Trzebinia, os. Widokowe (dawne os. ZWM) - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Trzebinia , os. Widokowe (dawne os. ZWM)

Informacje podstawowe
Kod krajowy MpTrzebOsZWM
Kod międzynarodowy PL0552A
Strefa strefa małopolska
Nazwa stacji Trzebinia, os. Związku Walki Młodych
Adres Trzebinia , os. Widokowe (dawne os. ZWM)
Wsp. WGS84 Φ 50,159406
λ 19,477464
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 254795,94
y: 534094,87
Data rozpoczęcia pomiarów 2010-01-01
Wysokość n.p.m. 340 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
arsen w PM10 24-godzinny codzienny
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny codzienny
kadm w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
nikiel w PM10 24-godzinny codzienny
ołów w PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM2.5 24-godzinny codzienny
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)