Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Kraków , ul. Bulwarowa

Actual date and hour: 2022-12-01 05:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - Dec 1, 2022

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Table and chart with measurement data
Table and chart with measurement data Kraków , ul. Bulwarowa (page 1 of 1 )
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.11.2022, 01:00 43.3 36.8 19.7 6.7 3 0.7
29.11.2022, 02:00 47.9 37.1 17.4 5.4 2.8 0.7
29.11.2022, 03:00 48.4 39.3 16.2 5.2 2.8 0.7
29.11.2022, 04:00 55.2 47.3 18.4 4.3 3.1 0.8
29.11.2022, 05:00 56.6 51.2 20.8 4.8 3.3 0.8
29.11.2022, 06:00 55.6 49 21.5 5.2 3.1 0.8
29.11.2022, 07:00 37.2 33.5 20.3 4.1 2.7 0.6
29.11.2022, 08:00 31.1 28.2 24.6 4 2 0.6
29.11.2022, 09:00 32.2 27.9 24.5 3.2 0.6
29.11.2022, 10:00 39.1 31.5 22 3.7 1.9 0.6
29.11.2022, 11:00 47.9 36.2 24.9 5.6 2.5 0.7
29.11.2022, 12:00 59.2 41.6 26.1 8.5 2.8 0.7
29.11.2022, 13:00 47.9 36.4 24.2 6.4 3.3 0.6
29.11.2022, 14:00 35.7 29.8 17.8 4.6 2.3 0.6
29.11.2022, 15:00 31.9 28.2 18.3 3.9 1.9 0.5
29.11.2022, 16:00 34 30.4 20.3 2.8 1.9 0.5
29.11.2022, 17:00 42.3 38.1 25.2 3.1 1.6 0.6
29.11.2022, 18:00 38.4 35.2 19 3.2 2.1 0.6
29.11.2022, 19:00 34.7 31.9 16.1 1.9 1.9 0.5
29.11.2022, 20:00 37.4 34.3 15 2.8 1.8 0.5
29.11.2022, 21:00 41.9 37.9 13.7 3.7 2.4 0.6
29.11.2022, 22:00 45.2 40.2 15.1 4.5 2.4 0.6
29.11.2022, 23:00 40 36.1 16.8 3.1 2.2 0.5
30.11.2022, 00:00 43.2 38.3 17.8 3.5 1.9 0.6
30.11.2022, 01:00 43.6 39.3 15.8 3 1.9 0.6
30.11.2022, 02:00 43.5 39.1 14.2 2.7 1.9 0.6
30.11.2022, 03:00 47.6 42.8 18.7 2.5 2 0.5
30.11.2022, 04:00 41.9 37.8 17.9 2.6 1.8 0.5
30.11.2022, 05:00 41.6 37.4 16.5 2.6 1.6 0.5
30.11.2022, 06:00 32.2 29.1 13.6 1.1 1.7 0.5
30.11.2022, 07:00 31.4 27.6 14.3 2.7 1.3 0.5
30.11.2022, 08:00 32 28.4 17.6 1.4 0.5
30.11.2022, 09:00 30.9 27.4 18.1 0.7 1.2 0.5
30.11.2022, 10:00 32.6 29 20.2 1.9 1.1 0.5
30.11.2022, 11:00 33.3 29.7 24.1 2.1 1 0.4
30.11.2022, 12:00 33.8 29 21.9 2.2 0.9 0.4
30.11.2022, 13:00 30.6 23.4 17.5 1.6 1 0.4
30.11.2022, 14:00 27.2 21 18.6 0.6 0.9 0.4
30.11.2022, 15:00 31.6 23.4 21 3.2 1 0.4
30.11.2022, 16:00 37.5 25.8 24.5 6.1 1.2 0.5
30.11.2022, 17:00 39.4 26 21.1 7.8 1.3 0.5
30.11.2022, 18:00 27.5 21.9 15.1 3.1 1.4 0.5
30.11.2022, 19:00 35.2 30.7 25.1 3.3 1.2 0.5
30.11.2022, 20:00 37.4 32.2 23.9 2.7 1.2 0.5
30.11.2022, 21:00 38.9 32.8 21.2 3.4 1.4 0.5
30.11.2022, 22:00 35.9 31.8 16.6 2.3 1.5 0.5
30.11.2022, 23:00 37.1 32 14.6 2.9 2.5 0.6
01.12.2022, 00:00 39.7 33.6 17.4 3.2 2.2 0.6
01.12.2022, 01:00 52.6 38.5 18.6 6.4 2.4 0.6
01.12.2022, 02:00 56.4 40.1 17 6.2 3 0.6
01.12.2022, 03:00 58.9 43.1 18.4 7.8 2.8 0.6
01.12.2022, 04:00 47.9 34.4 16 10 3.4 0.6
01.12.2022, 05:00 28.2 23.5 14.1 10.4 2.2 0.6
01.12.2022, 06:00
01.12.2022, 07:00
01.12.2022, 08:00
01.12.2022, 09:00
01.12.2022, 10:00
01.12.2022, 11:00
01.12.2022, 12:00
01.12.2022, 13:00
01.12.2022, 14:00
01.12.2022, 15:00
01.12.2022, 16:00
01.12.2022, 17:00
01.12.2022, 18:00
01.12.2022, 19:00
01.12.2022, 20:00
01.12.2022, 21:00
01.12.2022, 22:00
01.12.2022, 23:00
02.12.2022, 00:00
Minimum 27.2 21 13.6 0.6 0.9 0.4
Maximum 59.2 51.2 26.1 10.4 3.4 0.8
Average 40.2 33.7 19 4 2 0.6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.