Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2022-07-03 05:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2022-07-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.07.2022, 01:00 29,1 3,1 67,4 5,1 0,5
01.07.2022, 02:00 30,7 1,2 62,5 5,1 0,5
01.07.2022, 03:00 25,6 1 58,3 4,9 0,5
01.07.2022, 04:00 31,1 4,2 54,7 5,2 0,4
01.07.2022, 05:00 35,1 1,4 41,4 5,6 0,5
01.07.2022, 06:00 39,9 7,8 36,2 4,9 0,6
01.07.2022, 07:00 35,4 47,3 21,4 4,8 0,3
01.07.2022, 08:00 41,3 52,1 28 5,9 0,2
01.07.2022, 09:00 56,7 75,2 22,1 7,7 0,2
01.07.2022, 10:00 51,6 97,3 25,2 6,1 0,7
01.07.2022, 11:00 46,6 129 21,3 5,5 0,3
01.07.2022, 12:00 36,6 152,4 16 6,4
01.07.2022, 13:00 43,7 180,6 20,4 7 0,2
01.07.2022, 14:00 32,5 153,5 21,7 5,9 0,2
01.07.2022, 15:00 28,2 147,5 20,8 6,5 0
01.07.2022, 16:00 40,4 147,2 18 6,2 0
01.07.2022, 17:00 39 136,3 20 6 0
01.07.2022, 18:00 32,7 120,8 22,8 5,1 0
01.07.2022, 19:00 30,9 119,9 20,7 4,3 0
01.07.2022, 20:00 25,5 113 31,3 5,1 0
01.07.2022, 21:00 33,8 91,1 38,4 5,2 0,2
01.07.2022, 22:00 57 95,2 20,4 5,7 0
01.07.2022, 23:00 37,9 96,7 16,1 5,3 0
02.07.2022, 00:00 25,6 79 12,6 5,9 0
02.07.2022, 01:00 22 66,7 10,6 2,7 0
02.07.2022, 02:00 19,5 53,3 9,9 2,9 0
02.07.2022, 03:00 14,6 47,2 9,5 3 0
02.07.2022, 04:00 17,9 49,2 9,2 2,8 0
02.07.2022, 05:00 18,1 47,1 10 3,4 0
02.07.2022, 06:00 25,6 40,2 11,8 3,3 0
02.07.2022, 07:00 16,3 38,2 12,4 2,1 0
02.07.2022, 08:00 15,7 32,5 14,5 2,2 0
02.07.2022, 09:00 21,5 34,3 14,1 2 0
02.07.2022, 10:00 16,4 30,2 16,8 1,9 0
02.07.2022, 11:00 25,9 31,3 18 1,8 0
02.07.2022, 12:00 25,7 34,9 18,5 1,9 0
02.07.2022, 13:00 23,4 39,4
02.07.2022, 14:00 25,9 18,2 1,3 0
02.07.2022, 15:00 20,7 45,1 18,6 3 0
02.07.2022, 16:00 20,3 52,1 14,1 3,1 0,1
02.07.2022, 17:00 16,7 52,5 14,1 2,6 0
02.07.2022, 18:00 19 52,8 14,8 3,2 0
02.07.2022, 19:00 17,6 50,8 17,5 3,1 0,1
02.07.2022, 20:00 15,3 51,8 18,2 2,5 0
02.07.2022, 21:00 21,6 41,9 26,4 2,5 0,1
02.07.2022, 22:00 19,4 39 25,7 2,6 0,2
02.07.2022, 23:00 13,2 42,1 21 2,1 0,2
03.07.2022, 00:00 23,6 19,1 35,3 2,1 0,3
03.07.2022, 01:00 13,7 38,1 20,1 2,8 0,1
03.07.2022, 02:00 17 31,6 19,2 2,1 0,1
03.07.2022, 03:00 19,1 14,4 28,9 2,2 0,4
03.07.2022, 04:00 29,6 18,1 3,3 0,6
03.07.2022, 05:00
03.07.2022, 06:00
03.07.2022, 07:00
03.07.2022, 08:00
03.07.2022, 09:00
03.07.2022, 10:00
03.07.2022, 11:00
03.07.2022, 12:00
03.07.2022, 13:00
03.07.2022, 14:00
03.07.2022, 15:00
03.07.2022, 16:00
03.07.2022, 17:00
03.07.2022, 18:00
03.07.2022, 19:00
03.07.2022, 20:00
03.07.2022, 21:00
03.07.2022, 22:00
03.07.2022, 23:00
04.07.2022, 00:00
Minimum 13,2 1 9,2 1,3 0
Maksimum 57 180,6 67,4 7,7 0,7
Średnia 27,7 61,9 23,2 4 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.