Brzeg, Poprzeczna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Brzeg , Poprzeczna 1

Informacje podstawowe
Kod krajowy OpBrzegPoprzMOB
Kod międzynarodowy PL0788A
Strefa strefa opolska
Nazwa stacji Brzeg mobilna
Adres Brzeg , Poprzeczna 1
Wsp. WGS84 Φ 50,849509
λ 17,462579
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 332525,15
y: 391806,28
Data rozpoczęcia pomiarów 2021-01-11
Wysokość n.p.m. 148 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
arsen w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone
ołów w PM10 24-godzinny próby łączone
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)