Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , ul. Bulwarowa

Actual date and hour: 2022-08-17 13:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - Aug 17, 2022

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , ul. Bulwarowa (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.08.2022, 01:00 20.1 10.8 11.9 3.2 0.7 0.4
15.08.2022, 02:00 16.7 9.1 7.1 1.8 0.3 0.3
15.08.2022, 03:00 24.7 13.9 11.9 2.2 0.6 0.5
15.08.2022, 04:00 28.6 16.3 10 2.4 1.4 0.4
15.08.2022, 05:00 27 15.8 8.5 2.1 1.6 0.4
15.08.2022, 06:00 20.8 11 6.2 2.9 0.6 0.4
15.08.2022, 07:00 24.9 13.6 7.7 3.5 0.6 0.3
15.08.2022, 08:00 39.8 22 14.6 6.2 0.5 0.3
15.08.2022, 09:00 36.2 21.3 10.2 5 0.5 0.3
15.08.2022, 10:00 47.8 30.5 14.9 10.7 0.6 0.4
15.08.2022, 11:00 27.7 17.2 6.7 3.7 0.2 0.2
15.08.2022, 12:00 26.7 16.9 5.5 3.5 0.1 0.2
15.08.2022, 13:00 31.9 19.6 8.7 5.3 0.1 0.3
15.08.2022, 14:00 31.2 19 9.5 4.5 0.2 0.3
15.08.2022, 15:00 27.7 17.4 10.4 3.9 0.3 0.3
15.08.2022, 16:00 24.3 14.6 8.1 2.8 0.3 0.4
15.08.2022, 17:00 19.1 11.5 6.1 2.2 0.9 0.4
15.08.2022, 18:00 20.8 12.7 16.9 4 0.5 0.4
15.08.2022, 19:00 32.8 19.7 28.1 12.6 0.2 0.5
15.08.2022, 20:00 29 18.8 19.9 3.9 0.1 0.3
15.08.2022, 21:00 41 28.9 21.9 4.6 0.1 0.4
15.08.2022, 22:00 33.4 21.6 33.5 17.8 0.1 0.4
15.08.2022, 23:00 28.8 18.2 30.9 25.1 0.1 0.4
16.08.2022, 00:00 24.5 14.5 31.5 13.8 0.1 0.4
16.08.2022, 01:00 23.2 13.5 25.3 8.7 0.1 0.3
16.08.2022, 02:00 25.3 13.6 15.8 7.5 0.1 0.3
16.08.2022, 03:00 23.8 12.5 12.2 7.2 0.2 0.3
16.08.2022, 04:00 23.2 11.8 9.5 5.6 0.3 0.3
16.08.2022, 05:00 25 13.1 14.1 13.8 0.4 0.3
16.08.2022, 06:00 24.7 12.8 12.9 26.9 0.5 0.3
16.08.2022, 07:00 27.1 12.9 14 93.9 0.4 0.4
16.08.2022, 08:00 25.9 11.8 25.3 85.6 0.4 0.4
16.08.2022, 09:00 28.8 12.5 25.5 75.1 0.2 0.4
16.08.2022, 10:00 40.2 15.7 33.1 50.5 0.1 0.4
16.08.2022, 11:00 30 13.9 28.1 28.4 0.1 0.3
16.08.2022, 12:00 28.9 12.7 18.2 10.9 0.1 0.3
16.08.2022, 13:00 29.2 12.5 28.4 14.8 0 0.3
16.08.2022, 14:00 32.6 12 18 7.9 0.1 0.3
16.08.2022, 15:00 33.4 11.8 9.2 2.8 0.1 0.2
16.08.2022, 16:00 34.2 12.4 25.2 8 0 0.3
16.08.2022, 17:00 34.5 12.7 37.4 12.8 0.1 0.3
16.08.2022, 18:00 30.2 12.2 22.5 6.2 0 0.3
16.08.2022, 19:00 25.7 11.6 21.1 4.4 0 0.3
16.08.2022, 20:00 27.2 12 42.2 7.2 0 0.3
16.08.2022, 21:00 33.4 14.1 29.6 5.5 0.1 0.3
16.08.2022, 22:00 32.6 13.8 44.1 17.5 0.1 0.4
16.08.2022, 23:00 30 12.6 47.4 38.7 0.1 0.4
17.08.2022, 00:00 31 13 38.2 45.4 0.1 0.4
17.08.2022, 01:00 29.8 13.9 32.5 43.4 0.1 0.4
17.08.2022, 02:00 30.2 15.1 25.7 48.1 0.1 0.4
17.08.2022, 03:00 30.2 15.7 18.4 32.3 0.1 0.4
17.08.2022, 04:00 31.3 17.9 18.7 21.4 0.1 0.4
17.08.2022, 05:00 31.4 20 16.8 5.2 0.1 0.3
17.08.2022, 06:00 32.8 21.6 19.7 7.6 0.1 0.3
17.08.2022, 07:00 32.4 20.8 28.3 23.4 0.1 0.4
17.08.2022, 08:00 36.9 21.6 29.6 27.9 0.1 0.5
17.08.2022, 09:00 40.3 21.7 29.6 26.1 0.1 0.4
17.08.2022, 10:00 43.5 21.8 30.2 23.9 0.1 0.4
17.08.2022, 11:00 44.3 21.1 27.6 15.7 0.1 0.4
17.08.2022, 12:00 43.4 20.3 18.8 6 0.1 0.3
17.08.2022, 13:00 38.6 14.4 9 4.1 0 0.2
17.08.2022, 14:00
17.08.2022, 15:00
17.08.2022, 16:00
17.08.2022, 17:00
17.08.2022, 18:00
17.08.2022, 19:00
17.08.2022, 20:00
17.08.2022, 21:00
17.08.2022, 22:00
17.08.2022, 23:00
18.08.2022, 00:00
Minimum 16.7 9.1 5.5 1.8 0 0.2
Maximum 47.8 30.5 47.4 93.9 1.6 0.5
Average 30.3 15.9 20.4 16.7 0.3 0.3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.