Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2022-09-26 04:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2022-09-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.09.2022, 01:00 39,8 0,6 27,8 4,1 2,7
24.09.2022, 02:00 39,6 0,8 23,2 3,5 2,8
24.09.2022, 03:00 34,8 0,7 21,3 3,4 2,5
24.09.2022, 04:00 30,3 0,6 20,5 3,3 2,2
24.09.2022, 05:00 29,7 0,6 17,6 3,8 1,9
24.09.2022, 06:00 35,4 0,6 16,8 4,1 2,1
24.09.2022, 07:00 29,7 0,6 24,5 4,4 2,4
24.09.2022, 08:00 37,7 0,6 26,2 4,7 2,9
24.09.2022, 09:00 34,3 1,1 30 4,8 2,7
24.09.2022, 10:00 35,4 3,7 31,6 5,2 2,3
24.09.2022, 11:00 28,1 8,9 32 4,6 1,9
24.09.2022, 12:00 17 29,7 23,7 4,6 1,6
24.09.2022, 13:00 3,2 60,7 8,7 4,3 0,5
24.09.2022, 14:00 7,4 69,4 8,3 3,9 0,3
24.09.2022, 15:00 9,9 78,2 7,3 4 0
24.09.2022, 16:00 6,1 79,7 8,9 2,7 0
24.09.2022, 17:00 11,9 78,9 9,1 3,8 0,1
24.09.2022, 18:00 10,8 69,6 14,2 4,5 0,1
24.09.2022, 19:00 19,4 50,8 25,5 5,2 0,4
24.09.2022, 20:00 28,1 26,1 0,7
24.09.2022, 21:00 45,1 60,6 5,8 1,5
24.09.2022, 22:00 48,9 0,4 52,6 6,6 2
24.09.2022, 23:00 52 0,6 44,3 6,6 2,3
25.09.2022, 00:00 40,8 0,7 37,2 6,1 2,7
25.09.2022, 01:00 34,3 0,5 31,9 6,3 2,5
25.09.2022, 02:00 33,7 0,7 23,5 7,1 2,6
25.09.2022, 03:00 33,7 0,6 19,3 9 2,9
25.09.2022, 04:00 28,8 0,5 18,4 7,3 3,1
25.09.2022, 05:00 29,2 0,5 19,9 6,2 3
25.09.2022, 06:00 26,7 0,4 16,7 5,3 1,9
25.09.2022, 07:00 33,6 0,7 16,5 4,4 1,9
25.09.2022, 08:00 33,3 0,9 18,9 4,9 1,8
25.09.2022, 09:00 34,7 1 19,5 4,8 2,1
25.09.2022, 10:00 29,6 2,5 26,3 4,3 2,2
25.09.2022, 11:00 23,9 9,2 31,1 7,9 2,2
25.09.2022, 12:00 26,7 20,6 31,4 5,5 1,3
25.09.2022, 13:00 26,1 19,5 36 6 1,4
25.09.2022, 14:00 31,1 23,6 32,6 6 1,5
25.09.2022, 15:00 29,2 32,8 29,4 7,9 1,5
25.09.2022, 16:00 22,1 46,2 20,8 8,2 1,1
25.09.2022, 17:00 27 34,5 24,4 8,4 2,2
25.09.2022, 18:00 23,7 39,7 23,3 7,9 2
25.09.2022, 19:00 21,4 17 38,2 6,7 1,3
25.09.2022, 20:00 31,1 0,8 54 5,8 1,1
25.09.2022, 21:00 36,9 0,5 51,6 7,3 1,2
25.09.2022, 22:00 34,1 0,8 48 7,5 1,6
25.09.2022, 23:00 35,5 0,5 44,8 7,8 2,3
26.09.2022, 00:00 40,9 0,4 35,7 7,6 2
26.09.2022, 01:00 36,1 0,5 27,2 6,4 2,2
26.09.2022, 02:00 38,8 0,4 20 6,3 2,5
26.09.2022, 03:00 35,9 0,6 15,6 6,5 2,2
26.09.2022, 04:00 0,5 13,6 7,3 2,2
26.09.2022, 05:00
26.09.2022, 06:00
26.09.2022, 07:00
26.09.2022, 08:00
26.09.2022, 09:00
26.09.2022, 10:00
26.09.2022, 11:00
26.09.2022, 12:00
26.09.2022, 13:00
26.09.2022, 14:00
26.09.2022, 15:00
26.09.2022, 16:00
26.09.2022, 17:00
26.09.2022, 18:00
26.09.2022, 19:00
26.09.2022, 20:00
26.09.2022, 21:00
26.09.2022, 22:00
26.09.2022, 23:00
27.09.2022, 00:00
Minimum 3,2 0,4 7,3 2,7 0
Maksimum 52 79,7 60,6 9 3,1
Średnia 29,7 16,1 26,7 5,7 1,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.