Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2022-08-17 13:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2022-08-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.08.2022, 01:00 20,1 10,8 11,9 3,2 0,7 0,4
15.08.2022, 02:00 16,7 9,1 7,1 1,8 0,3 0,3
15.08.2022, 03:00 24,7 13,9 11,9 2,2 0,6 0,5
15.08.2022, 04:00 28,6 16,3 10 2,4 1,4 0,4
15.08.2022, 05:00 27 15,8 8,5 2,1 1,6 0,4
15.08.2022, 06:00 20,8 11 6,2 2,9 0,6 0,4
15.08.2022, 07:00 24,9 13,6 7,7 3,5 0,6 0,3
15.08.2022, 08:00 39,8 22 14,6 6,2 0,5 0,3
15.08.2022, 09:00 36,2 21,3 10,2 5 0,5 0,3
15.08.2022, 10:00 47,8 30,5 14,9 10,7 0,6 0,4
15.08.2022, 11:00 27,7 17,2 6,7 3,7 0,2 0,2
15.08.2022, 12:00 26,7 16,9 5,5 3,5 0,1 0,2
15.08.2022, 13:00 31,9 19,6 8,7 5,3 0,1 0,3
15.08.2022, 14:00 31,2 19 9,5 4,5 0,2 0,3
15.08.2022, 15:00 27,7 17,4 10,4 3,9 0,3 0,3
15.08.2022, 16:00 24,3 14,6 8,1 2,8 0,3 0,4
15.08.2022, 17:00 19,1 11,5 6,1 2,2 0,9 0,4
15.08.2022, 18:00 20,8 12,7 16,9 4 0,5 0,4
15.08.2022, 19:00 32,8 19,7 28,1 12,6 0,2 0,5
15.08.2022, 20:00 29 18,8 19,9 3,9 0,1 0,3
15.08.2022, 21:00 41 28,9 21,9 4,6 0,1 0,4
15.08.2022, 22:00 33,4 21,6 33,5 17,8 0,1 0,4
15.08.2022, 23:00 28,8 18,2 30,9 25,1 0,1 0,4
16.08.2022, 00:00 24,5 14,5 31,5 13,8 0,1 0,4
16.08.2022, 01:00 23,2 13,5 25,3 8,7 0,1 0,3
16.08.2022, 02:00 25,3 13,6 15,8 7,5 0,1 0,3
16.08.2022, 03:00 23,8 12,5 12,2 7,2 0,2 0,3
16.08.2022, 04:00 23,2 11,8 9,5 5,6 0,3 0,3
16.08.2022, 05:00 25 13,1 14,1 13,8 0,4 0,3
16.08.2022, 06:00 24,7 12,8 12,9 26,9 0,5 0,3
16.08.2022, 07:00 27,1 12,9 14 93,9 0,4 0,4
16.08.2022, 08:00 25,9 11,8 25,3 85,6 0,4 0,4
16.08.2022, 09:00 28,8 12,5 25,5 75,1 0,2 0,4
16.08.2022, 10:00 40,2 15,7 33,1 50,5 0,1 0,4
16.08.2022, 11:00 30 13,9 28,1 28,4 0,1 0,3
16.08.2022, 12:00 28,9 12,7 18,2 10,9 0,1 0,3
16.08.2022, 13:00 29,2 12,5 28,4 14,8 0 0,3
16.08.2022, 14:00 32,6 12 18 7,9 0,1 0,3
16.08.2022, 15:00 33,4 11,8 9,2 2,8 0,1 0,2
16.08.2022, 16:00 34,2 12,4 25,2 8 0 0,3
16.08.2022, 17:00 34,5 12,7 37,4 12,8 0,1 0,3
16.08.2022, 18:00 30,2 12,2 22,5 6,2 0 0,3
16.08.2022, 19:00 25,7 11,6 21,1 4,4 0 0,3
16.08.2022, 20:00 27,2 12 42,2 7,2 0 0,3
16.08.2022, 21:00 33,4 14,1 29,6 5,5 0,1 0,3
16.08.2022, 22:00 32,6 13,8 44,1 17,5 0,1 0,4
16.08.2022, 23:00 30 12,6 47,4 38,7 0,1 0,4
17.08.2022, 00:00 31 13 38,2 45,4 0,1 0,4
17.08.2022, 01:00 29,8 13,9 32,5 43,4 0,1 0,4
17.08.2022, 02:00 30,2 15,1 25,7 48,1 0,1 0,4
17.08.2022, 03:00 30,2 15,7 18,4 32,3 0,1 0,4
17.08.2022, 04:00 31,3 17,9 18,7 21,4 0,1 0,4
17.08.2022, 05:00 31,4 20 16,8 5,2 0,1 0,3
17.08.2022, 06:00 32,8 21,6 19,7 7,6 0,1 0,3
17.08.2022, 07:00 32,4 20,8 28,3 23,4 0,1 0,4
17.08.2022, 08:00 36,9 21,6 29,6 27,9 0,1 0,5
17.08.2022, 09:00 40,3 21,7 29,6 26,1 0,1 0,4
17.08.2022, 10:00 43,5 21,8 30,2 23,9 0,1 0,4
17.08.2022, 11:00 44,3 21,1 27,6 15,7 0,1 0,4
17.08.2022, 12:00 43,4 20,3 18,8 6 0,1 0,3
17.08.2022, 13:00 38,6 14,4 9 4,1 0 0,2
17.08.2022, 14:00
17.08.2022, 15:00
17.08.2022, 16:00
17.08.2022, 17:00
17.08.2022, 18:00
17.08.2022, 19:00
17.08.2022, 20:00
17.08.2022, 21:00
17.08.2022, 22:00
17.08.2022, 23:00
18.08.2022, 00:00
Minimum 16,7 9,1 5,5 1,8 0 0,2
Maksimum 47,8 30,5 47,4 93,9 1,6 0,5
Średnia 30,3 15,9 20,4 16,7 0,3 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.