Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2023-10-02 06:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2023-10-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.09.2023, 01:00 60,5 0,9 25,8 5,9 3,2
30.09.2023, 02:00 33,2 1,2 28,1 4,9 2,3
30.09.2023, 03:00 32 1,1 25,7 5,1 1,7
30.09.2023, 04:00 37,6 1,1 18,6 5,5 1,9
30.09.2023, 05:00 35,6 1,2 21,4 6,2 2,2
30.09.2023, 06:00 33,1 1,2 22,8 5,5 1,7
30.09.2023, 07:00 35,7 1,2 23 6,1 1,7
30.09.2023, 08:00 27,4 1,4 31,3 6,1 1,4
30.09.2023, 09:00 28,6 5,6 34,1 5,6 1,4
30.09.2023, 10:00 24,4 15,5 31,9 5,3 1,2
30.09.2023, 11:00 31,2 19,7 29,5 5,6 1,3
30.09.2023, 12:00 22,5 27,3 23,2 6,3 1,2
30.09.2023, 13:00 19,8 26,5 22,4 6,3 1,2
30.09.2023, 14:00 11,8 25,4 22,3 5,6 1,2
30.09.2023, 15:00 6,1 31,8 17,9 5,3 1,2
30.09.2023, 16:00 4,4 25,9 17,9 5,3 1,2
30.09.2023, 17:00 3,2 37,6 10,2 5,2 0,9
30.09.2023, 18:00 13,3 31,4 13,6 5,6 0,6
30.09.2023, 19:00 15,5 24,2 16,2 5,5
30.09.2023, 20:00 12,6 17,6 18,5 5,1 0,9
30.09.2023, 21:00 13,4 10,6 20,7 5,2 1
30.09.2023, 22:00 15,4 11,5 21,6 5,5 1
30.09.2023, 23:00 14,5 12,8 18,2 4,7 1
01.10.2023, 00:00 19,7 4,4 22,1 5,2 1,2
01.10.2023, 01:00 21,3 12 16,3 4,7 1,2
01.10.2023, 02:00 18,6 7 17,6 5,1 1,1
01.10.2023, 03:00 17,4 3,2 18,6 4,8 1,1
01.10.2023, 04:00 16,2 8,2 13,9 5,4 1
01.10.2023, 05:00 12,3 10,5 12,9 5,1 0,9
01.10.2023, 06:00 14,5 7,3 12,9 5,4 0,8
01.10.2023, 07:00 16,3 1,9 15,4 5,1 0,9
01.10.2023, 08:00 13,7 3,5 15,7 5,3 0,9
01.10.2023, 09:00 17,6 8,1 13,7 4,7 0,9
01.10.2023, 10:00 12,9 15,2 10,9 5,3 0,8
01.10.2023, 11:00 23,8 22,8 9,6 5,9 0,9
01.10.2023, 12:00 14,1 39,3 7 7,9 0,8
01.10.2023, 13:00 12,9 50,3 6,6 6,9 0,6
01.10.2023, 14:00 19,6 55,5 5,8 6,8 0,6
01.10.2023, 15:00 18,2 64,3 6,3 6,4 0,5
01.10.2023, 16:00 10,8 67,2 6,9 6,8 0,4
01.10.2023, 17:00 15,8 64,5 0,4
01.10.2023, 18:00 10,4 16,6 5,5 0,5
01.10.2023, 19:00 21,5 4,8 43,3 5,3
01.10.2023, 20:00 14 1,5 36,4 5,3
01.10.2023, 21:00 26 1,2 34 5,9 1,9
01.10.2023, 22:00 33,2 1,3 29,9 5,5 1,9
01.10.2023, 23:00 21,4 1,1 26,3 5,5 1,8
02.10.2023, 00:00 23,4 1,2 22,3 5,6 1,8
02.10.2023, 01:00 14,6 1,3 16,1 5,3 1,5
02.10.2023, 02:00 14,1 1,8 14,4 5,7 1,2
02.10.2023, 03:00 12,7 5,5 13,9 5,4 0,9
02.10.2023, 04:00 20,2 8,4 13,9 5 0,8
02.10.2023, 05:00 1,4 18,7 4,4 0,9
02.10.2023, 06:00
02.10.2023, 07:00
02.10.2023, 08:00
02.10.2023, 09:00
02.10.2023, 10:00
02.10.2023, 11:00
02.10.2023, 12:00
02.10.2023, 13:00
02.10.2023, 14:00
02.10.2023, 15:00
02.10.2023, 16:00
02.10.2023, 17:00
02.10.2023, 18:00
02.10.2023, 19:00
02.10.2023, 20:00
02.10.2023, 21:00
02.10.2023, 22:00
02.10.2023, 23:00
03.10.2023, 00:00
Minimum 3,2 0,9 5,8 4,4 0,4
Maksimum 60,5 67,2 43,3 7,9 3,2
Średnia 20 15,5 19,5 5,6 1,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.