Dane pomiarowe tabele stacji Kędzierzyn-Koźle, ul. Bolesława Śmiałego 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Aktualna data i godzina: 2022-08-09 19:00
OpKKozBSmial (Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego) 2014-08-18 - 2022-08-09

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.08.2022, 01:00 14,4 13,1 7,5 12,3 2,6 0,6 0,2
07.08.2022, 02:00 15,3 14 4,1 9,5 2,6 0,6 0,2
07.08.2022, 03:00 15,7 14,4 0,8 10,3 2,8 0,9 0,2
07.08.2022, 04:00 15 13,9 2,4 11 2,8 1,2 0,2
07.08.2022, 05:00 12,7 11,7 10,2 9,8 2,5 1,1 0,2
07.08.2022, 06:00 10,7 9,9 22,5 8,2 2,6 0,6 0,2
07.08.2022, 07:00 10,8 10 29,2 6,8 2,6 0,4 0,2
07.08.2022, 08:00 10,2 9,3 34,3 5 3,1 0,5 0,2
07.08.2022, 09:00 10,2 8,5 43,6 4,2 3,1 0,5 0,2
07.08.2022, 10:00 9,3 6,9 59,4 3,4 3,6 0,5 0,1
07.08.2022, 11:00 6,6 3,6 70,6 2,9 4,1 0,4 0,1
07.08.2022, 12:00 5,4 2,8 76,4 2,7 3 0,1 0,1
07.08.2022, 13:00 4,6 2,5 79,3 2,2 2,6 0,1 0,1
07.08.2022, 14:00 4,9 2,9 80,5 2,4 2,4 0,1 0,1
07.08.2022, 15:00 5,7 3,4 83,8 2,5 2,4 0,1 0,1
07.08.2022, 16:00 5,7 3,9 89 2,6 3 0,2 0,1
07.08.2022, 17:00 6 4,1 92,2 3 3,8 0,1 0,1
07.08.2022, 18:00 6,1 4,5 92,9 3,5 3,9 0,2 0,1
07.08.2022, 19:00 7,7 5,6 84,5 5,6 3,3 0,1 0,1
07.08.2022, 20:00 7,5 5,7 79,6 7 3 0,2 0,1
07.08.2022, 21:00 8,7 6,9 67,6 10 2,9 0,2 0,1
07.08.2022, 22:00 9,7 7,3 55,3 16,6 2,9 0,2 0,2
07.08.2022, 23:00 9,2 7,2 45,8 17,4 2,7 0,4 0,2
08.08.2022, 00:00 8,7 6,9 49,2 12,3 2,8 0,3 0,1
08.08.2022, 01:00 7,8 6,4 47,6 8,6 2,7 0,3 0,1
08.08.2022, 02:00 7,4 6 47,1 6,9 2,8 0,3 0,1
08.08.2022, 03:00 7,8 6,3 44,5 7,1 3,5 0,3 0,2
08.08.2022, 04:00 7,2 5,9 44,9 6,7 3,4 0,2 0,2
08.08.2022, 05:00 5,8 4,5 45,3 7,9 3,1 0,2 0,1
08.08.2022, 06:00 6,3 4,8 30,4 21,7 3,1 0,2 0,1
08.08.2022, 07:00 6,4 5 27,2 22,2 3,6 0,4 0,2
08.08.2022, 08:00 7,3 5,4 39,5 13,9 4 0,4 0,2
08.08.2022, 09:00 8,7 6,1 47,1 10 6,4 0,5 0,2
08.08.2022, 10:00 9,8 7 47,6 12,6 8,9 1,8 0,2
08.08.2022, 11:00 11,6 5,4 59,8 7,9 4,9 0,7 0,2
08.08.2022, 12:00 7,3 3,8 78,9 4,6 3,2 0,2 0,1
08.08.2022, 13:00 6,6 3,6 82,6 4 3,1 0,1 0,1
08.08.2022, 14:00 7,8 4,8 84,9 4,1 3,3 0,1 0,1
08.08.2022, 15:00 5,7 3,1 83,4 4,1 2,8 0,1 0,1
08.08.2022, 16:00 6,6 3,4 83,1 4,1 2,9 0,1 0,1
08.08.2022, 17:00 6,6 3,6 85,5 4,6 3,1 0,1 0,1
08.08.2022, 18:00 7,5 3,8 84,2 4,9 2,7 0,1 0,1
08.08.2022, 19:00 7,3 3,6 81,6 6,8 2,8 0,1 0,1
08.08.2022, 20:00 8,2 3,8 75,8 10,3 2,8 0,1 0,1
08.08.2022, 21:00 10,7 5,2 46 27 2,8 0,3 0,2
08.08.2022, 22:00 15,2 8,1 21,2 38,9 3 0,4 0,2
08.08.2022, 23:00 15,9 9 6,2 43,9 3,2 1,1 0,2
09.08.2022, 00:00 13,1 10,1 17,3 28,1 3 0,9 0,2
09.08.2022, 01:00 10,6 8,2 26,6 19,4 3,2 1,2 0,2
09.08.2022, 02:00 9,7 7,7 28,6 15,1 3,2 0,5 0,2
09.08.2022, 03:00 9,3 7,8 32,1 13 3,6 0,7 0,2
09.08.2022, 04:00 10,1 8,7 30,5 14,9 3,5 0,7 0,2
09.08.2022, 05:00 11,4 9,8 28,3 16,7 3,4 0,7 0,2
09.08.2022, 06:00 11 10,1 15 26,1 3,5 0,6 0,3
09.08.2022, 07:00 12 10,7 9,9 30,2 3,4 0,9 0,3
09.08.2022, 08:00 14,8 12,8 20,5 19,5 4,1 0,6 0,3
09.08.2022, 09:00 16,9 12,4 41,4 14 5,4 1,7 0,3
09.08.2022, 10:00 15,6 9,8 58,5 9,7 4,9 1,4 0,3
09.08.2022, 11:00 13,6 5,6 76,6 6,6 3,6 0,6 0,2
09.08.2022, 12:00 11,6 4,8 83,9 5,1 3,2 0,1 0,2
09.08.2022, 13:00 8,6 4 88,3 4,3 3 0,1 0,2
09.08.2022, 14:00 9,6 4,4 86 8,4 3,4 0,1 0,2
09.08.2022, 15:00 9,7 4,2 83,7 8,9 3 0,1 0,2
09.08.2022, 16:00 11,2 5,1 85 7,9 3,3 0,3 0,2
09.08.2022, 17:00 10,2 4,9 88,4 5,9 3,1 0,2 0,2
09.08.2022, 18:00 9,5 4,6 88,1 5,5 3,1 0,1 0,2
09.08.2022, 19:00
09.08.2022, 20:00
09.08.2022, 21:00
09.08.2022, 22:00
09.08.2022, 23:00
10.08.2022, 00:00
Minimum 4,6 2,5 0,8 2,2 2,4 0,1 0,1
Maksimum 16,9 14,4 92,9 43,9 8,9 1,8 0,3
Średnia 9,6 6,7 53,7 10,8 3,3 0,4 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.