Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Informacje podstawowe
Kod krajowy MpKrakBulwar
Kod międzynarodowy PL0039A
Strefa aglomeracja krakowska
Nazwa stacji Kraków, ul. Bulwarowa
Adres Kraków , ul. Bulwarowa
Wsp. WGS84 Φ 50,069308
λ 20,053492
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 245203,52
y: 575368,73
Data rozpoczęcia pomiarów 2003-01-01
Wysokość n.p.m. 195 m
Status aktywny
Typ stacji przemysłowa
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
arsen w PM10 24-godzinny codzienny
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny codzienny
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
kadm w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
nikiel w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)