Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2023-03-28 00:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2023-03-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.03.2023, 01:00 10,4 53 11,4 7 1
26.03.2023, 03:00 6 63,3 7,1 5,2 0,5
26.03.2023, 04:00 3,6 60,9 5,3 5,1 0,4
26.03.2023, 05:00 5,3 50,7 7,5 4,8 0,3
26.03.2023, 06:00 7,6 41,5 12,2 4,5 0,3
26.03.2023, 07:00 4,3 43 11,2 4,8 0,3
26.03.2023, 08:00 5,5 43,6 11,1 4,8 0,3
26.03.2023, 09:00 5,9 51,6 5,9 4,6 0,3
26.03.2023, 10:00 7,9 51,2 5,9 5,4 0,3
26.03.2023, 11:00 2,6 53,9 5,6 6 0,3
26.03.2023, 12:00 6,6 56,3 5,3 4,6 0,3
26.03.2023, 13:00 9,2 57,9 6,2 4,3
26.03.2023, 14:00 6,6 59,9 6,6 5 0,3
26.03.2023, 15:00 3,6 60,7 6 4,7 0,3
26.03.2023, 16:00 6 57,6 8 4,8 0,3
26.03.2023, 17:00 8,1 57,6 8,1 5 0,3
26.03.2023, 18:00 9,7 52,5 11,7 5,3 0,3
26.03.2023, 19:00 6 55,5 10,9 4,7 0,4
26.03.2023, 20:00 14,9 13 45,6 5,3 0,6
26.03.2023, 21:00 16,4 5,8 50,5 5 1,1
26.03.2023, 22:00 19,1 17,1 43,5 6 1,1
26.03.2023, 23:00 9,8 48,7 16,9 5,1 0,8
27.03.2023, 00:00 12,1 43,2 16 4,8 0,6
27.03.2023, 01:00 9,3 39,2 18,7 4,4 0,6
27.03.2023, 02:00 4,9 51,1 10,1 4,3 0,5
27.03.2023, 03:00 2,1 52,9 8,3 4,8 0,4
27.03.2023, 04:00 7,6 54,6 7,1 4,7 0,4
27.03.2023, 05:00 9 48,3 8,9 4,9 0,4
27.03.2023, 06:00 9,2 42,9 10,4 4,7 0,4
27.03.2023, 07:00 9,3 37,9 0,5
27.03.2023, 08:00 10,4 22,2 4,1 0,6
27.03.2023, 09:00 11,1 38 20,6 4,8 0,6
27.03.2023, 10:00 38,2 20,1 4,9 0,9
27.03.2023, 11:00 34,6 10
27.03.2023, 12:00 6,3 40,9 14,8
27.03.2023, 13:00 12,9 40 14,3 0,5
27.03.2023, 14:00 16,3 32,8 15,6 4,5 0,6
27.03.2023, 15:00 12,4 38,7 14,1 4,3 0,5
27.03.2023, 16:00 8 41,6 14,1 3,9 0,5
27.03.2023, 17:00 11,2 41,9 14,3 4,1 0,5
27.03.2023, 18:00 11,1 45,2 13 4,4 0,5
27.03.2023, 19:00 13,7 48,6 12,5 4,3 0,5
27.03.2023, 20:00 14,3 51,2 12,7 4,4 0,5
27.03.2023, 21:00 11,5 50,8 13,3 4,6 0,5
27.03.2023, 22:00 11,2 52,7 11,7 4,5 0,6
27.03.2023, 23:00 9,4 55,8 9,1 4,3 0,5
28.03.2023, 00:00 51,9 9,3 5,2 0,6
28.03.2023, 01:00
28.03.2023, 02:00
28.03.2023, 03:00
28.03.2023, 04:00
28.03.2023, 05:00
28.03.2023, 06:00
28.03.2023, 07:00
28.03.2023, 08:00
28.03.2023, 09:00
28.03.2023, 10:00
28.03.2023, 11:00
28.03.2023, 12:00
28.03.2023, 13:00
28.03.2023, 14:00
28.03.2023, 15:00
28.03.2023, 16:00
28.03.2023, 17:00
28.03.2023, 18:00
28.03.2023, 19:00
28.03.2023, 20:00
28.03.2023, 21:00
28.03.2023, 22:00
28.03.2023, 23:00
29.03.2023, 00:00
Minimum 2,1 5,8 5,3 3,9 0,3
Maksimum 19,1 63,3 50,5 7 1,1
Średnia 9,1 46,3 13,6 4,8 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.