz w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego po czasowym wyłączeniu stacji w roku 2023, które były związane ze zmianami zasilania w energię elektryczną. Ponadto, pomiary na stacji w Pile zostały uzupełnione o stanowisko automatyczne dwutlenku siarki (SO2),
 • wznowione zostały pomiary automatyczne dwutlenku siarki (SO2) na stacji w Szczecinie przy ul. Łącznej.

Wyniki pomiarów uzyskane na wyżej wymienionych stacjach i stanowiskach pomiarowych zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2024.

Z uwagi na istotne zmiany związane z lokalizacjami stacji,  pomiary na stacji w Rawie Mazowieckiej zostały wstrzymane, a pomiary na stacji w Ostrowie Wielkopolskim zostaną wstrzymane wraz z końcem marca do czasu posadowienia poborników w nowych lokalizacjach.

 

Mając na uwadze niskie stężenia zanieczyszczeń gazowych oraz potrzebę optymalizacji sieci monitoringu jakości powietrza ograniczono:

 • pomiary automatyczne dwutlenku siarki (SO2). Zakończono pomiary SO2 na stacji w Inowrocławiu i w Gliwicach,
 • pomiary automatyczne benzenu (C6H6). Zakończono pomiary C6H6 na stacji w Zgorzelcu, w Świeciu, w Zamościu, w Łodzi przy al. Jana Pawła II, w Grajewie, w Krakowie przy ul. Bujaka, w Nowym Sączu i w Kielcach przy ul. Warszawskiej 108,
 • pomiary automatyczne tlenku węgla (CO). Zakończono pomiary CO na stacji w Radomsku, i w Żorach,
 • pomiary automatyczne tlenków azotu (NO2/NOx/NO). Zakończono pomiary tlenków azotu na stacji w Inowrocławiu, w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego, w Kutnie i w Trzebnicy,
 • pomiary automatyczne ozonu (O3). Zakończono pomiary ozonu na stacji w Trzebini.

Ponadto, zakres prowadzonych pomiarów ograniczono o pomiary manualne pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 na stacji w Ełk (na stacji tej kontynuowane są pomiary manualne pyłu zawieszonego PM2,5).

Ponownie zostały włączone do programu Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary automatyczne dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2/NO/NOX) oraz pyłu zawieszonego PM2,5 wykonywane na zmodernizowanej stacji w Połańcu.

Wyniki pomiarów automatycznych z nowoutworzonych stacji i stanowisk dostępne są już na mapie  Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących wyników pomiarów z automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Wyniki pomiarów manualnych, po wykonaniu analiz w laboratorium, będą publikowane w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.