Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2023-06-02 00:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2023-06-02

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
31.05.2023, 01:00 14,9 6,3 10,9 3,6 1,4 0,2
31.05.2023, 02:00 15,4 6,7 18,2 4,2 2,6 0,2
31.05.2023, 03:00 14,4 6,8 19,8 2,8 2,9 0,2
31.05.2023, 04:00 13,1 6,6 10,5 4 2,1 0,2
31.05.2023, 05:00 13,4 6,5 15,6 4,5 2,5 0,2
31.05.2023, 06:00 19,5 7,1 25,8 3,4 3,2 0,3
31.05.2023, 07:00 25,1 7,5 32,2 3,6 2,4 0,3
31.05.2023, 08:00 42,6 9,7 26,5 10,1 0,9 0,4
31.05.2023, 09:00 43,6 9,3 24,9 13,9 1,9 0,3
31.05.2023, 10:00 44,4 9,7 27,5 23,2 1,2 0,4
31.05.2023, 11:00 36 7,4 18,2 13,4 0,8 0,3
31.05.2023, 12:00 19,2 4,8 7,4 5,9 0,8 0,2
31.05.2023, 13:00 15,5 4,5 7,4 5,1 1 0,2
31.05.2023, 14:00 15,9 4,7 8,2 5,1 1,1 0,2
31.05.2023, 15:00 16,8 4,2 7 4,7 0,6 0,2
31.05.2023, 16:00 19 4,3 8,6 4,9 0 0,2
31.05.2023, 17:00 21,7 4,2 7,7 4,8 0 0,2
31.05.2023, 18:00 17,5 4,2 8,3 4,5 0,2
31.05.2023, 19:00 15,4 4,3 6,9 4,5 0,6 0,2
31.05.2023, 20:00 15,2 4,5 8 4,8 0 0,2
31.05.2023, 21:00 19 6,5 18,6 4,4 1,1 0,3
31.05.2023, 22:00 19,3 6,7 37,1 4,3 1,2 0,4
31.05.2023, 23:00 29,4 10,1 55,3 4,3 0,3 0,6
01.06.2023, 00:00 33,9 10,8 45,7 4,3 0,4 0,6
01.06.2023, 01:00 26,7 11,2 34,6 4,5 0,3 0,5
01.06.2023, 02:00 23,1 11,4 28,1 3,8 0,2 0,4
01.06.2023, 03:00 20,1 10,9 22,9 3,3 0,2 0,4
01.06.2023, 04:00 18,7 10,5 19,5 3,5 0,4 0,3
01.06.2023, 05:00 18,6 10,4 18,3 4,2 1,2 0,3
01.06.2023, 06:00 22,3 11,7 17,8 4,5 0,2 0,3
01.06.2023, 07:00 34 16,2 38 4,7 0,3 0,5
01.06.2023, 08:00 42,2 16,9 33,7 5,2 0,3 0,4
01.06.2023, 09:00 38,6 14,4 32,7 7,1 0,1 0,4
01.06.2023, 10:00 36,1 11,2 32,3 10,2 0,4 0,4
01.06.2023, 11:00 24,6 7,7 18,5 5,7 2,6 0,3
01.06.2023, 12:00 19 7,2 16,4 4,7 2,6 0,3
01.06.2023, 13:00 18,2 6,5 15,7 5,4 2 0,3
01.06.2023, 14:00 17,8 6,4 18,3 6,2 1,9 0,3
01.06.2023, 15:00 17,1 5,8 21,7 6,2 1,9 0,3
01.06.2023, 16:00 16,8 5,6 18,8 6,2 1,9 0,3
01.06.2023, 17:00 17,5 5,7 21,5 5,6 1,7 0,3
01.06.2023, 18:00 20,3 5,8 20,1 6,4 0,3
01.06.2023, 19:00 25 7 19,6 7,6 2,1 0,3
01.06.2023, 20:00 19,3 5,9 27,8 6,9 2,2 0,3
01.06.2023, 21:00 22,3 7 31,7 6,4 2,6 0,3
01.06.2023, 22:00 25,8 9,6 44,6 5,4 0,7 0,4
01.06.2023, 23:00 29,5 11,8 65,2 5 0,6 0,6
02.06.2023, 00:00 29,8 12,8 66,3 4,9 0,4 0,6
02.06.2023, 01:00
02.06.2023, 02:00
02.06.2023, 03:00
02.06.2023, 04:00
02.06.2023, 05:00
02.06.2023, 06:00
02.06.2023, 07:00
02.06.2023, 08:00
02.06.2023, 09:00
02.06.2023, 10:00
02.06.2023, 11:00
02.06.2023, 12:00
02.06.2023, 13:00
02.06.2023, 14:00
02.06.2023, 15:00
02.06.2023, 16:00
02.06.2023, 17:00
02.06.2023, 18:00
02.06.2023, 19:00
02.06.2023, 20:00
02.06.2023, 21:00
02.06.2023, 22:00
02.06.2023, 23:00
03.06.2023, 00:00
Minimum 13,1 4,2 6,9 2,8 0 0,2
Maksimum 44,4 16,9 66,3 23,2 3,2 0,6
Średnia 23,4 8,1 23,8 5,9 1,2 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.