Dane pomiarowe tabele stacji Kędzierzyn-Koźle, ul. Bolesława Śmiałego 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Aktualna data i godzina: 2024-02-29 15:00
OpKKozBSmial (Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego) 2014-08-18 - 2024-02-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
27.02.2024, 01:00 58,2 50,1 6,9 26,9 5 17,6 0,8
27.02.2024, 02:00 57,5 50,9 8,6 21,8 5 9,6 0,8
27.02.2024, 03:00 48,3 43,9 11,1 18,5 4,7 6,4 0,8
27.02.2024, 04:00 51,4 46,3 12,9 17,7 5,4 9,6 0,9
27.02.2024, 05:00 56,5 52,1 8,3 24 4,7 8 0,7
27.02.2024, 06:00 38,7 35 3,8 32,8 5,2 4,8 0,9
27.02.2024, 07:00 44,2 36,6 2,3 32,4 5,1 5,1 1
27.02.2024, 08:00 55 42,1 3,2 35,8 6 5,3 1,1
27.02.2024, 09:00 63,9 52,9 10,7 41,6 9,2 6,6 0,9
27.02.2024, 10:00 66 52,4 25,6 38,1 12 7,5 0,8
27.02.2024, 11:00 53,1 40,8 41,1 29,7 11,9 6,9 0,7
27.02.2024, 12:00 37,4 28,5 61,9 18,6 10,6 3,5 0,6
27.02.2024, 13:00 20,5 15,7 78,7 8,9 7,4 1,4 0,5
27.02.2024, 14:00 20,1 15 82,7 6,9 6,5 0,6 0,4
27.02.2024, 15:00 20,3 14,8 84,1 6,9 6,6 0,6 0,4
27.02.2024, 16:00 21,5 14,4 81,5 8,7 7 0,6 0,5
27.02.2024, 17:00 22,4 15,5 73,2 13,7 7 0,7 0,5
27.02.2024, 18:00 30,2 17,2 29,6 45,1 6,3 0,9 0,6
27.02.2024, 19:00 43,3 28,1 13,6 58,8 8,4 1,4 0,8
27.02.2024, 20:00 71,1 58,8 10,3 2,7
27.02.2024, 21:00 70,2 63,7 12,9 29,5 5,1 2,7 0,7
27.02.2024, 22:00 64,9 60,3 12,7 25,2 4,8 2,4 0,7
27.02.2024, 23:00 67,5 62,8 12,2 24,1 4,7 2,9 0,7
28.02.2024, 00:00 64,8 60,1 12,3 19,9 4,3 2,5 0,6
28.02.2024, 01:00 63,9 58,7 11,2 19,1 4,4 2,3 0,6
28.02.2024, 02:00 63,3 57,4 11,2 19,1 4,4 2,6 0,6
28.02.2024, 03:00 57,2 52,5 11,5 17,3 4,1 2,2 0,6
28.02.2024, 04:00 61,7 51,8 11,4 16,7 4,4 2,2 0,6
28.02.2024, 05:00 59,4 51,8 11,5 16,5 3,8 2,4 0,6
28.02.2024, 06:00 51,9 48 11,7 16,6 3,7 2,2 0,6
28.02.2024, 07:00 55,1 51,6 10,2 16,8 3,6 2,1 0,6
28.02.2024, 08:00 54 49,2 7,8 19,4 4 2,1 0,7
28.02.2024, 09:00 49,1 42,7 8,4 20,9 5,4 3,2 0,6
28.02.2024, 10:00 52,3 41,1 10,8 20,9 6,7 3,2 0,6
28.02.2024, 11:00 44,3 39,9 17,2 19,1 5 2,4 0,6
28.02.2024, 12:00 42,1 38,2 23,9 16,1 4,4 1,9 0,6
28.02.2024, 13:00 52,9 47,1 18,3 22,8 6,6 2,3 0,7
28.02.2024, 14:00 43,8 40,1 19 23,2 5,5 5,2 0,6
28.02.2024, 15:00 31,9 27,8 18,1 22,3 4,8 2,4 0,6
28.02.2024, 16:00 24,8 20,9 11 22,6 4,6 2,2 0,6
28.02.2024, 17:00 22,8 19,9 3,8 23,3 5,1 2,3 0,6
28.02.2024, 18:00 19,2 17 2,4 24,5 6,2 2,6 0,5
28.02.2024, 19:00 16,7 14,7 2,9 26,5 6,4 2,2 0,5
28.02.2024, 20:00 19,5 17,5 4 26,5 6,3 2,3 0,5
28.02.2024, 21:00 22,3 20,2 5,3 25,5 6,2 2 0,5
28.02.2024, 22:00 21,7 19,9 11 19,8 5,3 2,3 0,5
28.02.2024, 23:00 19,7 18,1 16,8 14,8 4,6 1,5 0,5
29.02.2024, 00:00 19,6 15,1 14,6 16,4 4,3 1,1 0,5
29.02.2024, 01:00 16,3 14,4 14,3 14,9 4,3 1 0,6
29.02.2024, 02:00 18,9 16,9 12,3 15 4,2 1 0,6
29.02.2024, 03:00 21,9 18,6 12 13,8 4,1 1,4 0,5
29.02.2024, 04:00 15,6 14,4 13,8 9,9 3,9 1,2 0,5
29.02.2024, 05:00 20,8 19,1 13,5 11,2 3,9 1,2 0,6
29.02.2024, 06:00 36 34,3 9,8 12 4 7,5 0,7
29.02.2024, 07:00 21,3 18,9 5,8 15,3 4 2,9 0,6
29.02.2024, 08:00 32,3 27,9 5,2 15,9 4,3 5,1 0,7
29.02.2024, 09:00 31,1 28,3 5,6 14,4 4,1 3 0,7
29.02.2024, 10:00 41,9 38,2 6,6 15,3 4,6 2,5 0,7
29.02.2024, 11:00 50,3 44 8,3 15,6 5 3,3 0,6
29.02.2024, 12:00 52,3 46,1 7,9 17 4,7 2 0,6
29.02.2024, 13:00 52,7 46,2 10,6 16 4,3 1,9 0,6
29.02.2024, 14:00 57,2 49,1 16,5 18,9 4,4 2,1 0,7
29.02.2024, 15:00 59 50,3 26,6 21,9 4,3 2 0,7
29.02.2024, 16:00
29.02.2024, 17:00
29.02.2024, 18:00
29.02.2024, 19:00
29.02.2024, 20:00
29.02.2024, 21:00
29.02.2024, 22:00
29.02.2024, 23:00
01.03.2024, 00:00
Minimum 15,6 14,4 2,3 6,9 3,6 0,6 0,4
Maksimum 71,1 63,7 84,1 58,8 12 17,6 1,1
Średnia 42 36,3 18,1 21 5,4 3,3 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.