Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2024-07-18 06:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2024-07-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.07.2024, 01:00 26 35 44,2 4,9
16.07.2024, 02:00 23,9 24,1 42,1 5,1
16.07.2024, 03:00 27,5 25,5 31 5,8
16.07.2024, 04:00 18,8 33,4 20,7 5,6
16.07.2024, 05:00 25,5 39,1 16,2 5,6
16.07.2024, 06:00 27,6 19,6 29,3 6,3
16.07.2024, 07:00 24,5 28,3 24,6 5,5
16.07.2024, 08:00 31,7 29,9 24,4 4,7
16.07.2024, 09:00 34 34,1 24,8 4,7
16.07.2024, 10:00 25 56,3 22,4 4,1
16.07.2024, 11:00 16 91,1 10 4,7
16.07.2024, 12:00 23,8 109 6,6 4,4
16.07.2024, 13:00 21,7 120,6 5,7 4,8
16.07.2024, 14:00 32,7 124,8 6,2 4,9
16.07.2024, 15:00 25,9 109,8 9,2 4,7
16.07.2024, 16:00 13,9 71,7 23,9 4,9
16.07.2024, 17:00 24,8 66,5 25,3 4,1
16.07.2024, 18:00 12,4 49,4 34,9 5
16.07.2024, 19:00 18,6 39,9 35,2 5,5
16.07.2024, 20:00 15,9 30 38,9 5,6
16.07.2024, 21:00 20,5 23,2 43,4 6,1
16.07.2024, 22:00 20,1 16,6 41,5 6,2
16.07.2024, 23:00 12,7 9,4 38,8 5,9
17.07.2024, 00:00 17,2 14,2 33,7 6,3
17.07.2024, 01:00 13,5 10,8 36 5,1
17.07.2024, 02:00 19,6 10,9 31 4,5
17.07.2024, 03:00 23,2 14,5 23,9 5,3
17.07.2024, 04:00 25,7 17,3 22,3 5,9
17.07.2024, 05:00 21,5 4,1 32,4 6
17.07.2024, 06:00 19,5 6,4 30,4 5,5
17.07.2024, 07:00 28 2,8 38,5 2,2
17.07.2024, 08:00 26,4 6,2 36,9 4,7
17.07.2024, 09:00 31,6 22,6 30,9 6,4
17.07.2024, 10:00 17,8 68 17,9 7,8
17.07.2024, 11:00 14,3 94,4 12,3 6,1
17.07.2024, 12:00 14,1 107,8 11,8 7,3
17.07.2024, 13:00 20 119,3 13,9 7,4
17.07.2024, 14:00 13,5 127,6 13,1 7,5
17.07.2024, 15:00 24 137,1 14 7,4
17.07.2024, 16:00 21,7 140,9 13,8 6
17.07.2024, 17:00 15,6 104 15,4 6,7
17.07.2024, 18:00 17,3 93,9 14,8 6,3
17.07.2024, 19:00 24,5 90,9 14,8 4,8
17.07.2024, 20:00 14,5 82,3 12,5 6,2
17.07.2024, 21:00 19,5 73,2 14,1 5,7
17.07.2024, 22:00 14,2 61,1 19,3 5,5
17.07.2024, 23:00 21,1 45 26,4 5,1
18.07.2024, 00:00 11,7 37,6 28,8 5,6
18.07.2024, 01:00 14,1 29 30,9 6,2
18.07.2024, 02:00 16,6 42,5 15,8 6
18.07.2024, 03:00 10,5 34,7 22,3 6,3
18.07.2024, 04:00 6,9 58,8 9,3 6,3
18.07.2024, 05:00 79,7 6,8 5,7
18.07.2024, 06:00
18.07.2024, 07:00
18.07.2024, 08:00
18.07.2024, 09:00
18.07.2024, 10:00
18.07.2024, 11:00
18.07.2024, 12:00
18.07.2024, 13:00
18.07.2024, 14:00
18.07.2024, 15:00
18.07.2024, 16:00
18.07.2024, 17:00
18.07.2024, 18:00
18.07.2024, 19:00
18.07.2024, 20:00
18.07.2024, 21:00
18.07.2024, 22:00
18.07.2024, 23:00
19.07.2024, 00:00
Minimum 6,9 2,8 5,7 2,2
Maksimum 34 140,9 44,2 7,8
Średnia 20,4 55,2 23,5 5,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.