Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bujaka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bujaka

Aktualna data i godzina: 2023-11-29 02:00
MpKrakBujaka (Kraków, ul. Bujaka) 2014-08-18 - 2023-11-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bujaka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bujaka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
27.11.2023, 01:00 15,3 47,1 7,1 6,7 0,3
27.11.2023, 02:00 8,8 49,5 5,6 6,7 0,3
27.11.2023, 03:00 6,8 46,2 5,6 7 0,2
27.11.2023, 04:00 10,9 39,7 8,3 6,2 0,3
27.11.2023, 05:00 18,5 28,8 15,6 6,6 0,3
27.11.2023, 06:00 8,5 28,7 16,6 6,2 0,3
27.11.2023, 07:00 15 20 23,5 5,4 0,4
27.11.2023, 08:00 14,4 7,4 34,7 5,1 0,4
27.11.2023, 09:00 19,1 13,5 29,5 6,6 0,6
27.11.2023, 10:00 22,9 18,7 23 10,1 0,5
27.11.2023, 11:00 23,3 27 18,4 9,1 0,5
27.11.2023, 12:00 12,9 32,2 15,4 7,9 0,6
27.11.2023, 13:00 14 33,9 15,7 9,2 0,4
27.11.2023, 14:00 14,8 40 12,6 8,1 0,3
27.11.2023, 15:00 18 34,8 17,8 6,8 0,3
27.11.2023, 16:00 22,1 8,7 40,7 6,4 0,4
27.11.2023, 17:00 24 1,9 53,3 6,6 1
27.11.2023, 18:00 1,7 56,3 5,8 1,1
27.11.2023, 19:00 2,1 28,7 6,1 0,7
27.11.2023, 20:00 28,1 5,4 42,2 7,4 1,4
27.11.2023, 21:00 49,3 4,1 41,8 9,1 1,3
27.11.2023, 22:00 60,4 4,3 38,6 7,4 2,7
27.11.2023, 23:00 55,6 3,4 34,1 7,1 2,1
28.11.2023, 00:00 57 2,8 31,2 5,9 2,7
28.11.2023, 01:00 52,2 5,1 26,2 5,4 2,7
28.11.2023, 02:00 50 8,2 20,9 6 2,5
28.11.2023, 03:00 43,2 11,9 15,6 6,1 2,3
28.11.2023, 04:00 38,1 14,3 13,3 5 2
28.11.2023, 05:00 35,9 13,2 14,5 5,4 1,8
28.11.2023, 06:00 27,2 13,6 13,8 4,8 1,5
28.11.2023, 07:00 18,3 10,1 16,7 4,6 1
28.11.2023, 08:00 31,3 7,3 17,6 4,5 0,8
28.11.2023, 09:00 8,7 15,3 4,8 0,9
28.11.2023, 10:00 11,9 6 5,2 0,4
28.11.2023, 11:00 13,5 5,3 5,3 0,5
28.11.2023, 12:00 30,6 15,2 13,7 6,6 1
28.11.2023, 13:00 29,3 18,6 14,7 8 2,8
28.11.2023, 14:00 30,5 18 17,1 7,3 1,6
28.11.2023, 15:00 28,5 15,1 21,1 6,5 0,8
28.11.2023, 16:00 24,4 14,5 22,6 5,6 0,8
28.11.2023, 17:00 15,2 13 23,1 5,5 0,9
28.11.2023, 18:00 24 13,8 21,8 5,1 0,9
28.11.2023, 19:00 24,5 14 22,3 5,6 1
28.11.2023, 20:00 24,6 19,2 20 5,8 1
28.11.2023, 21:00 24 22 18,1 5,3 0,8
28.11.2023, 22:00 17,8 28,1 13,7 5,6 0,8
28.11.2023, 23:00 22,6 31,4 11,1 5,2 0,6
29.11.2023, 00:00 23,9 28,6 12,2 4,9 0,7
29.11.2023, 01:00 38,5 8,3 5,1 0,6
29.11.2023, 02:00
29.11.2023, 03:00
29.11.2023, 04:00
29.11.2023, 05:00
29.11.2023, 06:00
29.11.2023, 07:00
29.11.2023, 08:00
29.11.2023, 09:00
29.11.2023, 10:00
29.11.2023, 11:00
29.11.2023, 12:00
29.11.2023, 13:00
29.11.2023, 14:00
29.11.2023, 15:00
29.11.2023, 16:00
29.11.2023, 17:00
29.11.2023, 18:00
29.11.2023, 19:00
29.11.2023, 20:00
29.11.2023, 21:00
29.11.2023, 22:00
29.11.2023, 23:00
30.11.2023, 00:00
Minimum 6,8 1,7 5,3 4,5 0,2
Maksimum 60,4 49,5 56,3 10,1 2,8
Średnia 26,4 18,6 20,8 6,3 1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.