Dane pomiarowe tabele stacji Żary, ul. Szymanowskiego 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Aktualna data i godzina: 2024-04-24 05:00
LuZarySzyman (Żary, ul. Szymanowskiego ) 2014-08-18 - 2024-04-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Żary , ul. Szymanowskiego 8 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.04.2024, 01:00 15,3 70,1 4,8 3,4 1,5 0,3
22.04.2024, 02:00 6,4 71,9 3,9 2,4 1,3 0,2
22.04.2024, 03:00 4,1 69,6 4,6 3,4 1,2 0,2
22.04.2024, 04:00 4 65,6 4,5 2,5 1,3 0,2
22.04.2024, 05:00 5,7 65,6 4,4 3,4 1,1 0,2
22.04.2024, 06:00 4,4 67,6 6,2 3,8 1 0,2
22.04.2024, 07:00 6,1 65,7 8 3,5 2,4 0,2
22.04.2024, 08:00 8,1 69,5 8,8 3,5 1,1 0,2
22.04.2024, 09:00 8,2 77 4,9 2,3 1 0,2
22.04.2024, 10:00 8 73,5 3,8 2,7 0,8 0,2
22.04.2024, 11:00 6,7 72,1 4,2 2,6 0,8 0,3
22.04.2024, 12:00 5,4 75,4 3,5 4,8 1 0,2
22.04.2024, 13:00 6,2 75,7 3,4 0,9 0,2
22.04.2024, 14:00 17,2 4,9 74,5 3,8 3,7 0,8 0,2
22.04.2024, 15:00 14,2 5,2 77,8 3,6 3,6 0,7 0,2
22.04.2024, 16:00 11 4,8 77,2 3,4 3,7 0,7 0,2
22.04.2024, 17:00 13,2 4,6 73,9 3,9 3,4 0,7 0,2
22.04.2024, 18:00 16 4,8 72,7 4,2 1 0,9 0,2
22.04.2024, 19:00 14,5 5,9 73,7 3,8 3 1 0,2
22.04.2024, 20:00 16,1 8,2 73,6 4,1 2,9 1 0,2
22.04.2024, 21:00 30,9 19,9 43,9 25,4 5,7 2,7 0,5
22.04.2024, 22:00 51,6 27,7 12,2 42,6 4,9 7,8 0,8
22.04.2024, 23:00 81,6 44,4 2,9 45,9 3,1 10,1 1
23.04.2024, 00:00 56 35,5 5,6 38,6 2,8 11,2 0,9
23.04.2024, 01:00 60,7 41,1 5,8 27,9 1,5 9,6 0,8
23.04.2024, 02:00 63,9 36,1 5,5 26,1 3,1 9,8 0,7
23.04.2024, 03:00 57,7 28,4 2,9 20,6 2,4 8 0,7
23.04.2024, 04:00 47,2 32,1 4,2 25 2,9 6,3 0,6
23.04.2024, 05:00 52,1 27,2 3,5 25,1 2 5 0,6
23.04.2024, 06:00 63,4 29,6 8,6 27,9 2,1 5,9 0,7
23.04.2024, 07:00 47,5 27,7 4,3 32,5 4,2 14,3 0,7
23.04.2024, 08:00 41,7 13,8 19,3 38,2 3 4,7 0,5
23.04.2024, 09:00 26,4 5,5 51,5 21 3,7 5 0,4
23.04.2024, 10:00 19,9 5,6 72,7 6,2 3 1,3 0,2
23.04.2024, 11:00 16,6 5,2 79,6 5,4 3,2 1,1 0,2
23.04.2024, 12:00 14,2 5,9 85,9 4,6 3,6 0,9 0,2
23.04.2024, 13:00 12,8 7,3 86,5 4,6 3,4 0,8 0,2
23.04.2024, 14:00 22,5 5,9 89,3 4,1 2,4 0,8 0,2
23.04.2024, 15:00 27,3 5,3 91,6 4,4 1,6 0,7 0,2
23.04.2024, 16:00 14,8 6,6 93 4,7 5 0,8 0,2
23.04.2024, 17:00 14,8 7,9 95,7 4,6 4,1 0,7 0,2
23.04.2024, 18:00 11,9 5,7 93,7 4,7 3,2 0,8 0,2
23.04.2024, 19:00 9,2 6,2 91,6 5,5 4,5 1 0,3
23.04.2024, 20:00 4,1 4,5 85,1 6,1 6,4 1,2 0,3
23.04.2024, 21:00 45,8 25,9 65,4 19,8 11,5 4,5 0,6
23.04.2024, 22:00 22,3 18,2 70 16,6 7,5 9,1 0,5
23.04.2024, 23:00 18,6 72,5 9,3 8,1 3,8 0,4
24.04.2024, 00:00 22,3 9 69,4 7,7 8,6 3 0,3
24.04.2024, 01:00 19,8 16,3 65 8,5 8,9 3,7 0,4
24.04.2024, 02:00 26,4 15,3 64 2,6
24.04.2024, 03:00 25,3 11,3 62,6 8,7 7,3 1,8 0,3
24.04.2024, 04:00 21,2 10,9 61,8 8,2 9 1,6 0,3
24.04.2024, 05:00 54 10,7 7,8 1,6 0,3
24.04.2024, 06:00
24.04.2024, 07:00
24.04.2024, 08:00
24.04.2024, 09:00
24.04.2024, 10:00
24.04.2024, 11:00
24.04.2024, 12:00
24.04.2024, 13:00
24.04.2024, 14:00
24.04.2024, 15:00
24.04.2024, 16:00
24.04.2024, 17:00
24.04.2024, 18:00
24.04.2024, 19:00
24.04.2024, 20:00
24.04.2024, 21:00
24.04.2024, 22:00
24.04.2024, 23:00
25.04.2024, 00:00
Minimum 4,1 4 2,9 3,4 1 0,7 0,2
Maksimum 81,6 44,4 95,7 45,9 11,5 14,3 1
Średnia 29,9 13,2 59,7 12,3 4,1 3,1 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.