Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2022-12-01 05:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2022-12-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.11.2022, 01:00
29.11.2022, 02:00
29.11.2022, 03:00
29.11.2022, 04:00
29.11.2022, 05:00
29.11.2022, 06:00
29.11.2022, 07:00
29.11.2022, 08:00
29.11.2022, 09:00
29.11.2022, 10:00 33,5 5,7 17,6 25,5 0,9
29.11.2022, 11:00 40,5 9,1 30,5 16,6 2,1
29.11.2022, 12:00 33,5 12 29,4 12,5 1,9
29.11.2022, 13:00 22,1 15,7 25,8 9,7 1,5
29.11.2022, 14:00 19,6 15,1 27,4 9,3 1,2
29.11.2022, 15:00 17,3 15,5 27,8 6,2 1,3
29.11.2022, 16:00 18,9 13,7 29,8 6,1 1,3
29.11.2022, 17:00 27,7 13,8 29,5 6,8 1,3
29.11.2022, 18:00 24,7 10,6 31,7 5,5 1,3
29.11.2022, 19:00 26,8 18,1 24,3 5,5 1,3
29.11.2022, 20:00 20,1 20,1 5,1 1,2
29.11.2022, 21:00
29.11.2022, 22:00
29.11.2022, 23:00
30.11.2022, 00:00
30.11.2022, 01:00
30.11.2022, 02:00
30.11.2022, 03:00
30.11.2022, 04:00
30.11.2022, 05:00
30.11.2022, 06:00
30.11.2022, 07:00
30.11.2022, 08:00
30.11.2022, 09:00
30.11.2022, 10:00 20,6 20,6 21,6 16,3 0,9
30.11.2022, 11:00 21,5 30,2 15,3 11,2 0,8
30.11.2022, 12:00 18,3 30,1 18,2 8,3 0,8
30.11.2022, 13:00 14,8 30,6 22,7 6,5 0,8
30.11.2022, 14:00 24,1 30,6 22,2 5,4 0,7
30.11.2022, 15:00 25,4 25,6 28,6 6,3 0,7
30.11.2022, 16:00 29,7 22,2 30,2 5,4 0,7
30.11.2022, 17:00 36,6 17,7 32,4 6,5 0,8
30.11.2022, 18:00 31,8 24,7 27 7,4 0,9
30.11.2022, 19:00 28,4 27,2 24 6 0,8
30.11.2022, 20:00 30,5 23,3 27,3 5,4 0,9
30.11.2022, 21:00 31,9 28,1 18,9 4,7 1
30.11.2022, 22:00 30,8 29,5 15 5,2 1,1
30.11.2022, 23:00 31,1 24,8 17,6 4,7 1
01.12.2022, 00:00 25,4 22,3 20 4,6 1,1
01.12.2022, 01:00 33,6 18,8 21,6 5,3 1,2
01.12.2022, 02:00 35,2 18,3 20,2 4,4 1,3
01.12.2022, 03:00 29,2 14,6 22,9 4,2 1,3
01.12.2022, 04:00 8,9 26 4,8 1,3
01.12.2022, 05:00
01.12.2022, 06:00
01.12.2022, 07:00
01.12.2022, 08:00
01.12.2022, 09:00
01.12.2022, 10:00
01.12.2022, 11:00
01.12.2022, 12:00
01.12.2022, 13:00
01.12.2022, 14:00
01.12.2022, 15:00
01.12.2022, 16:00
01.12.2022, 17:00
01.12.2022, 18:00
01.12.2022, 19:00
01.12.2022, 20:00
01.12.2022, 21:00
01.12.2022, 22:00
01.12.2022, 23:00
02.12.2022, 00:00
Minimum 14,8 5,7 15 4,2 0,7
Maksimum 40,5 30,6 32,4 25,5 2,1
Średnia 27,3 19,9 24,2 7,7 1,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.