Dane pomiarowe tabele stacji Żary, ul. Szymanowskiego 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Aktualna data i godzina: 2023-01-28 11:00
LuZarySzyman (Żary, ul. Szymanowskiego ) 2014-08-18 - 2023-01-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Żary , ul. Szymanowskiego 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Żary , ul. Szymanowskiego 8 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.01.2023, 01:00 8,9 6,9 20,5 17,7 20,3 0,1 0,1
26.01.2023, 02:00 12,7 10,7 26,8 14,6 19 0,1 0,1
26.01.2023, 03:00 11,7 9,9 29 11,8 19,5 0,1 0,1
26.01.2023, 04:00 10,8 7,8 27,1 12,9 19,5 0,1 0,1
26.01.2023, 05:00 14,9 6,4 26,4 12,6 18,4 0,1 0,1
26.01.2023, 06:00 13,8 8 24 13,7 18,8 0,1 0,1
26.01.2023, 07:00 9,9 8 20,2 16,3 18,1 0,1 0,1
26.01.2023, 08:00 8,3 6,5 24,4 17,4 18,9 0,1 0,2
26.01.2023, 09:00 8,5 9,4 21,3 18,7 18,8 0,1 0,1
26.01.2023, 10:00 10,9 7,3 22,2 16,9 18,9 0,1 0,1
26.01.2023, 11:00 7,8 4,9 21,5 15 17,4 0,1 0,1
26.01.2023, 12:00 10,3 9,9 19,8 16,9 18,7 0,2 0,1
26.01.2023, 13:00 19,8 7,8 18,7 18,8 19,2 0,1 0,1
26.01.2023, 14:00 6,5 5,6 17,9 17,9 20,9 0,1 0,1
26.01.2023, 15:00 7,7 5,6 18 16,6 19,2 0,1 0,2
26.01.2023, 16:00 9,7 6,6 15 16,5 18,3 0,1 0,2
26.01.2023, 17:00 14,4 5,8 14,4 0,1
26.01.2023, 18:00 16,2 11,7 13,6 17,2 19,1 0,1 0
26.01.2023, 19:00 20,5 12,1 13,1 17,3 19,2 0,1 0
26.01.2023, 20:00 15,3 11,2 12,9 15,7 18,4 0,1 0
26.01.2023, 21:00 12,6 9,2 7,2 19,6 18,6 0,1 0,1
26.01.2023, 22:00 13 8,8 4,7 21,5 19,5 0,1 0,1
26.01.2023, 23:00 13 8,2 4,3 22,3 19,9 0,2 0,1
27.01.2023, 00:00 9,2 7,2 6,6 20,1 19,6 0,1 0,1
27.01.2023, 01:00 12 6 9,2 14,9 17,8 0,1 0,1
27.01.2023, 02:00 8,4 5,2 10,8 13,4 18,1 0,1 0,2
27.01.2023, 03:00 7,9 5,6 12,2 12,6 18,7 0,1 0,2
27.01.2023, 04:00 7,5 6,2 14,6 9,5 17,4 0,1 0,2
27.01.2023, 05:00 5,2 7,6 15 9,1 19,7 0,1 0,2
27.01.2023, 06:00 5,2 9,8 13,7 9,9 17,7 0 0,2
27.01.2023, 07:00 10 13,9 10,9 12,5 17,1 0,2 0,2
27.01.2023, 08:00 14,2 12,7 9,2 14,2 17 0 0,2
27.01.2023, 09:00 14,8 12,4 9,7 14 17,3 0 0,2
27.01.2023, 10:00 14,1 11,1 12,1 13,2 18,6 0 0,3
27.01.2023, 11:00 14,7 11,1 15,5 11,9 18,6 0 0,2
27.01.2023, 12:00 17,6 11,5 18,3 10,9 17,9 0 0,2
27.01.2023, 13:00 15,3 8,6 18,2 10,4 18,3 0 0,2
27.01.2023, 14:00 10,8 12,6 16 11,1 18,6 0 0,3
27.01.2023, 15:00 14,8 8,1 18,1 13,5 18,8 0 0,3
27.01.2023, 16:00 21,6 12,5 23,6 15,1 19,4 0 0,3
27.01.2023, 17:00 26,6 16,2 26,8 17,4 19,5 0 0,3
27.01.2023, 18:00 32,4 19,1 25,9 18,7 14,7 0 0,4
27.01.2023, 19:00 31,7 17,2 28,9 16,7 18,8 0 0,3
27.01.2023, 20:00 27 17,8 26,2 15 18,7 0 0,4
27.01.2023, 21:00 22,4 14 24,3 14,7 17,5 0 0,3
27.01.2023, 22:00 15,9 11,8 35,6 11,6 18,6 0 0,3
27.01.2023, 23:00 12,2 9,7 48,9 8,7 17,2 0 0,2
28.01.2023, 00:00 8,9 7,8 53,5 7,7 17,6 0 0,2
28.01.2023, 01:00 13,2 6,4 57,2 6,8 15,7 0 0,2
28.01.2023, 02:00 10,4 6,1 57,6 6,7 16,5 0 0,2
28.01.2023, 03:00 9,9 8,1 55,5 5,9 15,2 0 0,2
28.01.2023, 04:00 5,3 6,9 53,8 6 15,7 0 0,2
28.01.2023, 05:00 5,1 4,9 54,3 5 15,2 0 0,2
28.01.2023, 06:00 8,7 3,1 53,9 5,2 17,5 0 0,2
28.01.2023, 07:00 10 3,4 54,6 5,4 16,6 0 0,2
28.01.2023, 08:00 9,8 4,9 61,4 5,2 15,6 0 0,2
28.01.2023, 09:00 10,4 5,3 65,2 8,1 16,6 0 0,2
28.01.2023, 10:00 13,5 4,6 64,8 8,4 16,6 0 0,2
28.01.2023, 11:00 65,1 7,7 16,6 0 0,2
28.01.2023, 12:00
28.01.2023, 13:00
28.01.2023, 14:00
28.01.2023, 15:00
28.01.2023, 16:00
28.01.2023, 17:00
28.01.2023, 18:00
28.01.2023, 19:00
28.01.2023, 20:00
28.01.2023, 21:00
28.01.2023, 22:00
28.01.2023, 23:00
29.01.2023, 00:00
Minimum 5,1 3,1 4,3 5 14,7 0 0
Maksimum 32,4 19,1 65,2 22,3 20,9 0,2 0,4
Średnia 13 8,9 26,6 13,2 18,1 0,1 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.