Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2024-06-17 04:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2024-06-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.06.2024, 01:00 23,5 16,6 25,3 0,7 0,8 0,2
15.06.2024, 02:00 25 18 19,3 0,5 0,5 0,2
15.06.2024, 03:00 24 17,4 15,7 1,5 0,4 0,1
15.06.2024, 04:00 25,5 17,7 12 1,1 0,4 0,1
15.06.2024, 05:00 23,7 17,9 11,8 1,4 0,7 0,1
15.06.2024, 06:00 21,9 17,3 10,7 1,7 0,9 0,1
15.06.2024, 07:00 24,2 18,8 20,3 2,8 0,9 0,1
15.06.2024, 08:00 18,3 14,1 17,3 3,4 0,4 0,1
15.06.2024, 09:00 14,2 11 13,3 2,4 0,2 0,1
15.06.2024, 10:00 13 9,6 11,5 1,4 0,1 0
15.06.2024, 11:00 9,7 7,4 8,3 2 0,1 0
15.06.2024, 12:00 9,2 6,9 6,6 1,9 0,1 0
15.06.2024, 13:00 9,1 6,5 7,1 2,9 0,1 0
15.06.2024, 14:00 8,6 6 7,8 2,4 0,1
15.06.2024, 15:00 8,8 6,1 7,4 2,6 0,1 0
15.06.2024, 16:00 8,3 6,2 7 1,7 0,1 0
15.06.2024, 17:00 9,9 6,5 7 2,8 0,1 0
15.06.2024, 18:00 9,7 6,5 6,3 2,7 0,1 0
15.06.2024, 19:00 11,2 7,4 6,6 2 0,1 0
15.06.2024, 20:00 11,6 7,6 7,5 3,2 0,2 0
15.06.2024, 21:00 12,7 8,5 8,2 5,9 0,3 0,1
15.06.2024, 22:00 15,1 9,9 10,1 2,6 0,2 0,1
15.06.2024, 23:00 17,9 12,4 12,2 7,7 0,3 0,1
16.06.2024, 00:00 24,5 14,6 16,9 9,4 0,9 0,1
16.06.2024, 01:00 24,8 14,8 28,3 4,5 0,9 0,2
16.06.2024, 02:00 18,6 13,6 13,9 2,4 0,6 0,1
16.06.2024, 03:00 16,2 12,6 10,7 1,5 0,3 0,1
16.06.2024, 04:00 16,5 12,6 9 0,2 0,1
16.06.2024, 05:00 17,8 13 2,6 0,2 0,1
16.06.2024, 06:00 19,9 13,9 11,6 2,6 0,2
16.06.2024, 07:00 21,8 15,8 17,7 3,5 0,3 0,1
16.06.2024, 08:00 20,7 16,2 17,9 3,7 0,3 0,1
16.06.2024, 09:00 24 18,7 14,5 2,6 0,4 0,1
16.06.2024, 10:00 22,3 17,4 13,6 3,5 0,3 0,1
16.06.2024, 11:00 21,6 17,6 16,6 2,6 0,3 0,1
16.06.2024, 12:00 21,1 17,8 18,3 1,3 0,3 0,1
16.06.2024, 13:00 20,5 18,1 16,2 3,3 0,2 0,1
16.06.2024, 14:00 20,5 18,3 14,2 3,9 0,2 0,1
16.06.2024, 15:00 22,6 19,5 22,2 3,7 0,3 0,2
16.06.2024, 16:00 18,8 16,9 17,8 2,4 0,3 0,1
16.06.2024, 17:00 14,6 12,7 14,1 1,5 0,2 0,1
16.06.2024, 18:00 12,3 9,2 18,7 2,1 0,2 0,1
16.06.2024, 19:00 10,4 8 20,7 1,1 0,1 0,1
16.06.2024, 20:00 9,4 6,8 19,2 1,5 0,1 0,1
16.06.2024, 21:00 11,9 8,5 34 2,5 0,2 0,2
16.06.2024, 22:00 14,3 11,3 30,6 2,5 0,2 0,2
16.06.2024, 23:00 15,1 11,4 20,3 2,7 0,2 0,2
17.06.2024, 00:00 16 12,4 19,1 0,7 0,2 0,2
17.06.2024, 01:00 16,9 12,8 17,1 0,3 0,2 0,2
17.06.2024, 02:00 17 13,5 15,8 0,6 0,2 0,2
17.06.2024, 03:00 17,6 13,6 12,9 0,4 0,2 0,2
17.06.2024, 04:00
17.06.2024, 05:00
17.06.2024, 06:00
17.06.2024, 07:00
17.06.2024, 08:00
17.06.2024, 09:00
17.06.2024, 10:00
17.06.2024, 11:00
17.06.2024, 12:00
17.06.2024, 13:00
17.06.2024, 14:00
17.06.2024, 15:00
17.06.2024, 16:00
17.06.2024, 17:00
17.06.2024, 18:00
17.06.2024, 19:00
17.06.2024, 20:00
17.06.2024, 21:00
17.06.2024, 22:00
17.06.2024, 23:00
18.06.2024, 00:00
Minimum 8,3 6 6,3 0,3 0,1 0
Maksimum 25,5 19,5 34 9,4 0,9 0,2
Średnia 16,9 12,7 14,8 2,5 0,3 0,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.