Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2024-02-27 12:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2024-02-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.02.2024, 01:00 69,1 1,2 49,1 6,6
25.02.2024, 02:00 76,2 1,2 43,3 4,7
25.02.2024, 03:00 69,2 1,3 36,2 4,2
25.02.2024, 04:00 66,1 1,3 30 4,7
25.02.2024, 05:00 62,2 1,1 23,8 3,5
25.02.2024, 06:00 54,6 1 22,2 3,7
25.02.2024, 07:00 63,8 1,4 25,3 3,9
25.02.2024, 08:00 55 2,1 24,1 4,2
25.02.2024, 09:00 53,6 7,6 26,8 3,4
25.02.2024, 10:00 51,4 24,2 21,9 6,2
25.02.2024, 11:00 47,9 25,4 21 6,1
25.02.2024, 12:00 24,5 48,3 16,5 5,1
25.02.2024, 13:00 8,8 73,7 8 3,9
25.02.2024, 14:00 7,1 79,6 6,5 3,7
25.02.2024, 15:00 10,4 76,2 8,9 4,3
25.02.2024, 16:00 6,8 70,7 21,7 3,7
25.02.2024, 17:00 4,1 61,1 28,9 3,5
25.02.2024, 18:00 3,8 59,5 26,5 4,1
25.02.2024, 19:00 13,7 39 48,6 4,1
25.02.2024, 20:00 16,9 16 71,1 4,5
25.02.2024, 21:00 33,5 1,6 84,1 5
25.02.2024, 22:00 43,8 1,3 78,4 4,5
25.02.2024, 23:00 52,6 1,2 77,8 5,8
26.02.2024, 00:00 43,4 1,1 69,7 5,8
26.02.2024, 01:00 36 1,2 67 3,6
26.02.2024, 02:00 44,4 1,1 56,8 3,7
26.02.2024, 03:00 37,2 1,2 52,1 4
26.02.2024, 04:00 35,8 1,3 45,4 3
26.02.2024, 05:00 42,5 1 45,6 3
26.02.2024, 06:00 54,2 1,2 44,1 5,8
26.02.2024, 07:00 64 1,5 56,3 4,7
26.02.2024, 08:00 54,8 2,2 62,4 6,2
26.02.2024, 09:00 41,5 4,9 56,1 6,3
26.02.2024, 10:00 25,9 19,9 47,4 7,1
26.02.2024, 11:00 33,1 25,9 42,2 7,1
26.02.2024, 12:00 19,1 51,8 23,7 7,1
26.02.2024, 13:00 7 81,5 7,1 4,9
26.02.2024, 14:00 5,8 80 10,9 4,1
26.02.2024, 15:00 10,7 69,4 15,7 4,5
26.02.2024, 16:00 8,7 64,6 16,1 5,2
26.02.2024, 17:00 14,2 60 18,3 5,5
26.02.2024, 18:00 27 55,2 21 5,7
26.02.2024, 19:00 28,3 59 16,6 8,3
26.02.2024, 20:00 44,8 28,2 43,3 8,5
26.02.2024, 21:00 59,5 1,4 69,2 7
26.02.2024, 22:00 47,9 1,4 66 6,5
26.02.2024, 23:00 72,2 1,1 66,4 6,6
27.02.2024, 00:00 60,2 1,1 58,3 4,6
27.02.2024, 01:00 50,8 1,2 50,8 3,2
27.02.2024, 02:00 52,3 1 40,9 2,7
27.02.2024, 03:00 47,4 0,9 38,9 3,6
27.02.2024, 04:00 52,4 1,2 39,5 4,8
27.02.2024, 05:00 53,2 2,2 39,3 6
27.02.2024, 06:00 53,8 5 40,4 6,2
27.02.2024, 07:00 52,4 8,9 39,2 4,3
27.02.2024, 08:00 44,2 14,3 39,7 4
27.02.2024, 09:00 52,3 9,3 48,8 4,8
27.02.2024, 10:00 64,9 14
27.02.2024, 11:00 40,8 8,2
27.02.2024, 12:00
27.02.2024, 13:00
27.02.2024, 14:00
27.02.2024, 15:00
27.02.2024, 16:00
27.02.2024, 17:00
27.02.2024, 18:00
27.02.2024, 19:00
27.02.2024, 20:00
27.02.2024, 21:00
27.02.2024, 22:00
27.02.2024, 23:00
28.02.2024, 00:00
Minimum 3,8 0,9 6,5 2,7
Maksimum 76,2 81,5 84,1 8,5
Średnia 40,3 21,9 39,6 5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.