Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2023-06-02 01:00
PdAugustowUz (Augustów, Uzdrowisko) 2014-08-18 - 2023-06-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
31.05.2023, 01:00 7,4 3,6 70,5 1 0,1
31.05.2023, 02:00 7,7 3,7 67,6 1,4 0,1
31.05.2023, 03:00 8,9 3,9 61,8 1,8 0,1
31.05.2023, 04:00 9,3 4,3 56,9 2,2 0,1
31.05.2023, 05:00 10 4,7 52,4 3,2 0,1
31.05.2023, 06:00 11 5 50,3 3,5 0,1
31.05.2023, 07:00 12,2 5,2 55 2,9 0,1
31.05.2023, 08:00 12,1 4,9 60,1 2,6 0,1
31.05.2023, 09:00 14,9 5,3 64 1,7 0,1
31.05.2023, 10:00 15,5 5,2 73,8 2,3 0,1
31.05.2023, 11:00 14,2 4,9 79,6 1,5 0,1
31.05.2023, 12:00 11 4,4 86,2 1 0,1
31.05.2023, 13:00 10,7 4,2 86,6 1,1 0,1
31.05.2023, 14:00 12,6 4,4 90,1 1,5 0,1
31.05.2023, 15:00 10,1 4 96,2 1,5 0,1
31.05.2023, 16:00 11,3 4,2 92,1 2,2 0,1
31.05.2023, 17:00 12,2 4,4 89,6 1,5 0,1
31.05.2023, 18:00 14,8 4,8 85,9 2 0,3
31.05.2023, 19:00 59,2 12 84,5 3,1 0,5
31.05.2023, 20:00 14,8 6,2 84,6 2,7 0,2
31.05.2023, 21:00 19,6 8,1 71,2 9,3 0,2
31.05.2023, 22:00 32,7 20,6 35,2 36 0,4
31.05.2023, 23:00 40 27,9 14,6 48,1 0,4
01.06.2023, 00:00 33,8 23,2 19,1 41,9 0,5
01.06.2023, 01:00 16 9,2 43,1 15,4 0,2
01.06.2023, 02:00 14,4 8,3 42,4 10,9 0,2
01.06.2023, 03:00 12,9 7,9 43,2 6,2 0,2
01.06.2023, 04:00 11,8 7,8 43,2 5,8 0,2
01.06.2023, 05:00 12,9 8,6 32,8 7 0,2
01.06.2023, 06:00 16,9 11,8 17,9 15,5 0,2
01.06.2023, 07:00 18,4 10,1 33,6 16,1 0,2
01.06.2023, 08:00 23,5 10,4 36,3 23,2 0,2
01.06.2023, 09:00 22,6 10,2 57,9 11,9 0,2
01.06.2023, 10:00 20,4 9,3 81 6,1 0,1
01.06.2023, 11:00 13,4 7,3 94,8 3,1 0,1
01.06.2023, 12:00 17,8 8 95,2 3,7 0,1
01.06.2023, 13:00 17,5 7,4 96,7 2,9 0,1
01.06.2023, 14:00 14,3 6,9 98,1 2,3 0,1
01.06.2023, 15:00 15,6 7 97,9 2,6 0,1
01.06.2023, 16:00 13,4 6,6 97,1 2,5 0,1
01.06.2023, 17:00 14,3 6,6 97 1,9 0,1
01.06.2023, 18:00 13,3 6,5 95,3 2,2 0,1
01.06.2023, 19:00 12,8 6,2 92,5 1,5 0,1
01.06.2023, 20:00 13,1 6,3 89,7 1,6 0,1
01.06.2023, 21:00 12,7 6,5 82,3 2,5 0,1
01.06.2023, 22:00 14,9 7,8 80,7 1,7 0,1
01.06.2023, 23:00 15 8,1 77,7 2,2 0,1
02.06.2023, 00:00 16 8,6 74,3 2,3 0,1
02.06.2023, 01:00
02.06.2023, 02:00
02.06.2023, 03:00
02.06.2023, 04:00
02.06.2023, 05:00
02.06.2023, 06:00
02.06.2023, 07:00
02.06.2023, 08:00
02.06.2023, 09:00
02.06.2023, 10:00
02.06.2023, 11:00
02.06.2023, 12:00
02.06.2023, 13:00
02.06.2023, 14:00
02.06.2023, 15:00
02.06.2023, 16:00
02.06.2023, 17:00
02.06.2023, 18:00
02.06.2023, 19:00
02.06.2023, 20:00
02.06.2023, 21:00
02.06.2023, 22:00
02.06.2023, 23:00
03.06.2023, 00:00
Minimum 7,4 3,6 14,6 1 0,1
Maksimum 59,2 27,9 98,1 48,1 0,5
Średnia 16,2 7,8 69,3 6,8 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.