Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2022-06-29 05:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - 2022-06-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
27.06.2022, 01:00 34,8 24,3 44 7 0,2
27.06.2022, 02:00 29,6 23,7 42 4,6 0,2
27.06.2022, 03:00 28,7 23,7 35 5,2 0,2
27.06.2022, 04:00 29,8 24,9 34 6,1 0,2
27.06.2022, 05:00 31,3 25,1 39 5,8 0,2
27.06.2022, 06:00 36,1 27,1 38 6,3 0,2
27.06.2022, 07:00 33,8 25 47 5,6 0,2
27.06.2022, 08:00 30,8 21,8 60 3,8 0,2
27.06.2022, 09:00 28,5 20 68 4,3 0,2
27.06.2022, 10:00 26,5 18,3 77 2,6 0,2
27.06.2022, 11:00 21,2 14,9 82 2,6 0,1
27.06.2022, 12:00 20 14 86 2,2 0,1
27.06.2022, 13:00 17,8 12,2 89 1,9 0,1
27.06.2022, 14:00 19 12,3 87 2,5 0,1
27.06.2022, 15:00 19,8 12,9 86 3 0,1
27.06.2022, 16:00 19,1 12,9 86 2,4 0,1
27.06.2022, 17:00 19,2 13 83 2,6 0,1
27.06.2022, 18:00 19,7 13,3 81 2,9 0,1
27.06.2022, 19:00 18,6 13 82 3 0,1
27.06.2022, 20:00 26,5 13,6 77 3,9 0,1
27.06.2022, 21:00 39,9 16 70 5,5 0,2
27.06.2022, 22:00 40,1 16,4 65 5,6 0,1
27.06.2022, 23:00 34,2 16,5 61 5,2 0,1
28.06.2022, 00:00 25,3 16,7 60 4 0,1
28.06.2022, 01:00 27,4 18,3 56 4,1 0,1
28.06.2022, 02:00 27,3 18,3 48 7,4 0,1
28.06.2022, 03:00 25,2 18,5 44 6,9 0,1
28.06.2022, 04:00 26,1 19,1 43 5,6 0,1
28.06.2022, 05:00 25,6 19,3 43 3,7 0,1
28.06.2022, 06:00 26,4 21,5 36 4,5 0,1
28.06.2022, 07:00 26,3 20,6 34 6,8 0,2
28.06.2022, 08:00 27,8 20,6 44 9,5 0,2
28.06.2022, 09:00 26,2 19,3 63 5,1 0,1
28.06.2022, 10:00 25 17,1 75 3,7 0,1
28.06.2022, 11:00 21,3 13,2 87 3,4 0,1
28.06.2022, 12:00 19,8 11,7 91 2,4 0,1
28.06.2022, 13:00 21 13,6 88 3,3 0,1
28.06.2022, 14:00 19,9 12,7 89 3,4 0,2
28.06.2022, 15:00 21,7 12 91 3,8 0,1
28.06.2022, 16:00 20,6 11,5 95 5,1 0,1
28.06.2022, 17:00 20,2 11,9 101 3,4 0,1
28.06.2022, 18:00 23 12,4 103 3,7 0,1
28.06.2022, 19:00 24,9 13,1 103 4,7 0,2
28.06.2022, 20:00 24,2 13,8 91 10,3 0,2
28.06.2022, 21:00 30,3 16,5 68 17,6 0,4
28.06.2022, 22:00 28,8 17 65 15,7 0,2
28.06.2022, 23:00 20,4 14,1 71 5,9 0,2
29.06.2022, 00:00 21,8 15,6 64 6,4 0,2
29.06.2022, 01:00 20,9 15,7 62 6,4 0,2
29.06.2022, 02:00 24,7 17,8 60 3,5 0,1
29.06.2022, 03:00 24,9 18,8 59 2,8 0,1
29.06.2022, 04:00 22,8 18,1 63 2,7 0,1
29.06.2022, 05:00 24 18,9 60 2,1 0,1
29.06.2022, 06:00
29.06.2022, 07:00
29.06.2022, 08:00
29.06.2022, 09:00
29.06.2022, 10:00
29.06.2022, 11:00
29.06.2022, 12:00
29.06.2022, 13:00
29.06.2022, 14:00
29.06.2022, 15:00
29.06.2022, 16:00
29.06.2022, 17:00
29.06.2022, 18:00
29.06.2022, 19:00
29.06.2022, 20:00
29.06.2022, 21:00
29.06.2022, 22:00
29.06.2022, 23:00
30.06.2022, 00:00
Minimum 17,8 11,5 34 1,9 0,1
Maksimum 40,1 27,1 103 17,6 0,4
Średnia 25,4 17 67,5 5 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.