Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , ul. Bujaka

Actual date and hour: 2024-07-25 17:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - Jul 25, 2024

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , ul. Bujaka (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.07.2024, 01:00 23.2 35.1 27.4 1.5
23.07.2024, 02:00 20 48.4 13.3 0.7
23.07.2024, 03:00 10.2 60.8 6.3 3
23.07.2024, 04:00 13.2 52.1 8.4 2.6
23.07.2024, 05:00 18.4 38.7 16.1 2.8
23.07.2024, 06:00 17 38.9 12.3 2.9
23.07.2024, 07:00 13.4 28.4 18.7 2.6
23.07.2024, 08:00 18.5 25.9 17.1 3
23.07.2024, 09:00 2.7 38.3 10.5 2.5
23.07.2024, 10:00 6 52.1 8.4 1
23.07.2024, 11:00 8.2 65 6.4 2.6
23.07.2024, 12:00 9.4 76.7 7.8 5.8
23.07.2024, 13:00 16.2 88.4 8.4 3.1
23.07.2024, 14:00 12.3 102.1 8.3 1.8
23.07.2024, 15:00 18.5 105.6 10.6 3
23.07.2024, 16:00 15.4 112.9 10.6 1.8
23.07.2024, 17:00 12.7 115.6 12.4 3.6
23.07.2024, 18:00 11.5 115.1 14.6 3.2
23.07.2024, 19:00 12.1 115 14.6 2.1
23.07.2024, 20:00 13.7 105.8 21.6 3.1
23.07.2024, 21:00 16.5 61.8 51.3 2
23.07.2024, 22:00 30.2 26.6 67.7 2.1
23.07.2024, 23:00 24.7 1.5 81.7 2.9
24.07.2024, 00:00 18.1 1.6 61.7 2.9
24.07.2024, 01:00 18.8 9.4 40.8 3.3
24.07.2024, 02:00 15.9 9.8 30.7 3.3
24.07.2024, 03:00 21.2 10.7 25.9 3
24.07.2024, 04:00 18.2 6.3 22.7 1.8
24.07.2024, 05:00 18.7 4.3 25.7 1.9
24.07.2024, 06:00 15.6 2.9 28.4 3
24.07.2024, 07:00 21.3 5.2 31.9 1.5
24.07.2024, 08:00 25.7 18.3 30.3 2.6
24.07.2024, 09:00 29.3 10.5 38 3.8
24.07.2024, 10:00 13.3 39.5 3.5
24.07.2024, 11:00 23.2 34.2 3.6
24.07.2024, 12:00 11.2 43.5 21.9 1.6
24.07.2024, 13:00 10.8 39.8 22.6 4.5
24.07.2024, 14:00 11.6 56.6 21.8 2.2
24.07.2024, 15:00 7.2 49.4 27 2.9
24.07.2024, 16:00 8.9 52.6 20.3 3.2
24.07.2024, 17:00 15.6 60.9 19.5 3.6
24.07.2024, 18:00 9.6 83.6 12.6 2.8
24.07.2024, 19:00 9.8 79.3 15.6 1.3
24.07.2024, 20:00 14.2 69.6 14.3 1.1
24.07.2024, 21:00 9.8 52.4 21.2 1.9
24.07.2024, 22:00 9 46 20.7 2.9
24.07.2024, 23:00 11.3 42.2 17.1 3.1
25.07.2024, 00:00 11.3 40.1 17.2 3.1
25.07.2024, 01:00 13.1 34.4 16.5 2.5
25.07.2024, 02:00 10.6 43.9 8.7 1.8
25.07.2024, 03:00 9.5 45.2 8 1.6
25.07.2024, 04:00 15.4 45.3 8.3 3
25.07.2024, 05:00 17.6 41.9
25.07.2024, 06:00 15.6 15.5 2.4
25.07.2024, 07:00 28.6 17.9 1.9
25.07.2024, 08:00 21.6
25.07.2024, 09:00 11.6 34.9 15.9 3.1
25.07.2024, 10:00 16.1 50.9 11.3 1.4
25.07.2024, 11:00 13.6 65.3 7.7 1.1
25.07.2024, 12:00 11.4 72.4 5.5 2.1
25.07.2024, 13:00 13 74.8 5.5 2.8
25.07.2024, 14:00 9.1 76.9 6.9 2.9
25.07.2024, 15:00 6.8 82.2 8.4 3.1
25.07.2024, 16:00 77.3 12.5 3.4
25.07.2024, 17:00
25.07.2024, 18:00
25.07.2024, 19:00
25.07.2024, 20:00
25.07.2024, 21:00
25.07.2024, 22:00
25.07.2024, 23:00
26.07.2024, 00:00
Minimum 2.7 1.5 5.5 0.7
Maximum 30.2 115.6 81.7 5.8
Average 14.5 50.3 20.4 2.6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.