Kędzierzyn-Koźle, ul. Bolesława Śmiałego 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Informacje podstawowe
Kod krajowy OpKKozBSmial
Kod międzynarodowy PL0218A
Strefa strefa opolska
Nazwa stacji Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego
Adres Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5
Wsp. WGS84 Φ 50,349608
λ 18,236575
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 276107,51
y: 445701,94
Data rozpoczęcia pomiarów 2005-01-01
Wysokość n.p.m. 181 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
etylobenzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
m,p-ksylen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
toluen 1-godzinny ciągły (automatyczny)