Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2024-05-24 08:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2024-05-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.05.2024, 01:00 18,1 58,8 13,7 5,3
22.05.2024, 02:00 18,9 54,7 13 5,1
22.05.2024, 03:00 19,5 44 18,2 5,6
22.05.2024, 04:00 24,2 35,1 25,7 5,2
22.05.2024, 05:00 29,7 28,7 31,5 4,3
22.05.2024, 06:00 25,4 29,8 27,8 5,9
22.05.2024, 07:00 31,2 26,4 30,4 6,1
22.05.2024, 08:00 30 40,3 21,6 6
22.05.2024, 09:00 21,5 29,4 39,4 6,6
22.05.2024, 10:00 32,6 41,5 30,6 7,3
22.05.2024, 11:00 25,8 62,4 19,2 6,7
22.05.2024, 12:00 21 81,2 15,5 5,9
22.05.2024, 13:00 28,1 89,6 13,1 6,1
22.05.2024, 14:00 29,1 95,6 14,7 5
22.05.2024, 15:00 25 75,3 15,1 4
22.05.2024, 16:00 16,3 61 21,8 4
22.05.2024, 17:00 11,6 51,7 31,6 4,3
22.05.2024, 18:00 22,8 27,3 45,2 4,9
22.05.2024, 19:00 25,4 13,5 56,8 4,7
22.05.2024, 20:00 25,8 13,9 53,7 4,7
22.05.2024, 21:00 21,2 21,4 43 5,2
22.05.2024, 22:00 23,7 21,6 40,5 4,9
22.05.2024, 23:00 12,7 13,2 38,7 5,1
23.05.2024, 00:00 15,6 13,2 30,8 3,5
23.05.2024, 01:00 15,5 19,7 23,4 3,7
23.05.2024, 02:00 8,2 23,3 20,2 4,5
23.05.2024, 03:00 9,6 19,4 22 3,5
23.05.2024, 04:00 17,7 20,4 20,4 4
23.05.2024, 05:00 11,3 21,5 21,1 4,7
23.05.2024, 06:00 14,1 26,6 19,4 3,8
23.05.2024, 07:00 19,2 31,8 21,2 4,2
23.05.2024, 08:00 19,7 37,4 21,1 5,2
23.05.2024, 09:00 14,7 56,1 14,5 4,5
23.05.2024, 10:00 19,6 64 16,9 5,1
23.05.2024, 11:00 18,5 75,5 12,8 4,6
23.05.2024, 12:00 5,8 87,1 11,3 4,8
23.05.2024, 13:00 3,3 92,3 10,3 5,3
23.05.2024, 14:00 9 95,8 12,6 4,8
23.05.2024, 15:00 10,8 103 10,7 4,6
23.05.2024, 16:00 19,8 104,3 11,9 5
23.05.2024, 17:00 23,7 100,6 15 5,4
23.05.2024, 18:00 17,7 106,1 12,2 6,3
23.05.2024, 19:00 11,8 102,6 10,1 4,9
23.05.2024, 20:00 13,3 83,4 9,3 4,4
23.05.2024, 21:00 12,4 77,6 11,9 4,3
23.05.2024, 22:00 21,5 75,1 12,8 4,1
23.05.2024, 23:00 19,1 74,9 9,6 3,2
24.05.2024, 00:00 25,6 55,8 19,1 4,2
24.05.2024, 01:00 21,8 44,4 21,2 4,1
24.05.2024, 02:00 16,2 38,9 21,4 4,9
24.05.2024, 03:00 19,4 29,8 23,4 3,3
24.05.2024, 04:00 25,3 26,4 15,9 2,7
24.05.2024, 05:00 18,4 29,7 10,5 4,9
24.05.2024, 06:00 23,8 32,6 10 3,3
24.05.2024, 07:00 31,3 30,5 14,9 3,8
24.05.2024, 08:00 41,3 14,4 4,5
24.05.2024, 09:00
24.05.2024, 10:00
24.05.2024, 11:00
24.05.2024, 12:00
24.05.2024, 13:00
24.05.2024, 14:00
24.05.2024, 15:00
24.05.2024, 16:00
24.05.2024, 17:00
24.05.2024, 18:00
24.05.2024, 19:00
24.05.2024, 20:00
24.05.2024, 21:00
24.05.2024, 22:00
24.05.2024, 23:00
25.05.2024, 00:00
Minimum 3,3 13,2 9,3 2,7
Maksimum 32,6 106,1 56,8 7,3
Średnia 19,5 51 21,3 4,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.