Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2024-06-18 21:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2024-06-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.06.2024, 01:00 32,4 5,4 45,3 5,4
16.06.2024, 02:00 36,8 6,9 39,9 5
16.06.2024, 03:00 28,1 3,6 35,2 5,4
16.06.2024, 04:00 21,9 1,3 32,3 5,3
16.06.2024, 05:00 27,3 3,6 37,7 5,5
16.06.2024, 06:00 23,8 3,1 35,7 3,9
16.06.2024, 07:00 25,9 20,9 21,7 5,2
16.06.2024, 08:00 22,9 34,8 13 6,5
16.06.2024, 09:00 24 47,9 10,3 7
16.06.2024, 10:00 16,7 49 9,3 5,3
16.06.2024, 11:00 16,7 41,3 10,9 5,1
16.06.2024, 12:00 15,3 38 12,2 5,8
16.06.2024, 13:00 20,6 35,1 18,9 7
16.06.2024, 14:00 20,8 39,1 15,8 6,4
16.06.2024, 15:00 10,5 32,7 16,6 4,2
16.06.2024, 16:00 8,5 37,7 15,7 4,4
16.06.2024, 17:00 10,7 43,6 15,5 4,6
16.06.2024, 18:00 13,2 36,4 13,2 5,9
16.06.2024, 19:00 16,8 38,2 13,6 6,5
16.06.2024, 20:00 10,8 42,4 15,4 5
16.06.2024, 21:00 18 27,6 28,5 4,5
16.06.2024, 22:00 23,8 5,9 43,8 5,7
16.06.2024, 23:00 16,5 1,8 36 5,1
17.06.2024, 00:00 19,5 1,6 29 3,8
17.06.2024, 01:00 22,6 3,4 26,8 4,9
17.06.2024, 02:00 15,9 2,7 23,7 5,1
17.06.2024, 03:00 26,1 1,6 17,8 3,8
17.06.2024, 04:00 12,8 1,6 19,6 4,5
17.06.2024, 05:00 16,7 2,5 20,5 3,7
17.06.2024, 06:00 16,9 2,9 24,1 4,7
17.06.2024, 07:00 17,1 3,9 30,4 4,3
17.06.2024, 08:00 16,1 14,2 27,9 5,8
17.06.2024, 09:00 14,6 25,4 25,9 6,1
17.06.2024, 10:00 11,9 67,2 11,6 5,9
17.06.2024, 11:00 8,8 78,3 11,2 7,7
17.06.2024, 12:00 11 80,1 12 8,1
17.06.2024, 13:00 9,1 93,6 8,5 6,4
17.06.2024, 14:00 8,3 100,8 7 5,6
17.06.2024, 15:00 6,5 96,5 5,8 5,2
17.06.2024, 16:00 7,1 92,3 9,6 5
17.06.2024, 17:00 18,7 98,8 8,5 5,1
17.06.2024, 18:00 6,7 94,2 11,6 4,8
17.06.2024, 19:00 7,9 94,1 11,7 4,9
17.06.2024, 20:00 12,9 85,9 18,9 5,5
17.06.2024, 21:00 9,7 58,9 27 5,8
17.06.2024, 22:00 23 28,4 48,7 4,7
17.06.2024, 23:00 26,7 1 63,7 4,9
18.06.2024, 00:00 28,6 1,6 51,5 5,3
18.06.2024, 01:00 23,8 1,9 39,4 5,2
18.06.2024, 02:00 18 4,7 30,1 5,1
18.06.2024, 03:00 16,3 4,3 25,4 4,9
18.06.2024, 04:00 18,8 5,8 22,6 3,5
18.06.2024, 05:00 17 4,6 28,6 5
18.06.2024, 06:00 21,5 4,2 30,7 4,8
18.06.2024, 07:00 18,5 2,2 37,6 4
18.06.2024, 08:00 21,9 4,2 43 5,6
18.06.2024, 09:00 18,3 19,4 37,3 6,3
18.06.2024, 10:00 52,8 19 11,5
18.06.2024, 11:00 72,8 10,6 10,5
18.06.2024, 12:00 4 82,9 4,6 4,9
18.06.2024, 13:00 4,3 87,2 4,4 4,6
18.06.2024, 14:00 84,9 3,6 4,5
18.06.2024, 15:00 0,5 81,4 8,6 4,6
18.06.2024, 16:00 8,1 79,4 13,7 4,4
18.06.2024, 17:00 17,7 83,6 13,2 4,7
18.06.2024, 18:00 12,2 88,5 15,1 6,1
18.06.2024, 19:00 16,8 87,9 18,3 5,6
18.06.2024, 20:00 14,5 85 19,5 5
18.06.2024, 21:00 51,5 36,8 4,7
18.06.2024, 22:00
18.06.2024, 23:00
19.06.2024, 00:00
Minimum 0,5 1 3,6 3,5
Maksimum 36,8 100,8 63,7 11,5
Średnia 16,8 39,4 22,5 5,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.