Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Informacje podstawowe
Kod krajowy PdAugustowUz
Kod międzynarodowy PL0768A
Strefa strefa podlaska
Nazwa stacji Augustów, Uzdrowisko
Adres Augustów , Uzdrowisko
Wsp. WGS84 Φ 53,85255
λ 22,984686
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 672686,72
y: 761973,61
Data rozpoczęcia pomiarów 2020-01-01
Wysokość n.p.m. 130 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Urząd Miasta w Augustowie
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)