Dane pomiarowe tabele stacji Brzeg, Poprzeczna 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Brzeg , Poprzeczna 1

Aktualna data i godzina: 2022-08-09 19:00
OpBrzegPoprz (Brzeg, ul. Poprzeczna) 2014-08-18 - 2022-08-09

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Brzeg , Poprzeczna 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Brzeg , Poprzeczna 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.08.2022, 01:00 10,1
07.08.2022, 02:00 11,2
07.08.2022, 03:00 12,9
07.08.2022, 04:00 11,8
07.08.2022, 05:00 10,9
07.08.2022, 06:00 9,9
07.08.2022, 07:00 14,3
07.08.2022, 08:00 11,7
07.08.2022, 09:00 13
07.08.2022, 10:00 11,2
07.08.2022, 11:00 12,9
07.08.2022, 12:00 9
07.08.2022, 13:00 7,6
07.08.2022, 14:00 7,4
07.08.2022, 15:00 6
07.08.2022, 16:00 6,4
07.08.2022, 17:00 10,8
07.08.2022, 18:00 8,1
07.08.2022, 19:00 6,2
07.08.2022, 20:00 4,8
07.08.2022, 21:00 3,5
07.08.2022, 22:00 5,8
07.08.2022, 23:00 12
08.08.2022, 00:00 9,2
08.08.2022, 01:00 7,4
08.08.2022, 02:00 6
08.08.2022, 03:00 4,9
08.08.2022, 04:00 5,5
08.08.2022, 05:00 6,6
08.08.2022, 06:00 5,9
08.08.2022, 07:00 7,4
08.08.2022, 08:00 7
08.08.2022, 09:00 10,9
08.08.2022, 10:00 13,7
08.08.2022, 11:00 10,6
08.08.2022, 12:00 11,7
08.08.2022, 13:00 9,8
08.08.2022, 14:00 11,6
08.08.2022, 15:00 11,8
08.08.2022, 16:00 11,7
08.08.2022, 17:00 12,3
08.08.2022, 18:00 8,9
08.08.2022, 19:00 10,3
08.08.2022, 20:00 19,1
08.08.2022, 21:00 14,4
08.08.2022, 22:00 13,8
08.08.2022, 23:00 11,9
09.08.2022, 00:00 15
09.08.2022, 01:00 15,3
09.08.2022, 02:00 16,1
09.08.2022, 03:00 17,2
09.08.2022, 04:00 18,1
09.08.2022, 05:00 14,8
09.08.2022, 06:00 13,4
09.08.2022, 07:00 15,6
09.08.2022, 08:00 17,6
09.08.2022, 09:00 22,6
09.08.2022, 10:00 20,2
09.08.2022, 11:00 18
09.08.2022, 12:00 17,7
09.08.2022, 13:00 15,3
09.08.2022, 14:00 19,6
09.08.2022, 15:00 17,9
09.08.2022, 16:00 17,9
09.08.2022, 17:00 14,7
09.08.2022, 18:00 16,9
09.08.2022, 19:00 14,3
09.08.2022, 20:00
09.08.2022, 21:00
09.08.2022, 22:00
09.08.2022, 23:00
10.08.2022, 00:00
Minimum 3,5
Maksimum 22,6
Średnia 11,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.