Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2023-11-29 03:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - 2023-11-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
27.11.2023, 01:00 17,5 16,9 33,9 7,4 0,3
27.11.2023, 02:00 17,3 16,8 30,4 8,7 0,3
27.11.2023, 03:00 15,9 15,6 31,8 5 0,2
27.11.2023, 04:00 12,6 12,2 34,1 3,8 0,2
27.11.2023, 05:00 12 11,7 34 3,7 0,2
27.11.2023, 06:00 12 11,5 33,8 4 0,2
27.11.2023, 07:00 11,7 11,4 33,4 3,8 0,2
27.11.2023, 08:00 12,8 12,2 34 3,5 0,2
27.11.2023, 09:00
27.11.2023, 10:00 11,9 11,5 38,2 5 0,2
27.11.2023, 11:00 12,7 12,2 38,1 5 0,2
27.11.2023, 12:00 16,3 15,8 39,8 4,2 0,2
27.11.2023, 13:00 14,3 13,9 44,5 4,1 0,2
27.11.2023, 14:00 10,2 9,9 48 3,8 0,2
27.11.2023, 15:00 10,6 10,2 45,8 4,6 0,2
27.11.2023, 16:00 13 12,3 41,3 5,8 0,2
27.11.2023, 17:00 27,1 26,1 36,9 8,8 0,4
27.11.2023, 18:00 23,1 22 35 9 0,3
27.11.2023, 19:00 19,7 18,4 35 8,6 0,3
27.11.2023, 20:00 18,7 18 36,1 7,5 0,3
27.11.2023, 21:00 49,4 47,8 26 16,5 0,6
27.11.2023, 22:00 58 56,4 23,8 15,7 0,6
27.11.2023, 23:00 50,5 49,2 23,1 14,5 0,6
28.11.2023, 00:00 84 82,7 14,9 20,2 0,9
28.11.2023, 01:00 40,6 39,8 20,7 13,7 0,5
28.11.2023, 02:00 29,1 28,4 23,7 12,3 0,4
28.11.2023, 03:00 35,4 34,6 17,9 15,2 0,5
28.11.2023, 04:00 35,4 34,3 20,3 12,3 0,4
28.11.2023, 05:00 24,4 24,1 26,4 8,5 0,3
28.11.2023, 06:00 30,5 30,1 26,4 9,4 0,3
28.11.2023, 07:00 39 38,2 21,4 14,1 0,3
28.11.2023, 08:00 38,4 37,1 20,7 15,8 0,4
28.11.2023, 09:00 31,6 30 23,8 13 0,3
28.11.2023, 10:00 29,2 27 26,3 12,3 0,4
28.11.2023, 11:00 29,2 27,3 26,5 11,7 0,3
28.11.2023, 12:00 23 21,9 29,4 10,9 0,3
28.11.2023, 13:00 32,4 31,1 28,4 13,4 0,4
28.11.2023, 14:00 31,7 30,4 31,9 11,3 0,3
28.11.2023, 15:00 27,1 25,1 30,7 12,9 0,3
28.11.2023, 16:00 36,3 33,7 23,1 19,6 0,4
28.11.2023, 17:00 35,1 33,1 23,8 18,7 0,3
28.11.2023, 18:00 42,8 40,2 18,3 22,3 0,4
28.11.2023, 19:00 31,7 30,8 28,2 10,2 0,3
28.11.2023, 20:00 29,6 28,6 24,6 10,9 0,3
28.11.2023, 21:00 33,9 32,8 11,4 21,1 0,4
28.11.2023, 22:00 36 34,5 12,8 18 0,3
28.11.2023, 23:00 40,8 39 17,4 13,7 0,4
29.11.2023, 00:00 37,8 36,3 14,9 12,9 0,3
29.11.2023, 01:00 31 29,5 22,7 8,1 0,3
29.11.2023, 02:00 35,4 34 20,5 7 0,3
29.11.2023, 03:00 32,2 31 19,6 7,3 0,3
29.11.2023, 04:00
29.11.2023, 05:00
29.11.2023, 06:00
29.11.2023, 07:00
29.11.2023, 08:00
29.11.2023, 09:00
29.11.2023, 10:00
29.11.2023, 11:00
29.11.2023, 12:00
29.11.2023, 13:00
29.11.2023, 14:00
29.11.2023, 15:00
29.11.2023, 16:00
29.11.2023, 17:00
29.11.2023, 18:00
29.11.2023, 19:00
29.11.2023, 20:00
29.11.2023, 21:00
29.11.2023, 22:00
29.11.2023, 23:00
30.11.2023, 00:00
Minimum 10,2 9,9 11,4 3,5 0,2
Maksimum 84 82,7 48 22,3 0,9
Średnia 28,6 27,6 28,1 10,6 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.