Dane pomiarowe tabele stacji Kędzierzyn-Koźle, ul. Bolesława Śmiałego 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Aktualna data i godzina: 2022-07-03 16:00
OpKKozBSmial (Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego) 2014-08-18 - 2022-07-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kędzierzyn-Koźle , ul. Bolesława Śmiałego 5 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.07.2022, 01:00 13,4 17,2 0,9 1,1 0,3
01.07.2022, 02:00 7,4 17,2 0,9 1,3 0,3
01.07.2022, 03:00 5,3 14 0,8 1,5 0,3
01.07.2022, 04:00 1,8 12,9 0,7 1,6 0,3
01.07.2022, 05:00 0,5 11,2 1 2,7 0,3
01.07.2022, 06:00 3,7 12,1 1,1 19,6 0,5
01.07.2022, 07:00 13 11,4 0,6 12,7 0,4
01.07.2022, 08:00 30,3 12,9 1 2,9 0,4
01.07.2022, 09:00 48,3 21,1 1,4 2 0,5
01.07.2022, 10:00 71,4 8,7 0,8 1,7 0,3
01.07.2022, 11:00 90,4 7,9 0,5 1,3 0,3
01.07.2022, 12:00 103,3 5,2 0,5 1 0,3
01.07.2022, 13:00 117,5 4,8 0,4 0,8 0,3
01.07.2022, 14:00 121,4 4,8 0,4 0,9 0,3
01.07.2022, 15:00 127,8 4,3 0,6 0,7 0,2
01.07.2022, 16:00 129,9 4,7 0,8 0,6 0,3
01.07.2022, 17:00 130,4 4,6 0,6 0,6 0,3
01.07.2022, 18:00 127,8 5,3 0,8 0,7 0,3
01.07.2022, 19:00 91,2 12,6 1,1 0,9 0,3
01.07.2022, 20:00 71 13 0,7 1,8 0,3
01.07.2022, 21:00 62,7 8,8 0,9 1,1 0,3
01.07.2022, 22:00 59,1 7,6 1 0,7 0,2
01.07.2022, 23:00 57,6 10,8 1,6 1,2 0,2
02.07.2022, 00:00 58,4 4,3 0,9 0,7 0,2
02.07.2022, 01:00 48,4 6,8 1,4 0,7 0,2
02.07.2022, 02:00 40,1 9 1,5 1 0,2
02.07.2022, 03:00 44,9 5,2 1,5 0,8 0,2
02.07.2022, 04:00 50,9 4,3 1,6 0,6 0,2
02.07.2022, 05:00 43,9 8,7 2,2 0,5 0,2
02.07.2022, 06:00 47,9 1,2
02.07.2022, 07:00 45,4 8,7 1,9 0,7 0,2
02.07.2022, 08:00 44,6 8,5 1,6 0,6 0,2
02.07.2022, 09:00 42,5 7,8 1,5 0,7 0,2
02.07.2022, 10:00 44,4 8,9 2,3 0,6 0,2
02.07.2022, 11:00 55,9 8,6 2,4 1,2 0,2
02.07.2022, 12:00 60,4 7,4 2,5 0,6 0,2
02.07.2022, 13:00 76,1 6 2,6 3,1 0,2
02.07.2022, 14:00 79,6 5,4 3 5,1 0,2
02.07.2022, 15:00 83,7 4,9 2,3 2,2 0,2
02.07.2022, 16:00 87 4 2 1,3 0,2
02.07.2022, 17:00 89 2,9 1,4 0,8 0,1
02.07.2022, 18:00 87,4 3,9 1,4 0,8 0,2
02.07.2022, 19:00 85,8 3,1 1,5 0,7 0,2
02.07.2022, 20:00 82,3 4,5 1,4 0,6 0,2
02.07.2022, 21:00 72,5 6,6 1,5 1 0,2
02.07.2022, 22:00 45,1 13,8 1,8 0,8 0,2
02.07.2022, 23:00 23,7 19,4 1,9 1,7 0,3
03.07.2022, 00:00 22,9 15,9 2 2,2 0,3
03.07.2022, 01:00 27,8 10,6 1,8 1,5 0,2
03.07.2022, 02:00 17 12,7 1,7 0,9 0,2
03.07.2022, 03:00 18,8 10,3 1,5 0,9 0,2
03.07.2022, 04:00 21,7 8,7 1,6 1 0,2
03.07.2022, 05:00 22,5 7,6 1,5 0,4 0,2
03.07.2022, 06:00 22,2 7,6 1,7 0,4 0,2
03.07.2022, 07:00 26,1 6,5 2 0,5 0,2
03.07.2022, 08:00 41,9 6,6 2,5 0,6 0,2
03.07.2022, 09:00 52,3 7,1 3,6 1,4 0,2
03.07.2022, 10:00 65,4 7 7 4,1 0,3
03.07.2022, 11:00 83,4 4,9 6 1,9 0,2
03.07.2022, 12:00 91,3 3,8 3 1 0,2
03.07.2022, 13:00 97,1 4,1 3 1,5 0,2
03.07.2022, 14:00 101 4 2,8 1,4 0,2
03.07.2022, 15:00 106,1 3,9 2,8 2,2 0,2
03.07.2022, 16:00
03.07.2022, 17:00
03.07.2022, 18:00
03.07.2022, 19:00
03.07.2022, 20:00
03.07.2022, 21:00
03.07.2022, 22:00
03.07.2022, 23:00
04.07.2022, 00:00
Minimum 0,5 2,9 0,4 0,4 0,1
Maksimum 130,4 21,1 7 19,6 0,5
Średnia 59,4 8,3 1,7 1,7 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.