Ostróda, Piłsudskiego 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ostróda , Piłsudskiego 4

Informacje podstawowe
Kod krajowy WmOstrPilsud
Kod międzynarodowy PL0682A
Strefa strefa warmińsko-mazurska
Nazwa stacji Ostróda, ul. Piłsudskiego
Adres Ostróda , Piłsudskiego 4
Wsp. WGS84 Φ 53,694587
λ 19,969041
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 648192,48
y: 563964,12
Data rozpoczęcia pomiarów 2017-01-01
Wysokość n.p.m. 117 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM2.5 24-godzinny codzienny
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)