Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2022-07-03 04:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2022-07-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.07.2022, 01:00 67,8 24,1 26,1 13,2 4,6 0,6
01.07.2022, 02:00 61,8 27,5 21,2 19,2 6,3 0,9
01.07.2022, 03:00 44,8 23 21,8 9,2 5,1 0,7
01.07.2022, 04:00 32,3 17 17,7 6,1 0,6 0,4
01.07.2022, 05:00 39,6 19,7 26,5 6,5 1,5 0,5
01.07.2022, 06:00 36,1 17,4 32,4 5,3 1 0,4
01.07.2022, 07:00 44,7 20,8 32,1 6,4 0,5 0,6
01.07.2022, 08:00 89,8 32,3 22,6 19,6 0,8 0,9
01.07.2022, 09:00 86,1 28,9 33,6 24,5 1,5 0,6
01.07.2022, 10:00 70,7 21,4 20,6 16,1 1,3 0,4
01.07.2022, 11:00 42,5 16,5 14,9 10,3 0,8 0,3
01.07.2022, 12:00 35,3 13,2 8,5 6,1 0,5 0,3
01.07.2022, 13:00 28,7 10,5 6,7 5,4 0,3 0,3
01.07.2022, 14:00 43,5 14,9 19,9 5,9 0,4 0,3
01.07.2022, 15:00 38,9 13,9 15,8 6,9 0,4 0,3
01.07.2022, 16:00 39,7 13,9 13,2 5,2 0,3 0,3
01.07.2022, 17:00 37 13,1 9,2 3,8 0,2 0,3
01.07.2022, 18:00 33,3 12,8 15 4,2 0,3 0,3
01.07.2022, 19:00 28,7 11,1 20,2 3,9 0,2 0,3
01.07.2022, 20:00 26,7 10,6 30,2 4,7 0,2 0,3
01.07.2022, 21:00 34,5 12,5 37,3 4 0,3 0,4
01.07.2022, 22:00 48,8 15,1 16,7 3,8 0,3 0,3
01.07.2022, 23:00 46,5 14,8 7,3 4,5 0,1 0,3
02.07.2022, 00:00 41,5 16,6 6,7 2,4 0 0,3
02.07.2022, 01:00 35,6 15,4 7,9 3,6 0 0,3
02.07.2022, 02:00 20,5 10,8 6,4 3,6 0 0,3
02.07.2022, 03:00 19,4 11,5 7,2 2,5 0 0,3
02.07.2022, 04:00 20,4 12,7 7,3 3,5 0,2 0,2
02.07.2022, 05:00 25,3 14,8 7,9 3,5 0,3 0,2
02.07.2022, 06:00 29,9 18,6 11,1 3,5 0,4 0,3
02.07.2022, 07:00 18 11,4 9,6 3,9 0,4 0,3
02.07.2022, 08:00 14 8,5 12,9 3,1 0,1 0,3
02.07.2022, 09:00 19,2 11,9 15,3 2,8 0,2 0,3
02.07.2022, 10:00 17,4 10,7 14,2 3 0,1 0,3
02.07.2022, 11:00 13,4 8,5 12 3 0,2 0,3
02.07.2022, 12:00 11,2 6,4 10,4 2,9 0,1 0,3
02.07.2022, 13:00 15,9 9,7 11,2 2,5 0,2 0,3
02.07.2022, 14:00 28 16,5 13,9 3,3 0,1 0,3
02.07.2022, 15:00 23,9 14,6 13,4 3,7 0,2 0,3
02.07.2022, 16:00 16,4 9,4 11,1 3,5 0,1 0,3
02.07.2022, 17:00 12,5 7,9 7,3 4,1 0,1 0,2
02.07.2022, 18:00 10,8 6,9 6,5 3,5 0,1 0,2
02.07.2022, 19:00 9,8 5,7 4,1 3,6 0,1 0,2
02.07.2022, 20:00 12,6 8,1 5,6 3,8 0,1 0,2
02.07.2022, 21:00 13,9 9,3 6,5 3,3 0 0,2
02.07.2022, 22:00 14,4 9,2 8,4 2,6 0,1 0,3
02.07.2022, 23:00 29,3 19,3 16 3 0,1 0,4
03.07.2022, 00:00 20,8 14,2 13,8 3,1 0,3 0,4
03.07.2022, 01:00 16,2 11,4 12,1 2,3 0,2 0,3
03.07.2022, 02:00 18,8 12,7 11,5 3 0,2 0,3
03.07.2022, 03:00 17,4 11,8 10,5 2,5 0,2 0,3
03.07.2022, 04:00 15,8 10,4 8,7 0,2 0,2
03.07.2022, 05:00
03.07.2022, 06:00
03.07.2022, 07:00
03.07.2022, 08:00
03.07.2022, 09:00
03.07.2022, 10:00
03.07.2022, 11:00
03.07.2022, 12:00
03.07.2022, 13:00
03.07.2022, 14:00
03.07.2022, 15:00
03.07.2022, 16:00
03.07.2022, 17:00
03.07.2022, 18:00
03.07.2022, 19:00
03.07.2022, 20:00
03.07.2022, 21:00
03.07.2022, 22:00
03.07.2022, 23:00
04.07.2022, 00:00
Minimum 9,8 5,7 4,1 2,3 0 0,2
Maksimum 89,8 32,3 37,3 24,5 6,3 0,9
Średnia 31,2 14,2 14,6 5,6 0,6 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.