Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2024-06-18 21:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2024-06-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.06.2024, 01:00 24,8 14,8 28,3 4,5 0,9 0,2
16.06.2024, 02:00 18,6 13,6 13,9 2,4 0,6 0,1
16.06.2024, 03:00 16,2 12,6 10,7 1,5 0,3 0,1
16.06.2024, 04:00 16,5 12,6 9 0,2 0,1
16.06.2024, 05:00 17,8 13 2,6 0,2 0,1
16.06.2024, 06:00 19,9 13,9 11,6 2,6 0,2
16.06.2024, 07:00 21,8 15,8 17,7 3,5 0,3 0,1
16.06.2024, 08:00 20,7 16,2 17,9 3,7 0,3 0,1
16.06.2024, 09:00 24 18,7 14,5 2,6 0,4 0,1
16.06.2024, 10:00 22,3 17,4 13,6 3,5 0,3 0,1
16.06.2024, 11:00 21,6 17,6 16,6 2,6 0,3 0,1
16.06.2024, 12:00 21,1 17,8 18,3 1,3 0,3 0,1
16.06.2024, 13:00 20,5 18,1 16,2 3,3 0,2 0,1
16.06.2024, 14:00 20,5 18,3 14,2 3,9 0,2 0,1
16.06.2024, 15:00 22,6 19,5 22,2 3,7 0,3 0,2
16.06.2024, 16:00 18,8 16,9 17,8 2,4 0,3 0,1
16.06.2024, 17:00 14,6 12,7 14,1 1,5 0,2 0,1
16.06.2024, 18:00 12,3 9,2 18,7 2,1 0,2 0,1
16.06.2024, 19:00 10,4 8 20,7 1,1 0,1 0,1
16.06.2024, 20:00 9,4 6,8 19,2 1,5 0,1 0,1
16.06.2024, 21:00 11,9 8,5 34 2,5 0,2 0,2
16.06.2024, 22:00 14,3 11,3 30,6 2,5 0,2 0,2
16.06.2024, 23:00 15,1 11,4 20,3 2,7 0,2 0,2
17.06.2024, 00:00 16 12,4 19,1 0,7 0,2 0,2
17.06.2024, 01:00 16,9 12,8 17,1 0,3 0,2 0,2
17.06.2024, 02:00 17 13,5 15,8 0,6 0,2 0,2
17.06.2024, 03:00 17,6 13,6 12,9 0,4 0,2 0,2
17.06.2024, 04:00 16,2 12,8 11,8 1,8 0,2 0,2
17.06.2024, 05:00 17 12,5 11,4 2,1 0,2 0,2
17.06.2024, 06:00 16,1 11,6 16,7 2,2 0,3 0,2
17.06.2024, 07:00 15,7 11,5 22,7 0 0,3 0,2
17.06.2024, 08:00 15,1 9,5 21,7 3,3 0,2 0,1
17.06.2024, 09:00 12,3 7,3 26,3 2,4 0,2 0,1
17.06.2024, 10:00 13,9 7,6 27,4 9,8 0,2 0,1
17.06.2024, 11:00 11,4 7,5 19,3 18,1 0,2 0,1
17.06.2024, 12:00 11 6,5 14,9 25,3 0,1 0
17.06.2024, 13:00 10,4 6,1 13,1 23,7 0,1 0
17.06.2024, 14:00 10,4 5,7 16,9 16,8 0,1 0
17.06.2024, 15:00 11,4 5,9 17,6 6 0,1 0,1
17.06.2024, 16:00 8,1 4,7 16,8 3,9 0,1 0,1
17.06.2024, 17:00 9,1 5,3 16,3 12,4 0,1 0
17.06.2024, 18:00 9,5 5,4 13,6 6,8 0,1 0,1
17.06.2024, 19:00 8,3 5,2 18,8 3,4 0,1 0
17.06.2024, 20:00 10,6 5,5 15,6 1,5 0,1 0
17.06.2024, 21:00 11,2 6,4 18,3 0 0,1 0,1
17.06.2024, 22:00 15,8 8,5 55 2,4 0,1 0,2
17.06.2024, 23:00 21,9 10,9 45,7 2,6 0,4 0,2
18.06.2024, 00:00 37,1 16,2 46,2 1,4 0,5 0,3
18.06.2024, 01:00 32,7 16 33,8 2,6 0,5 0,3
18.06.2024, 02:00 25,8 14,6 24,4 1 0,5 0,2
18.06.2024, 03:00 21,7 14,5 17,9 1,3 0,3 0,2
18.06.2024, 04:00 20,1 14 16,5 1,8 0,3 0,1
18.06.2024, 05:00 18 12,2 13,6 2,1 0,3 0,1
18.06.2024, 06:00 19,2 12,5 11 1,6 0,2 0,2
18.06.2024, 07:00 21,8 14,7 25,7 1,6 0,3 0,3
18.06.2024, 08:00 28,8 15,7 35,8 2,1 0,4 0,3
18.06.2024, 09:00 24,6 14,3 35,6 2,9 0,4 0,2
18.06.2024, 10:00 24,2 12,5 33,9 3,5 0,3 0,2
18.06.2024, 11:00 17,5 10,5 23,1 8,2 0,2 0,1
18.06.2024, 12:00 12,3 7,8 11,1 3,8 0,1 0,1
18.06.2024, 13:00 12 7,2 9,2 2,7 0,1 0,1
18.06.2024, 14:00 11,5 6,6 8,5 2,3 0,1 0
18.06.2024, 15:00 9,8 6,5 15,4 1 0,1 0
18.06.2024, 16:00 11,6 7,3 17,3 1,8 0,1 0,1
18.06.2024, 17:00 12 7,3 20,8 5,2 0,1 0,1
18.06.2024, 18:00 11,1 7,5 28,7 5,1 0,1 0,1
18.06.2024, 19:00 11,7 8,3 23,9 21,4 0,1 0,1
18.06.2024, 20:00 13,1 8,5 23 2,4 0,1 0,1
18.06.2024, 21:00 16,3 9,9 21,9 2,7 0,1 0,1
18.06.2024, 22:00
18.06.2024, 23:00
19.06.2024, 00:00
Minimum 8,1 4,7 8,5 0 0,1 0
Maksimum 37,1 19,5 55 25,3 0,9 0,3
Średnia 16,7 11,3 20,3 4,2 0,2 0,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.