Wrocław, ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wrocław , ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18

Informacje podstawowe
Kod krajowy DsWrocWybCon
Kod międzynarodowy PL0194A
Strefa Aglomeracja Wrocławska
Nazwa stacji Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego
Adres Wrocław , ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18
Wsp. WGS84 Φ 51,129378
λ 17,02925
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 364358,6
y: 362145,34
Data rozpoczęcia pomiarów 2005-01-01
Wysokość n.p.m. 114 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
arsen w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(a)antracen w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(b)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(j)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(k)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dibenzo(a,h)antracen w PM10 24-godzinny próby łączone
indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)