Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2023-09-27 01:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2023-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.09.2023, 01:00 5,1 17,1 21,1 4,5 0,7
25.09.2023, 02:00 10,5 43 8 5 0,9
25.09.2023, 03:00 10,8 39,3 7,6 4,9 0,9
25.09.2023, 04:00 7,1 34,4 9,7 5,1 0,6
25.09.2023, 05:00 11 38,3 4,8 5,2 0,7
25.09.2023, 06:00 9,9 31,2 7,2 4,9 0,3
25.09.2023, 07:00 15,7 26,1 11,7 4,9 0,4
25.09.2023, 08:00 25,1 10,7 4,5 0,5
25.09.2023, 09:00 25 4,3 5,3
25.09.2023, 10:00 11 29,7 8,2 4,4 0,7
25.09.2023, 11:00 11,6 30,5 8 4,5 0,3
25.09.2023, 12:00 15 25,8 8,9 5 0,4
25.09.2023, 13:00 17,1 29,6 8,8 4,9
25.09.2023, 14:00 15,7 33 9,5 4,7 0,4
25.09.2023, 15:00 11,2 35,6 9,5 4,8 0,4
25.09.2023, 16:00 14,4 39,7 10,1 4,8 0,4
25.09.2023, 17:00 16,8 43 9 4,3 0,4
25.09.2023, 18:00 9,7 40,4 8,4 4,8 0,4
25.09.2023, 19:00 35,4 9,2 5,1 0,4
25.09.2023, 20:00 30,6 6,8 4,5
25.09.2023, 21:00 21,5 3,3 4,8
25.09.2023, 22:00 20,6 13,2 17,7 4,4 0,5
25.09.2023, 23:00 19,1 9,9 17 4,9 0,6
26.09.2023, 00:00 16,9 8,2 16,6 4,9 0,6
26.09.2023, 01:00 18,9 13,1 10,8 5,1 0,6
26.09.2023, 02:00 12,9 14,7 8,4 5 0,5
26.09.2023, 03:00 11,7 15,6 7,9 4,9 0,5
26.09.2023, 04:00 13,9 17,6 6,6 5,5 0,5
26.09.2023, 05:00 16,3 18,1 6,8 4,8 0,5
26.09.2023, 06:00 12,8 6,6 14,8 4,7 0,6
26.09.2023, 07:00 11,7 3,3 18 5,3 0,6
26.09.2023, 08:00 8,3 6,3 16,9 5 0,6
26.09.2023, 09:00 10,6 15,6 5,5 0,7
26.09.2023, 10:00 16,8 5,5 5,8
26.09.2023, 11:00 15,8 18,9 13,4 5 0,6
26.09.2023, 12:00 17,9 29,4 11,6 5,3 0,6
26.09.2023, 13:00 18,6 45,7 8,2 5,2 0,4
26.09.2023, 14:00 14,2 58,2 6 5
26.09.2023, 15:00 16,6 68,2 5,5 0,5 0,3
26.09.2023, 16:00 22,5 74,2 6,6 5,3 0,3
26.09.2023, 17:00 27,5 80,2 7,4 5,2 0,5
26.09.2023, 18:00 26 69,5 0,5
26.09.2023, 19:00 29,8 5,3 0,6
26.09.2023, 20:00 32 14,8 5,8
26.09.2023, 21:00 26,9 37,2 26,5 5 0,9
26.09.2023, 22:00 37,3 30,7 25,8 5,2 0,9
26.09.2023, 23:00 36,9 22,9 24,7 5,4 0,9
27.09.2023, 00:00 37,1 6,6 29,4 5,7 1,3
27.09.2023, 01:00 1,1 23,2 5,1 1,5
27.09.2023, 02:00
27.09.2023, 03:00
27.09.2023, 04:00
27.09.2023, 05:00
27.09.2023, 06:00
27.09.2023, 07:00
27.09.2023, 08:00
27.09.2023, 09:00
27.09.2023, 10:00
27.09.2023, 11:00
27.09.2023, 12:00
27.09.2023, 13:00
27.09.2023, 14:00
27.09.2023, 15:00
27.09.2023, 16:00
27.09.2023, 17:00
27.09.2023, 18:00
27.09.2023, 19:00
27.09.2023, 20:00
27.09.2023, 21:00
27.09.2023, 22:00
27.09.2023, 23:00
28.09.2023, 00:00
Minimum 5,1 1,1 3,3 0,5 0,3
Maksimum 37,3 80,2 29,8 5,8 1,5
Średnia 16,7 29,2 12,1 4,9 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.