Dane pomiarowe tabele stacji Kraków, ul. Bulwarowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Aktualna data i godzina: 2023-03-27 20:00
MpKrakBulwar (Kraków, ul. Bulwarowa) 2014-08-18 - 2023-03-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kraków , ul. Bulwarowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kraków , ul. Bulwarowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.03.2023, 01:00 18,8 14,6 19,5 4,9 0,3 0,4
25.03.2023, 02:00 20,6 14,5 21,2 3,2 0,3 0,4
25.03.2023, 03:00 19,2 14 20,6 1,6 0,3 0,4
25.03.2023, 04:00 21 16,2 24,8 3,3 0,3 0,4
25.03.2023, 05:00 19,2 14,7 19,6 3,3 0,3 0,4
25.03.2023, 06:00 13,5 9,7 11 4,9 0,2 0,4
25.03.2023, 07:00 13,1 7,6 12,6 8 0,2 0,4
25.03.2023, 08:00 8,8 5,1 21,1 8,1 0,3 0,4
25.03.2023, 09:00 10,6 6,8 23,2 8 0 0,4
25.03.2023, 10:00 13 8,5 20,1 6,5 0,1 0,4
25.03.2023, 11:00 17,3 9,6 16,7 6,7 0,2 0,4
25.03.2023, 12:00 13,8 8,2 11,2 4,8 0,3 0,4
25.03.2023, 13:00 9 4,8 8,6 3,4 0 0,3
25.03.2023, 14:00 8,7 4,5 7,9 3,4 0,6 0,3
25.03.2023, 15:00 11,5 4,3 10,3 1,9 1,3 0,3
25.03.2023, 16:00 7,3 2,9 11,3 1,8 0,3
25.03.2023, 17:00 6,9 2,7 7,1 2,5 1,2 0,3
25.03.2023, 18:00 8,5 3,7 10,9 3,7 0 0,3
25.03.2023, 19:00 7 2,6 11,9 3 0,1 0,3
25.03.2023, 20:00 7,1 3,8 13 3,9 0,6 0,3
25.03.2023, 21:00 10,3 5,8 19,5 3 0,1 0,4
25.03.2023, 22:00 13,5 7 40,7 3,3 0,3 0,4
25.03.2023, 23:00 22 11,5 45,7 3,8 0,4 0,5
26.03.2023, 00:00 25,8 15 36,7 4,2 0,5 0,5
26.03.2023, 01:00 14 9,7 8 4,9 0,5 0,4
26.03.2023, 03:00 5,9 3,6 5,5 3,7 0,1 0,3
26.03.2023, 04:00 4,2 2,7 4,6 3,5 0,3 0,3
26.03.2023, 05:00 3,4 2,2 2,1 0,9 0,3
26.03.2023, 06:00 4,5 2,6 9,5 2,5 0,9
26.03.2023, 07:00 4,7 2,9 11,7 2,2 0,3 0,4
26.03.2023, 08:00 5,8 3,1 14 3 0,9 0,4
26.03.2023, 09:00 6,2 3 17,1 4,1 0,2 0,3
26.03.2023, 10:00 5,3 2,6 6,9 2,1 1,5 0,3
26.03.2023, 11:00 4,7 2,4 5,8 3,5 1,5 0,3
26.03.2023, 12:00 5,4 2,4 6,4 0,4 0,9 0,3
26.03.2023, 13:00 5,5 2,5 7,8 3,1 0,3 0,3
26.03.2023, 14:00 5 2,3 8,7 3 0,6 0,3
26.03.2023, 15:00 5,4 2,5 9,5 2,4 0,3
26.03.2023, 16:00 6,3 2,8 10,3 2,3 0 0,3
26.03.2023, 17:00 5,2 2,4 13 3,5 0 0,3
26.03.2023, 18:00 5,5 2,6 13,4 2 0,5 0,3
26.03.2023, 19:00 6,8 2,9 26,3 3,5 0,6 0,4
26.03.2023, 20:00 54 40,5 43,4 4,1 0,1 0,5
26.03.2023, 21:00 55,8 3,4 1,2 0,7
26.03.2023, 22:00 59,3 38,7 57 2,5 0,7 0,6
26.03.2023, 23:00 12,9 9,2 20,1 3,1 0,5 0,4
27.03.2023, 00:00 13,5 10,5 13,4 2,8 0,3 0,4
27.03.2023, 01:00 13,8 11,1 15,1 1,8 0,4 0,4
27.03.2023, 02:00 11,8 9,7 10,6 2,2 0,3 0,4
27.03.2023, 03:00 13,5 10,3 17,6 2,6 0,5 0,4
27.03.2023, 04:00 12,7 10 16 2,8 0,8 0,4
27.03.2023, 05:00 10,6 8,2 9,8 1,5 0,7 0,3
27.03.2023, 06:00 12,1 10,4 13,2 1,2 0,3 0,4
27.03.2023, 07:00 10 8 15,7 0,6 0,3 0,4
27.03.2023, 08:00 10,8 8,2 22,5 2,7 0,3 0,4
27.03.2023, 09:00 30,6 9,5 34,1 2,7 0,2 0,4
27.03.2023, 10:00 31 9,2 20,2 3,1 0,1 0,4
27.03.2023, 11:00 11,8 10,1 2,3 0,1 0,4
27.03.2023, 12:00 11,8 9,5 1,9 0,1 0,3
27.03.2023, 13:00 11,8 7,4 2,3 0,6 0,3
27.03.2023, 14:00 17,7 15,2 10,8 3,2 0,3
27.03.2023, 15:00 17,8 15 15,6 2,8 0,3 0,3
27.03.2023, 16:00 10,6 8 15,3 2,4 0,1 0,3
27.03.2023, 17:00 10,1 7,3 13,3 2 0,1 0,3
27.03.2023, 18:00 9,4 7 13,5 1,3 0,1 0,3
27.03.2023, 19:00 11,9 6,8 13,8 1,5 0,1 0,3
27.03.2023, 20:00
27.03.2023, 21:00
27.03.2023, 22:00
27.03.2023, 23:00
28.03.2023, 00:00
Minimum 3,4 2,2 4,6 0,4 0 0,3
Maksimum 59,3 40,5 57 8,1 1,5 0,7
Średnia 12,9 8,2 17,3 3,2 0,4 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.