Kalisz, ul. Wyszyńskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kalisz , ul. Wyszyńskiego

Informacje podstawowe
Kod krajowy WpKaliSawick
Kod międzynarodowy PL0503A
Strefa miasto Kalisz
Nazwa stacji Kalisz, ul. Wyszyńskiego
Adres Kalisz , ul. Wyszyńskiego
Wsp. WGS84 Φ 51,74795
λ 18,049063
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 431712,21
y: 434372,06
Data rozpoczęcia pomiarów 2010-01-01
Wysokość n.p.m. 140 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
arsen w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone
tlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM2.5 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)