Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Informacje podstawowe
Kod krajowy MpKrakBujaka
Kod międzynarodowy PL0501A
Strefa Aglomeracja Krakowska
Nazwa stacji Kraków, ul. Bujaka
Adres Kraków , ul. Bujaka
Wsp. WGS84 Φ 50,010575
λ 19,949189
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 238575,38
y: 567989,73
Data rozpoczęcia pomiarów 2010-01-01
Wysokość n.p.m. 223 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
arsen w PM10 24-godzinny codzienny
benzo(a)antracen w PM10 24-godzinny codzienny
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny codzienny
benzo(b)fluoranten w PM10 24-godzinny codzienny
benzo(k)fluoranten w PM10 24-godzinny codzienny
kadm w PM10 24-godzinny codzienny
dibenzo(a,h)antracen w PM10 24-godzinny codzienny
indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 24-godzinny codzienny
nikiel w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM2.5 24-godzinny codzienny
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
benzo(j)fluoranten w PM10 24-godzinny codzienny