Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2022-09-26 05:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2022-09-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.09.2022, 01:00 35,3 19,4 12,4 92,8 1,2 0,7
24.09.2022, 02:00 39,9 24,2 11,6 65 1,3 0,6
24.09.2022, 03:00 38,1 25,3 8,4 53,4 1,2 0,5
24.09.2022, 04:00 34,8 24,4 8,1 50,3 1,1 0,5
24.09.2022, 05:00 35,2 25 7,3 51 1,1 0,5
24.09.2022, 06:00 34,1 24,3 5,7 43,4 1,1 0,5
24.09.2022, 07:00 33,1 21,3 5,6 73 1 0,5
24.09.2022, 08:00 37,1 23,9 7,5 97,1 1 0,5
24.09.2022, 09:00 35,6 23,1 16,2 93,9 1 0,5
24.09.2022, 10:00 27,5 18,7 20,8 40,3 0,8 0,4
24.09.2022, 11:00 29,7 21,3 21,3 29,3 0,7 0,4
24.09.2022, 12:00 22,2 16 17,2 19,3 0,5 0,3
24.09.2022, 13:00 17 10,9 13 10,2 0,4 0,3
24.09.2022, 14:00 10,6 6,7 9,4 5,2 0,2 0,2
24.09.2022, 15:00 8,1 4,2 5,6 2,4 0,1 0,2
24.09.2022, 16:00 9,3 5,5 7,5 2,6 0,1 0,2
24.09.2022, 17:00 11,2 5,6 6,6 3 0,9 0,2
24.09.2022, 18:00 8,9 4,6 6,3 2,1 0,2 0,2
24.09.2022, 19:00 20,6 14,1 9,7 2,6 0,2 0,3
24.09.2022, 20:00 25 18,8 18,2 8,3 0,4 0,4
24.09.2022, 21:00 28,8 17,3 36 35,7 0,6 0,5
24.09.2022, 22:00 35,1 20,8 29,9 57 4 0,7
24.09.2022, 23:00 36,5 22,3 21,9 49,3 3,1 0,7
25.09.2022, 00:00 37,2 22,7 16,5 57,4 1,7 0,7
25.09.2022, 01:00 37,2 24,7 10,6 46,2 1,4 0,6
25.09.2022, 02:00 37 25,6 9,3 41,6 1,3 0,6
25.09.2022, 03:00 39,7 28,4 7,3 29,7 1,4 0,5
25.09.2022, 04:00 41,9 30,8 1,4 0,5
25.09.2022, 05:00 46,6 36,2 1,5 0,5
25.09.2022, 06:00 41,3 31,6 4,8 24 1,4
25.09.2022, 07:00 39,3 29,9 4,4 31,8 1,4 0,5
25.09.2022, 08:00 40,7 29,4 3,8 36,5 1,4 0,5
25.09.2022, 09:00 41,2 30,1 10,6 30,5 1,5 0,5
25.09.2022, 10:00 41,9 29,7 14,1 29,4 1,6 0,5
25.09.2022, 11:00 44,1 27,4 18,1 26,6 1,6 0,5
25.09.2022, 12:00 30,7 21,4 17,3 9,3 1,4 0,4
25.09.2022, 13:00 26,4 18,7 16,4 6,6 0,9 0,4
25.09.2022, 14:00 25,3 17,3 16,1 7,2 0,7 0,4
25.09.2022, 15:00 22,6 15 8,9 4,2 0,5 0,3
25.09.2022, 16:00 20,2 14,3 4,8 2,7 0,4 0,3
25.09.2022, 17:00 19,7 13,3 6,6 2,2 0,3 0,3
25.09.2022, 18:00 26,5 18,4 14,7 4,7 0,5 0,4
25.09.2022, 19:00 32,1 22,4 15,1 7,6 0,6 0,4
25.09.2022, 20:00 43,2 31,8 19,2 9,7 0,6 0,5
25.09.2022, 21:00 40,9 29,4 18,5 10,5 0,9 0,5
25.09.2022, 22:00 36,7 24,5 17,7 45 1 0,5
25.09.2022, 23:00 32,9 21,7 14,5 29,8 1,4 0,5
26.09.2022, 00:00 33,9 22,4 14,8 29,8 1,2 0,5
26.09.2022, 01:00 34 24 10,7 36,5 1,1 0,5
26.09.2022, 02:00 39,5 28,5 6,6 39,7 1,1 0,5
26.09.2022, 03:00 42,5 31,6 5,8 40,2 1,2 0,5
26.09.2022, 04:00 41,7 31,1 3,5 34,3 1,2 0,5
26.09.2022, 05:00 43,5 33,6 4,7 44 1,2 0,5
26.09.2022, 06:00
26.09.2022, 07:00
26.09.2022, 08:00
26.09.2022, 09:00
26.09.2022, 10:00
26.09.2022, 11:00
26.09.2022, 12:00
26.09.2022, 13:00
26.09.2022, 14:00
26.09.2022, 15:00
26.09.2022, 16:00
26.09.2022, 17:00
26.09.2022, 18:00
26.09.2022, 19:00
26.09.2022, 20:00
26.09.2022, 21:00
26.09.2022, 22:00
26.09.2022, 23:00
27.09.2022, 00:00
Minimum 8,1 4,2 3,5 2,1 0,1 0,2
Maksimum 46,6 36,2 36 97,1 4 0,7
Średnia 32 22 12,2 31,5 1,1 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.