Bydgoszcz, ul. Warszawska 10 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Bydgoszcz , ul. Warszawska 10

Informacje podstawowe
Kod krajowy KpBydWarszaw
Kod międzynarodowy PL0064A
Strefa aglomeracja bydgoska
Nazwa stacji Bydgoszcz, ul. Warszawska
Adres Bydgoszcz , ul. Warszawska 10
Wsp. WGS84 Φ 53,134083
λ 17,995708
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 585890,45
y: 432831,7
Data rozpoczęcia pomiarów 1995-01-21
Wysokość n.p.m. 49 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
arsen w PM10 24-godzinny inny
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny