Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2023-01-28 11:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - 2023-01-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.01.2023, 01:00 41,2 40,3 7,1 0,3
26.01.2023, 02:00 39,8 38,8 7 0,3
26.01.2023, 03:00 41,9 40,8 8 0,3
26.01.2023, 04:00 46,9 45 9 0,3
26.01.2023, 05:00 47,4 45,8 10,2 0,3
26.01.2023, 06:00 47,3 45,4 11,3 0,4
26.01.2023, 07:00 56 53,5 17,7 0,4
26.01.2023, 08:00 62,5 55,6 19,1 0,4
26.01.2023, 09:00 62,6 54,9 18,9 0,4
26.01.2023, 10:00 53,1 49,2 19,5 0,4
26.01.2023, 11:00 58,1 55,1 17,4 0,4
26.01.2023, 12:00 63 59,2 17 0,4
26.01.2023, 13:00 59,4 55,8 15,7 0,4
26.01.2023, 14:00 59,2 55,9 15,9 0,4
26.01.2023, 15:00 57,7 55,1 17,7 0,5
26.01.2023, 16:00 57 54,7 18,4 0,5
26.01.2023, 17:00 68,1 65,5 19,3 0,6
26.01.2023, 18:00 82,9 79 25,4 0,7
26.01.2023, 19:00 96 90,2 24,1 0,8
26.01.2023, 20:00 80 76,1 18,9 0,7
26.01.2023, 21:00 76,4 74,8 19,4 0,9
26.01.2023, 22:00 81,5 79,6 18,3 0,8
26.01.2023, 23:00 62,8 61,8 18,2 0,7
27.01.2023, 00:00 72,1 71 18,7 0,7
27.01.2023, 01:00 67,8 66,6 16,8 0,8
27.01.2023, 02:00 67,7 66,9 15,6 0,8
27.01.2023, 03:00 63,7 62,9 15,8 0,8
27.01.2023, 04:00 56 55,1 15,7 0,7
27.01.2023, 05:00 36,3 35,8 8,6 0,4
27.01.2023, 06:00 32,7 32 5,6 0,3
27.01.2023, 07:00 37,3 36,5 6,5 0,3
27.01.2023, 08:00 39,2 38,3 7,9 0,4
27.01.2023, 09:00 36,4 35,6 6,4 0,3
27.01.2023, 10:00 29,3 28,6 4,5 0,3
27.01.2023, 11:00 24,5 24 6,1 0,3
27.01.2023, 12:00 20,1 19,6 6,9 0,3
27.01.2023, 13:00 12,9 12,7 5,6 0,3
27.01.2023, 14:00 7,3 7,1 4,8 0,2
27.01.2023, 15:00 5,9 5,7 4,2 0,2
27.01.2023, 16:00 6,5 6,3 3,8 0,2
27.01.2023, 17:00 7,5 7,3 3,9 0,2
27.01.2023, 18:00 8,6 8,2 4,3 0,2
27.01.2023, 19:00 9,8 9,5 4,6 0,2
27.01.2023, 20:00 10,2 10,1 4,8 0,2
27.01.2023, 21:00 10,3 10,1 4,9 0,2
27.01.2023, 22:00 8,8 8,7 4,4 0,2
27.01.2023, 23:00 8 7,8 3 0,2
28.01.2023, 00:00 7,7 7,4 2,9 0,2
28.01.2023, 01:00 7,7 7,6 3 0,2
28.01.2023, 02:00 7,6 7,4 2,9 0,2
28.01.2023, 03:00 7,5 7,4 2,4 0,2
28.01.2023, 04:00 7 6,9 2 0,2
28.01.2023, 05:00 6,2 6,1 1,8 0,2
28.01.2023, 06:00 5,9 5,9 1,7 0,2
28.01.2023, 07:00 5,7 5,5 1,7 0,2
28.01.2023, 08:00 5,4 5,3 1,3 0,2
28.01.2023, 09:00 6,2 6 1,4 0,2
28.01.2023, 10:00 7 6,8 1,5 0,2
28.01.2023, 11:00 6,6 6,4 1,7 0,2
28.01.2023, 12:00
28.01.2023, 13:00
28.01.2023, 14:00
28.01.2023, 15:00
28.01.2023, 16:00
28.01.2023, 17:00
28.01.2023, 18:00
28.01.2023, 19:00
28.01.2023, 20:00
28.01.2023, 21:00
28.01.2023, 22:00
28.01.2023, 23:00
29.01.2023, 00:00
Minimum 5,4 5,3 1,3 0,2
Maksimum 96 90,2 25,4 0,9
Średnia 36,6 35,2 9,9 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.