Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2022-12-01 05:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2022-12-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.11.2022, 01:00 43,3 36,8 19,7 6,7 3 0,7
29.11.2022, 02:00 47,9 37,1 17,4 5,4 2,8 0,7
29.11.2022, 03:00 48,4 39,3 16,2 5,2 2,8 0,7
29.11.2022, 04:00 55,2 47,3 18,4 4,3 3,1 0,8
29.11.2022, 05:00 56,6 51,2 20,8 4,8 3,3 0,8
29.11.2022, 06:00 55,6 49 21,5 5,2 3,1 0,8
29.11.2022, 07:00 37,2 33,5 20,3 4,1 2,7 0,6
29.11.2022, 08:00 31,1 28,2 24,6 4 2 0,6
29.11.2022, 09:00 32,2 27,9 24,5 3,2 0,6
29.11.2022, 10:00 39,1 31,5 22 3,7 1,9 0,6
29.11.2022, 11:00 47,9 36,2 24,9 5,6 2,5 0,7
29.11.2022, 12:00 59,2 41,6 26,1 8,5 2,8 0,7
29.11.2022, 13:00 47,9 36,4 24,2 6,4 3,3 0,6
29.11.2022, 14:00 35,7 29,8 17,8 4,6 2,3 0,6
29.11.2022, 15:00 31,9 28,2 18,3 3,9 1,9 0,5
29.11.2022, 16:00 34 30,4 20,3 2,8 1,9 0,5
29.11.2022, 17:00 42,3 38,1 25,2 3,1 1,6 0,6
29.11.2022, 18:00 38,4 35,2 19 3,2 2,1 0,6
29.11.2022, 19:00 34,7 31,9 16,1 1,9 1,9 0,5
29.11.2022, 20:00 37,4 34,3 15 2,8 1,8 0,5
29.11.2022, 21:00 41,9 37,9 13,7 3,7 2,4 0,6
29.11.2022, 22:00 45,2 40,2 15,1 4,5 2,4 0,6
29.11.2022, 23:00 40 36,1 16,8 3,1 2,2 0,5
30.11.2022, 00:00 43,2 38,3 17,8 3,5 1,9 0,6
30.11.2022, 01:00 43,6 39,3 15,8 3 1,9 0,6
30.11.2022, 02:00 43,5 39,1 14,2 2,7 1,9 0,6
30.11.2022, 03:00 47,6 42,8 18,7 2,5 2 0,5
30.11.2022, 04:00 41,9 37,8 17,9 2,6 1,8 0,5
30.11.2022, 05:00 41,6 37,4 16,5 2,6 1,6 0,5
30.11.2022, 06:00 32,2 29,1 13,6 1,1 1,7 0,5
30.11.2022, 07:00 31,4 27,6 14,3 2,7 1,3 0,5
30.11.2022, 08:00 32 28,4 17,6 1,4 0,5
30.11.2022, 09:00 30,9 27,4 18,1 0,7 1,2 0,5
30.11.2022, 10:00 32,6 29 20,2 1,9 1,1 0,5
30.11.2022, 11:00 33,3 29,7 24,1 2,1 1 0,4
30.11.2022, 12:00 33,8 29 21,9 2,2 0,9 0,4
30.11.2022, 13:00 30,6 23,4 17,5 1,6 1 0,4
30.11.2022, 14:00 27,2 21 18,6 0,6 0,9 0,4
30.11.2022, 15:00 31,6 23,4 21 3,2 1 0,4
30.11.2022, 16:00 37,5 25,8 24,5 6,1 1,2 0,5
30.11.2022, 17:00 39,4 26 21,1 7,8 1,3 0,5
30.11.2022, 18:00 27,5 21,9 15,1 3,1 1,4 0,5
30.11.2022, 19:00 35,2 30,7 25,1 3,3 1,2 0,5
30.11.2022, 20:00 37,4 32,2 23,9 2,7 1,2 0,5
30.11.2022, 21:00 38,9 32,8 21,2 3,4 1,4 0,5
30.11.2022, 22:00 35,9 31,8 16,6 2,3 1,5 0,5
30.11.2022, 23:00 37,1 32 14,6 2,9 2,5 0,6
01.12.2022, 00:00 39,7 33,6 17,4 3,2 2,2 0,6
01.12.2022, 01:00 52,6 38,5 18,6 6,4 2,4 0,6
01.12.2022, 02:00 56,4 40,1 17 6,2 3 0,6
01.12.2022, 03:00 58,9 43,1 18,4 7,8 2,8 0,6
01.12.2022, 04:00 47,9 34,4 16 10 3,4 0,6
01.12.2022, 05:00 28,2 23,5 14,1 10,4 2,2 0,6
01.12.2022, 06:00
01.12.2022, 07:00
01.12.2022, 08:00
01.12.2022, 09:00
01.12.2022, 10:00
01.12.2022, 11:00
01.12.2022, 12:00
01.12.2022, 13:00
01.12.2022, 14:00
01.12.2022, 15:00
01.12.2022, 16:00
01.12.2022, 17:00
01.12.2022, 18:00
01.12.2022, 19:00
01.12.2022, 20:00
01.12.2022, 21:00
01.12.2022, 22:00
01.12.2022, 23:00
02.12.2022, 00:00
Minimum 27,2 21 13,6 0,6 0,9 0,4
Maksimum 59,2 51,2 26,1 10,4 3,4 0,8
Średnia 40,2 33,7 19 4 2 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.