Dane pomiarowe tabele stacji Żary, ul. Szymanowskiego 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Aktualna data i godzina: 2023-10-02 07:00
LuZarySzyman (Żary, ul. Szymanowskiego ) 2014-08-18 - 2023-10-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Żary , ul. Szymanowskiego 8 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.09.2023, 01:00 22,5 11,9 68,5 26,3 6,7 0,8 0,2
30.09.2023, 02:00 14,4 7,7 72,8 8 5 0,8 0,1
30.09.2023, 03:00 13,5 6,8 67,3 6,8 5,8 0,7 0
30.09.2023, 04:00 10,7 5,6 61,2 6,6 4,9 0,8 0
30.09.2023, 05:00 7,7 5,7 57,9 5,9 5,7 0,8
30.09.2023, 06:00 4,9 6 60,2 3,6 4,5 0,7
30.09.2023, 07:00 5,3 5 57,4 3,8 3 0,7
30.09.2023, 08:00 8,1 6,1 57,8 3,8 4,1 0,8
30.09.2023, 09:00 11,7 7,6 56,8 4 4 0,8
30.09.2023, 10:00 9,1 7,1 58,7 4,8 4,1 0,9
30.09.2023, 11:00 9,4 5,1 62,7 6,1 3,4 0,9
30.09.2023, 12:00 9,7 4,2 65,5 6,4 4,5 0,8
30.09.2023, 13:00 11,3 6 66,6 6,1 3,2 0,7
30.09.2023, 14:00 12,4 6,7 69,6 4,6 3 0,7
30.09.2023, 15:00 11 5,9 71,2 4,5 2,4 0,8
30.09.2023, 16:00 6,8 4,9 70,9 5,7 4 0,8
30.09.2023, 17:00 7 3,6 72,7 4,9 3,8 0,7
30.09.2023, 18:00 8,9 5,7 65,2 8,5 4,3 0,9 0
30.09.2023, 19:00 18,7 6,5 48,6 18 3,7 1,2 0,1
30.09.2023, 20:00 26,3 12,6 41 23,2 3,2 1,8 0,1
30.09.2023, 21:00 22,4 13 11,3 40,4 2,9 2,8 0,2
30.09.2023, 22:00 20,4 11,3 33,2 18,8 3 2,2 0,1
30.09.2023, 23:00 23 12 26,6 16,8 2,8 1,8 0,1
01.10.2023, 00:00 24,6 11,3 19,3 20,8 3,1 1,8 0,1
01.10.2023, 01:00 20,5 13,4 24,4 16 4,6 1,9 0,1
01.10.2023, 02:00 16,1 9,5 39,6 9 5,8 1,5 0,1
01.10.2023, 03:00 11 11,1 44 7,1 6,2 1,1 0,2
01.10.2023, 04:00 14,2 7,9 49,6 6 6,1 1 0,2
01.10.2023, 05:00 14,3 6,6 48,7 6,9 4,9 1 0,2
01.10.2023, 06:00 11,3 8,7 47,1 8,7 7 1,1 0,2
01.10.2023, 07:00 10 7,8 49,9 8,2 8,2 1,1 0,2
01.10.2023, 08:00 16,6 5,8 49,4 8,2 4,6 1 0,2
01.10.2023, 09:00 22,1 7,6 40 19,1 4,7 1,1 0,2
01.10.2023, 10:00 7,3 6 51,1 8,3 6,4 1 0,1
01.10.2023, 11:00 10,2 6,7 52,3 14,3 4,8 1 0,2
01.10.2023, 12:00 11,5 6,8 61,9 9,2 4,5 0,9 0,2
01.10.2023, 13:00 10 5,2 70,5 7,3 4,1 0,8 0,2
01.10.2023, 14:00 7,8 4,8 75 6,3 5,8 0,8 0,2
01.10.2023, 15:00 6,4 6,5 83,2 7,2 4,9 0,7 0,2
01.10.2023, 16:00 3,9 6,6 81,6 0,8
01.10.2023, 17:00 5,5 5,3 79,3 7,6 5,4 0,9 0,2
01.10.2023, 18:00 10,2 5 76,4 7,8 5,1 0,9 0,2
01.10.2023, 19:00 12,9 6,3 66 11,9 5,6 1,1 0,2
01.10.2023, 20:00 13,1 6,2 45 28,1 5,1 1,8 0,3
01.10.2023, 21:00 11,1 6,1 59 11,6 4,6 1,6 0,2
01.10.2023, 22:00 13,5 4,4 58,8 8,7 3,9 1,2 0,2
01.10.2023, 23:00 13,9 6,5 48,9 15,5 3,4 1,3 0,2
02.10.2023, 00:00 10,2 6 50,6 14,3 4,3 1,4 0,2
02.10.2023, 01:00 5,3 5,2 52,5 9,1 4,7 1,2 0,2
02.10.2023, 02:00 8,4 5,9 50,3 8 2,8 1,1 0,1
02.10.2023, 03:00 9,3 5,6 47,7 9 4,2 1,2
02.10.2023, 04:00 10,8 6,1 55,6 7,5 4,8 1,1
02.10.2023, 05:00 12,3 8,1 45,4 9,1 5 1,1
02.10.2023, 06:00 10,7 8 47,1 13,3 5,2 1,2 0
02.10.2023, 07:00 58,1 14,4 5 1,4 0
02.10.2023, 08:00
02.10.2023, 09:00
02.10.2023, 10:00
02.10.2023, 11:00
02.10.2023, 12:00
02.10.2023, 13:00
02.10.2023, 14:00
02.10.2023, 15:00
02.10.2023, 16:00
02.10.2023, 17:00
02.10.2023, 18:00
02.10.2023, 19:00
02.10.2023, 20:00
02.10.2023, 21:00
02.10.2023, 22:00
02.10.2023, 23:00
03.10.2023, 00:00
Minimum 3,9 3,6 11,3 3,6 2,4 0,7 0
Maksimum 26,3 13,4 83,2 40,4 8,2 2,8 0,3
Średnia 12,2 7,1 55,5 10,7 4,6 1,1 0,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.