Rybnik, ul. Borki 37 d - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Informacje podstawowe
Kod krajowy SlRybniBorki
Kod międzynarodowy PL0239A
Strefa Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska
Nazwa stacji Rybnik, ul. Borki
Adres Rybnik , ul. Borki 37 d
Wsp. WGS84 Φ 50,111181
λ 18,516139
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 249438,53
y: 465413,59
Data rozpoczęcia pomiarów 2005-01-01
Wysokość n.p.m. 245 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
arsen w PM10 24-godzinny codzienny
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny codzienny
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
kadm w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
nikiel w PM10 24-godzinny codzienny
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)