Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2023-04-01 07:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2023-04-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.03.2023, 01:00 23,6 27 32,1 4,8 1,5
30.03.2023, 02:00 14,5 28,9 29 4,3 1,4
30.03.2023, 03:00 17,2 39,4 20,5 4,7 1,1
30.03.2023, 04:00 19,6 32,2 20,5 4,8 1
30.03.2023, 05:00 16,6 34,6 18,7 4,6 0,8
30.03.2023, 06:00 43,4 2 40,3 4,8 1
30.03.2023, 07:00 32,9 9,1 43,9 4,8 1,5
30.03.2023, 08:00 25,1 12,1 44,3 5,5 1,7
30.03.2023, 09:00 21,4 29,4 34,6 5
30.03.2023, 10:00 11,3 42,6 26,7 5,5 0,8
30.03.2023, 11:00 12,9 54,3 19,5 5 0,7
30.03.2023, 12:00 8,5 57,6 17,4 4,5 0,6
30.03.2023, 13:00 8 58,8 15,4 4,7 0,5
30.03.2023, 14:00 12,2 60,9 13,3 4,9 0,5
30.03.2023, 15:00 7,3 57,8 14,5 4,9 0,4
30.03.2023, 16:00 11,8 59,5 13,7 5,5 0,4
30.03.2023, 17:00 16,3 54,2 17,8 5 0,4
30.03.2023, 18:00 16 51,7 18 5 0,5
30.03.2023, 19:00 12,1 48,8 18 5,4 0,5
30.03.2023, 20:00 9,8 35,3 25,3 5,1 0,6
30.03.2023, 21:00 13,2 28 26,1 5 0,9
30.03.2023, 22:00 24,7 19,7 29,6 4,8 1,2
30.03.2023, 23:00 7,3 32,1 23,9 4,8 1,1
31.03.2023, 00:00 11,8 47,1 16,1 5,1 0,7
31.03.2023, 01:00 14 49,2 13,6 4,7 0,6
31.03.2023, 02:00 14,6 45,3 13,4 5 0,6
31.03.2023, 03:00 17,3 44,2 11,1 5,4 0,6
31.03.2023, 04:00 12,4 49,2 8,7 5 0,5
31.03.2023, 05:00 11,4 51,2 9,3 5,2 0,5
31.03.2023, 06:00 6,6 48,3 13,4 4,8 0,4
31.03.2023, 07:00 8,1 38,2 22 5,2 0,5
31.03.2023, 08:00 17,1 29,6 29,7 5,7
31.03.2023, 09:00 18,2 39,1 22,8 7,1 0,7
31.03.2023, 10:00 12,3 51,3 15,4 6,6 0,6
31.03.2023, 11:00 9,2 57,2 14,2 6,2 0,4
31.03.2023, 12:00 6,6 60,3 11,7 4,8 0,4
31.03.2023, 13:00 11,2 62 12 4,8 0,3
31.03.2023, 14:00 12,7 63 12,4 5,1 0,3
31.03.2023, 15:00 4,6 60,7 11,9 5,2 0,3
31.03.2023, 16:00 1 61,3 12,4 4,1 0,3
31.03.2023, 17:00 6,3 62,9 12 4,1 0,3
31.03.2023, 18:00 6,6 50,1 21 4,9 0,3
31.03.2023, 19:00 6 46,2 23,2 5 0,4
31.03.2023, 20:00 13,3 47,5 19,8 5,4 0,5
31.03.2023, 21:00 8,9 46,3 19,4 5,2 0,6
31.03.2023, 22:00 22,5 15,7 40,5 5,9 1,9
31.03.2023, 23:00 36,9 6,3 45,9 6 1,8
01.04.2023, 00:00 9,8 54 20,6 6,2 1,4
01.04.2023, 01:00 8,1 66,4 12,4 5,9 0,6
01.04.2023, 02:00 5,3 68,7 9,6 4,9 0,4
01.04.2023, 03:00 6,9 66,7 8,1 5,7 0,4
01.04.2023, 04:00 7 62,5 8,1 6 0,4
01.04.2023, 05:00 5 59,1 7,9 6 0,3
01.04.2023, 06:00 54,6 0,4
01.04.2023, 07:00
01.04.2023, 08:00
01.04.2023, 09:00
01.04.2023, 10:00
01.04.2023, 11:00
01.04.2023, 12:00
01.04.2023, 13:00
01.04.2023, 14:00
01.04.2023, 15:00
01.04.2023, 16:00
01.04.2023, 17:00
01.04.2023, 18:00
01.04.2023, 19:00
01.04.2023, 20:00
01.04.2023, 21:00
01.04.2023, 22:00
01.04.2023, 23:00
02.04.2023, 00:00
Minimum 1 2 7,9 4,1 0,3
Maksimum 43,4 68,7 45,9 7,1 1,9
Średnia 13,5 45,2 20 5,2 0,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.