Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2022-09-25 16:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - 2022-09-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.09.2022, 01:00 15,9 14,7 14 4,6 0,3
23.09.2022, 02:00 8 6,3 14 2,9 0,2
23.09.2022, 03:00 9,7 8 11 3,8 0,2
23.09.2022, 04:00 8 6,9 13 3,6 0,2
23.09.2022, 05:00 10,1 8,8 11 2,5 0,2
23.09.2022, 06:00 6,7 5,4 11 2,9 0,2
23.09.2022, 07:00 5 4,7 15 2,6 0,1
23.09.2022, 08:00 5,6 5 12 2,3 0,1
23.09.2022, 09:00 5,4 4,5 17 2,6 0,1
23.09.2022, 10:00 5,2 4,1 31 3,3 0,1
23.09.2022, 11:00 5,4 4,2 36 3,7 0,1
23.09.2022, 12:00 5,7 4,1 40 2,9 0,1
23.09.2022, 13:00 4,9 3,6 50 1,7 0,1
23.09.2022, 14:00 4,7 3,6 53 1,8 0,1
23.09.2022, 15:00 5,2 3,7 48 3 0,1
23.09.2022, 16:00 5,2 3,9 41 3,8 0,1
23.09.2022, 17:00 7,5 6,1 44 4,6 0,2
23.09.2022, 18:00 4,7 3,7 55 1,9 0,1
23.09.2022, 19:00 5,1 3,8 37 4,2 0,2
23.09.2022, 20:00 11,3 10,1 23 8,5 0,3
23.09.2022, 21:00 76,4 74,8 12 20 1
23.09.2022, 22:00 128,7 123,4 9 26,2 1,4
23.09.2022, 23:00 36 33,1 13 16,3 0,4
24.09.2022, 00:00 48,9 45,9 7 20,5 0,7
24.09.2022, 01:00 26,6 24,4 9 12,9 0,4
24.09.2022, 02:00 14,7 13,3 17 8,4 0,2
24.09.2022, 03:00 10,8 9,3 11 5,3 0,2
24.09.2022, 04:00 18,2 16,4 7 8,1 0,4
24.09.2022, 05:00 35 33,6 1 14,8 0,4
24.09.2022, 06:00 21,7 20,1 3 14,4 0,3
24.09.2022, 07:00 27,2 25,2 4 14,2 0,4
24.09.2022, 08:00 28,4 26,3 14,8 0,5
24.09.2022, 09:00 33,3 30,8 7 14,5 0,4
24.09.2022, 10:00 9,3 8,1 30 4,7 0,2
24.09.2022, 11:00 5,4 4,2 48 2,3 0,2
24.09.2022, 12:00 5,4 4 56 1,8 0,1
24.09.2022, 13:00 4,9 3,6 58 2,4 0,1
24.09.2022, 14:00 5,3 4 61 2,1 0,1
24.09.2022, 15:00 6,1 4,6 65 2,3 0,2
24.09.2022, 16:00 10,6 8,7 63 2,5 0,2
24.09.2022, 17:00 10,1 8,5 59 3,1 0,2
24.09.2022, 18:00 6,9 4,8 51 6 0,2
24.09.2022, 19:00 6 4,8 31 14,4 0,3
24.09.2022, 20:00 61,5 58,8 16 25,6 0,7
24.09.2022, 21:00 191,1 182,5 14 34,7 2,3
24.09.2022, 22:00 279,3 272,2 19 32,8 2,9
24.09.2022, 23:00 269,1 260,5 4 24,8 2,8
25.09.2022, 00:00 176,3 169,2 4 19,9 2
25.09.2022, 01:00 103,1 97,3 0 16,5 1,5
25.09.2022, 02:00 114,1 108,8 3 11,7 1,7
25.09.2022, 03:00 86,4 82,1 0 10 1,3
25.09.2022, 04:00 24,5 23 11,7 0,4
25.09.2022, 05:00 21,4 20,4 0 11,6 0,4
25.09.2022, 06:00 27,5 25,9 2 9,1 0,5
25.09.2022, 07:00 38,5 36,1 4 8,3 0,6
25.09.2022, 08:00 36,3 34,9 0 9,6 0,5
25.09.2022, 09:00 27,2 26 3 10,9 0,4
25.09.2022, 10:00 27,3 24,6 14 13,7 0,4
25.09.2022, 11:00 18,7 16,8 21 7,9 0,3
25.09.2022, 12:00 17,7 15,1 27 6,8 0,2
25.09.2022, 13:00 24,2 20,9 50 6,1 0,2
25.09.2022, 14:00 15,5 12,6 62 3,5 0,2
25.09.2022, 15:00 8,7 6,8 60 2,7 0,2
25.09.2022, 16:00 11 9 67 5,2 0,2
25.09.2022, 17:00
25.09.2022, 18:00
25.09.2022, 19:00
25.09.2022, 20:00
25.09.2022, 21:00
25.09.2022, 22:00
25.09.2022, 23:00
26.09.2022, 00:00
Minimum 4,7 3,6 0 1,7 0,1
Maksimum 279,3 272,2 67 34,7 2,9
Średnia 35,9 33,6 25,3 9,1 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.