Dane pomiarowe tabele stacji Żary, ul. Szymanowskiego 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Aktualna data i godzina: 2023-06-07 11:00
LuZarySzyman (Żary, ul. Szymanowskiego ) 2014-08-18 - 2023-06-07

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Żary , ul. Szymanowskiego 8 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
05.06.2023, 01:00 13,3 10,7 49,1 7,7 9,6 0 0,2
05.06.2023, 02:00 18,3 13,2 29,5 13,4 9,6 0 0,2
05.06.2023, 03:00 16,6 6,6 21,9 14,7 9 0 0,2
05.06.2023, 04:00 15,1 10,3 18,5 14,4 10,8 0 0,2
05.06.2023, 05:00 16,3 8,8 14 17,7 9,5 0 0,2
05.06.2023, 06:00 21,6 11,4 17,6 24,5 10,7 0 0,2
05.06.2023, 07:00 21,4 10 33,2 27,7 13,7 0 0,2
05.06.2023, 08:00 19,7 9,5 39,6 22,8 11,1 0 0,2
05.06.2023, 09:00 12,9 7,4 46,4 12,1 9,7 0 0,2
05.06.2023, 10:00 14,4 7,6 50,3 7,2 9,9 0 0,2
05.06.2023, 11:00 10,4 9 57,2 5,5 9,2 0 0,2
05.06.2023, 12:00 9,6 8,9 61 5,5 10 0 0,2
05.06.2023, 13:00 11,6 6,1 65,5 5,2 7,8 0 0,2
05.06.2023, 14:00 15,3 7,4 70 6,1 11,2 0 0,2
05.06.2023, 15:00 13,4 6,7 70 6,1 11,2 0 0,2
05.06.2023, 16:00 11,3 8,1 68,2 6,7 10,2 0 0,2
05.06.2023, 17:00 14,3 7,6 66,3 6,7 10,1 0 0,2
05.06.2023, 18:00 13,9 6,6 66,9 6,7 10,3 0 0,2
05.06.2023, 19:00 16,6 6,1 66,9 7,7 10,8 0 0,2
05.06.2023, 20:00 14,1 7,6 63 10,2 9,9 0 0,2
05.06.2023, 21:00 17,4 7,8 56,8 13,5 9,9 0 0,2
05.06.2023, 22:00 16,7 9,2 53,3 15,7 8,7 0 0,2
05.06.2023, 23:00 16,6 7,6 58,2 11,6 8,7 0 0,2
06.06.2023, 00:00 10 5,8 58,7 8,9 10,2 0 0,1
06.06.2023, 01:00 16,8 6,6 57,3 7,6 11 0 0,2
06.06.2023, 02:00 20,4 8,2 49,6 9 11 0 0,2
06.06.2023, 03:00 20,9 7 43 11 9,9 0 0,2
06.06.2023, 04:00 18,2 6,6 44,5 11,3 11 0,1 0,2
06.06.2023, 05:00 17,9 11,7 46,6 9,8 10,2 0 0,2
06.06.2023, 06:00 16,3 9,4 37,6 13,9 7,5 0 0,2
06.06.2023, 07:00 16,5 10,1 31,4 20,5 8,3 0 0,2
06.06.2023, 08:00 14,3 6,8 49,1 17 9,5 0 0,2
06.06.2023, 09:00 9,4 8,6 49,5 16,1 9,6 0 0,2
06.06.2023, 10:00 9,5 9,6 54,3 14,3 9,1 0,1 0,2
06.06.2023, 11:00 12,2 7,8 54,4 9,3 9,5 0 0,2
06.06.2023, 12:00 14,3 8 54,5 6,9 9,8 0 0,2
06.06.2023, 13:00 15,3 9 60,8 8,5 9,5 0 0,2
06.06.2023, 14:00 15,1 6,1 62,6 9,2 9,8 0 0,2
06.06.2023, 15:00 16,9 9,1 62,8 8,8 9,4 0 0,2
06.06.2023, 16:00 14,3 9,2 62,3 10 8,7 0 0,2
06.06.2023, 17:00 16,4 6,6 59,6 9,4 9,6 0 0,2
06.06.2023, 18:00 16,8 9,4 60,1 7,5 10,1 0 0,1
06.06.2023, 19:00 16 7,6 59,4 0
06.06.2023, 20:00 16,4 7,2 55,3 8,4 9,4 0 0,1
06.06.2023, 21:00 17,8 8,8 52,1 9,4 10,4 0 0,1
06.06.2023, 22:00 17,7 9,6 55,4 7,1 9,5 0 0,1
06.06.2023, 23:00 17,3 9,5 53,7 6,8 10,4 0 0,1
07.06.2023, 00:00 22,9 9,9 53,2 5,6 10 0 0,1
07.06.2023, 01:00 18,3 11,3 48,6 6,1 10,2 0 0,1
07.06.2023, 02:00 17,3 9,1 46,1 6,4 10,8 0 0,2
07.06.2023, 03:00 20,3 8,8 40,8 6,7 10,5 0 0,2
07.06.2023, 04:00 21,2 11,1 36,1 6,8 11,7 0 0,2
07.06.2023, 05:00 19,9 13,1 33,2 9,4 11,6 0 0,2
07.06.2023, 06:00 15,1 14,2 31,5 13,2 12,5 0 0,2
07.06.2023, 07:00 22,6 13,7 31 14,9 12,6 0 0,2
07.06.2023, 08:00 25 12,6 37,7 20,4 17,5 0 0,2
07.06.2023, 09:00 23,5 11,7 47,5 15,1 13,4 0 0,2
07.06.2023, 10:00 50,2 16 10,9 0 0,2
07.06.2023, 11:00
07.06.2023, 12:00
07.06.2023, 13:00
07.06.2023, 14:00
07.06.2023, 15:00
07.06.2023, 16:00
07.06.2023, 17:00
07.06.2023, 18:00
07.06.2023, 19:00
07.06.2023, 20:00
07.06.2023, 21:00
07.06.2023, 22:00
07.06.2023, 23:00
08.06.2023, 00:00
Minimum 9,4 5,8 14 5,2 7,5 0 0,1
Maksimum 25 14,2 70 27,7 17,5 0,1 0,2
Średnia 16,4 8,9 49,5 11,1 10,3 0 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.