Żary, ul. Szymanowskiego 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Informacje podstawowe
Kod krajowy LuZarySzyman
Kod międzynarodowy PL0591A
Strefa strefa lubuska
Nazwa stacji Żary, ul. Szymanowskiego
Adres Żary , ul. Szymanowskiego 8
Wsp. WGS84 Φ 51,642656
λ 15,127808
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 426678,72
y: 232187,72
Data rozpoczęcia pomiarów 2012-09-01
Wysokość n.p.m. 160 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
arsen w PM10 24-godzinny codzienny
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny codzienny
kadm w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
nikiel w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
etylobenzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
toluen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
m,p-ksylen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
formaldehyd tygodniowy inny