Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2024-05-20 14:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - 2024-05-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
18.05.2024, 01:00 26 18,4 58 7,1 0,2
18.05.2024, 02:00 26,7 19,3 53,6 6,9 0,2
18.05.2024, 03:00 29,9 18,5 55,3 4,5 0,2
18.05.2024, 04:00 24,3 17,2 50,6 4,5 0,2
18.05.2024, 05:00 26,7 18,4 42,7 4,9 0,2
18.05.2024, 06:00 25,3 18,3 42,9 4,8 0,2
18.05.2024, 07:00 24,1 17,6 41,5 5,9 0,2
18.05.2024, 08:00 22,2 16,2 54,1 9,1 0,2
18.05.2024, 09:00 20,2 12 81,2 5,3 0,2
18.05.2024, 10:00 16,8 9,6 93,4 3,4 0,1
18.05.2024, 11:00 16,4 9,2 98,4 2,8 0,1
18.05.2024, 12:00 15,9 8,8 100,3 2,8 0,1
18.05.2024, 13:00 16,4 9,3 99,7 2,9 0,1
18.05.2024, 14:00 16,2 8,8 101,4 3,1 0,1
18.05.2024, 15:00 17,4 9 103,1 3,4 0,1
18.05.2024, 16:00 18,2 8,9 104,9 3,2 0,1
18.05.2024, 17:00 18,5 9,3 107,6 3,3 0,1
18.05.2024, 18:00 17 8,8 106,3 3 0,2
18.05.2024, 19:00 17,8 9,2 104 3,8 0,1
18.05.2024, 20:00 17 9,2 95,6 7,6 0,2
18.05.2024, 21:00 19,3 10,7 66,9 24,5 0,3
18.05.2024, 22:00 32,3 16,2 47,8 30 0,4
18.05.2024, 23:00 41,8 21,5 51,9 21,5 0,3
19.05.2024, 00:00 35,2 22,4 50,5 17,2 0,2
19.05.2024, 01:00 32,2 23,1 21,5 43,4 0,3
19.05.2024, 02:00 38,3 28,9 20 34,9 0,3
19.05.2024, 03:00 31,7 24,7 26,1 25,6 0,3
19.05.2024, 04:00 27,5 21,7 34,8 12,1 0,2
19.05.2024, 05:00 27,9 21,9 27,9 9,9 0,2
19.05.2024, 06:00 25,4 20,2 30,1 7,3 0,2
19.05.2024, 07:00 26,2 20,1 36,5 7,6 0,2
19.05.2024, 08:00 39,5 32 51,7 7,6 0,2
19.05.2024, 09:00 24,5 17,1 71,2 6,3 0,2
19.05.2024, 10:00 17,4 9,7 92,7 4 0,2
19.05.2024, 11:00 12,9 6,7 100,3 2,4 0,1
19.05.2024, 12:00 13,6 6,7 101,7 2,7 0,1
19.05.2024, 13:00 13,6 6,8 101,1 4 0,1
19.05.2024, 14:00 14,6 6,8 103 3 0,1
19.05.2024, 15:00 12,5 6,6 101,8 3,3 0,1
19.05.2024, 16:00 14,7 7 102,2 3,5 0,1
19.05.2024, 17:00 12,8 7 103 3,6 0,2
19.05.2024, 18:00 12,6 7,4 99,2 5,3 0,2
19.05.2024, 19:00 13,6 7,9 95,7 6,8 0,2
19.05.2024, 20:00 21,5 9,7 87 13,8 0,2
19.05.2024, 21:00 11,9 7,7 61,9 20,7 0,2
19.05.2024, 22:00 16,8 9,9 62,1 13,6 0,2
19.05.2024, 23:00 21,7 13,6 52,1 6,9 0,2
20.05.2024, 00:00 18,4 12,7 62,1 2,7 0,1
20.05.2024, 01:00 16,4 11,6 69,1 2,6 0,1
20.05.2024, 02:00 16,5 11,7 69,1 2,7 0,1
20.05.2024, 03:00 15,5 11,9 64,7 2,6 0,1
20.05.2024, 04:00 17,2 13 59,5 3,2 0,1
20.05.2024, 05:00 19,5 15,3 53 3,6 0,1
20.05.2024, 06:00 21,6 17 48,5 4,8 0,1
20.05.2024, 07:00 21,6 15,5 50,1 7,6 0,2
20.05.2024, 08:00 21,4 15,2 64 4,2 0,1
20.05.2024, 09:00 21,4 15 69,1 3 0,1
20.05.2024, 10:00 19,3 13,4 74,7 3,3 0,1
20.05.2024, 11:00 15,8 11,1 83,5 4 0,1
20.05.2024, 12:00 17,8 11,8 87 3,4 0,1
20.05.2024, 13:00 15,7 10,4 91,1 3,9 0,1
20.05.2024, 14:00 16,7 10,6 79,2 6 0,2
20.05.2024, 15:00
20.05.2024, 16:00
20.05.2024, 17:00
20.05.2024, 18:00
20.05.2024, 19:00
20.05.2024, 20:00
20.05.2024, 21:00
20.05.2024, 22:00
20.05.2024, 23:00
21.05.2024, 00:00
Minimum 11,9 6,6 20 2,4 0,1
Maksimum 41,8 32 107,6 43,4 0,4
Średnia 21 13,6 71,3 7,9 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.