Dane pomiarowe tabele stacji Rybnik, ul. Borki 37 d - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Aktualna data i godzina: 2024-07-17 13:00
SlRybniBorki (Rybnik, ul. Borki) 2014-08-18 - 2024-07-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rybnik , ul. Borki 37 d

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rybnik , ul. Borki 37 d (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.07.2024, 01:00 35,1 2,5 27 4,1 0,9 0,3
15.07.2024, 02:00 33,3 2,4 22 4,3 1,1 0,3
15.07.2024, 03:00 30,9 2,2 16 4,7 0,9 0,3
15.07.2024, 04:00 33,8 0,8 13,9 4,5 0,9 0,3
15.07.2024, 05:00 34,2 1 14,7 5,1 1,2 0,3
15.07.2024, 06:00 23,7 1,9 11,8 4,7 1,1 0,2
15.07.2024, 07:00 28,3 5,5 18,5 4,2 0,8 0,3
15.07.2024, 08:00 29,1 19,8 23,2 4,2 0,9 0,3
15.07.2024, 09:00 22,9 54,3 16,6 5,2 0,8 0,2
15.07.2024, 10:00 22,5 68,1 16,5 5,7 0,6 0,2
15.07.2024, 11:00 16,7 90,7 10,4 5,2 0,5 0,1
15.07.2024, 12:00 12,9 101,6 7,2 5 0,3 0,1
15.07.2024, 13:00 9,2 106,7 6,5 4,4 0,2 0,1
15.07.2024, 14:00 11,5 110,3 5,3 4 0,2 0,1
15.07.2024, 15:00 7 111,4 5,2 5,1 0,2 0,1
15.07.2024, 16:00 5,4 117,7 4,9 5,4 0,1 0,1
15.07.2024, 17:00 9,5 120 5,6 4,9 0,2 0,1
15.07.2024, 18:00 13,9 125 5,9 2,7 0,1 0,1
15.07.2024, 19:00 18,8 114,9 6,4 3 0,1 0,1
15.07.2024, 20:00 22,6 63,9 33,6 3 0,2 0,2
15.07.2024, 21:00 19,3 35,1 57,3 2,6 0,6 0,3
15.07.2024, 22:00 15,6 31,6 51 3,3 0,7 0,3
15.07.2024, 23:00 16,8 31,8 43,7 2,9 0,8 0,3
16.07.2024, 00:00 15,4 32,6 36,6 2,4 0,8 0,2
16.07.2024, 01:00 17,1 55,4 23,8 3,3 0,6 0,2
16.07.2024, 02:00 19,5 62,7 13,5 3,1 0,5 0,2
16.07.2024, 03:00 23,9 52,9 16,3 2,9 0,5 0,2
16.07.2024, 04:00 30,5 51,9 13,9 2,9 0,5 0,2
16.07.2024, 05:00 33,7 40,8 16,9 2,9 0,5 0,2
16.07.2024, 06:00 34 38,4 16,5 2,7 0,6 0,2
16.07.2024, 07:00 32,2 31,7 18,9 2,2 0,6 0,2
16.07.2024, 08:00 31,7 25,2 25,9 2,9 0,7 0,2
16.07.2024, 09:00 21,9 64,5 21,4 1,9 0,7 0,2
16.07.2024, 10:00 24,7 40,2 22,7 1,1 0,7 0,3
16.07.2024, 11:00 21,5 55,7 12,3 1 0,6 0,2
16.07.2024, 12:00 20,6 60,2 12,8 0,5 0,3 0,1
16.07.2024, 13:00 18,5 74,1 15,4 1,5 0,3 0,1
16.07.2024, 14:00 14,9 94,3 7,6 1,4 0,2 0,1
16.07.2024, 15:00 17,5 109,6 6,5 0,6 0,1 0,1
16.07.2024, 16:00 24,2 87,6 13,4 0,6 0,2 0,2
16.07.2024, 17:00 26,5 79,7 15,1 0,9 0,6 0,2
16.07.2024, 18:00 14,1 67,3 14,8 0,5 0,6 0,1
16.07.2024, 19:00 16,2 71,6 11,7 0,2 0,3 0,1
16.07.2024, 20:00 15,3 72,5 9,5 0,7 0,3 0,1
16.07.2024, 21:00 17,7 35,8 21,5 0,8 0,3 0,2
16.07.2024, 22:00 18,1 21,2 20,7 1 0,6 0,2
16.07.2024, 23:00 22,7 9 24,2 1,1 0,7 0,3
17.07.2024, 00:00 25,3 16,8 15,8 1,1 1 0,3
17.07.2024, 01:00 24,7 8,4 13,6 1,8 1,3 0,3
17.07.2024, 02:00 25 5,9 11,9 1,5 1,3 0,3
17.07.2024, 03:00 26,1 3,3 13,3 1,5 1,2 0,3
17.07.2024, 04:00 30,4 1,4 14,1 2 1,6 0,3
17.07.2024, 05:00 26 13,9 12,8 1,6 2,1 0,3
17.07.2024, 06:00 26,2 6,2 16,3 1,8 3,3 0,4
17.07.2024, 07:00 28,2 8,6 18 1,6 3 0,4
17.07.2024, 08:00 20,5 20,3 15,9 1,5 1,7 0,2
17.07.2024, 09:00 7,5 41,6 9,9 2,9 0,6 0,1
17.07.2024, 10:00 5,1 43,5 13,8 3,4 0,3 0,1
17.07.2024, 11:00 10,3 42,8 13 3,2 0,3 0,1
17.07.2024, 12:00 9,8 61,3 6,6 3,3 0,2 0,1
17.07.2024, 13:00
17.07.2024, 14:00
17.07.2024, 15:00
17.07.2024, 16:00
17.07.2024, 17:00
17.07.2024, 18:00
17.07.2024, 19:00
17.07.2024, 20:00
17.07.2024, 21:00
17.07.2024, 22:00
17.07.2024, 23:00
18.07.2024, 00:00
Minimum 5,1 0,8 4,9 0,2 0,1 0,1
Maksimum 35,1 125 57,3 5,7 3,3 0,4
Średnia 21,2 48,8 16,8 2,7 0,7 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.