Dane pomiarowe tabele stacji Wałbrzych, ul. Wysockiego 11 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wałbrzych , ul. Wysockiego 11

Aktualna data i godzina: 2024-04-12 14:00
DsWalbrzWyso (Wałbrzych, ul. Wysockiego) 2014-08-18 - 2024-04-12

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wałbrzych , ul. Wysockiego 11

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wałbrzych , ul. Wysockiego 11 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.04.2024, 01:00 18,9 64,9 4,2 6,3 0,1 0,4
10.04.2024, 02:00 21,9 75,5 2,8 5,9 0,2 0,4
10.04.2024, 03:00 17 81,5 2,3 5,9 0,2 0,4
10.04.2024, 04:00 9,5 85,6 1,5 6,1 0,2 0,3
10.04.2024, 05:00 10,1 86,9 1,4 6,1 0,2 0,3
10.04.2024, 06:00 7,3 83,1 1,8 6,1 0,2 0,3
10.04.2024, 07:00 6,3 79,6 2,3 6 0,3
10.04.2024, 08:00 7,3 76,3 3,5 6,1 0,2 0,3
10.04.2024, 09:00 18,3 75,3 4,8 6,2 0,2 0,3
10.04.2024, 10:00 10,1 76,4 2,8 6 0,2 0,3
10.04.2024, 11:00 7 74,9 3,1 6,2 0,2 0,3
10.04.2024, 12:00 3 75,8 2,4 6,1 0,2 0,3
10.04.2024, 13:00 5,4 77,6 2,5 5,9 0,2 0,3
10.04.2024, 14:00 5,5 80,7 2,4 6 0,2 0,3
10.04.2024, 15:00 12,1 83,5 3 6 0,2 0,3
10.04.2024, 16:00 10,9 84,1 2,5 5,9 0,2 0,4
10.04.2024, 17:00 8,3 81,7 2,8 5,9 0,2 0,4
10.04.2024, 18:00 12,1 81 3,2 5,8 0,2 0,4
10.04.2024, 19:00 14,1 79,6 4,6 6,1 0,2 0,4
10.04.2024, 20:00 12,9 76,7 5,3 6,3 0,3 0,4
10.04.2024, 21:00 12,5 73,7 5,4 6,5 0,3 0,4
10.04.2024, 22:00 11,3 76,6 3,8 6,2 0,3 0,4
10.04.2024, 23:00 10,3 66,5 3,9 6,2 0,3 0,3
11.04.2024, 00:00 13,9 54,4 8,8 6,5 0,3 0,4
11.04.2024, 01:00 13,4 37,5 13,1 6,5 0,4 0,4
11.04.2024, 02:00 15,1 27,3 11,7 6,6 1,2 0,4
11.04.2024, 03:00 18,2 19,5 10,1 6,2 1,3 0,4
11.04.2024, 04:00 16,4 13,8 9,7 6,1 1,6 0,4
11.04.2024, 05:00 13,6 9,5 9,3 6 0,4
11.04.2024, 06:00 20,3 6,4 11 5,9 2,4 0,4
11.04.2024, 07:00 21,1 4,8 13,3 5,9 2,2 0,4
11.04.2024, 08:00 35,4 5,3 21,2 6,5 2,3 0,6
11.04.2024, 09:00 54,8 17,8 40,2 9,1 2,1 0,7
11.04.2024, 10:00 12,7 72,9 10 7,8 0,8 0,4
11.04.2024, 11:00 9,5 83 4,6 8,1 0,5 0,4
11.04.2024, 12:00 14,5 89,2 3,2 6,8 0,5 0,4
11.04.2024, 13:00 12,3 93,2 2,4 6,5 0,3 0,3
11.04.2024, 14:00 10,7 94,9 2,8 7 0,3 0,3
11.04.2024, 15:00 10,7 96,1 2,9 6,6 0,3 0,3
11.04.2024, 16:00 19,1 96,9 3,3 6,9 0,3 0,3
11.04.2024, 17:00 13,4 99,6 3,5 7 0,3 0,3
11.04.2024, 18:00 16,7 102,2 2,9 6,5 0,2 0,3
11.04.2024, 19:00 17,8 93,3 8,3 7,2 0,2 0,4
11.04.2024, 20:00 30,6 81,1 12,2 7,1 0,3 0,4
11.04.2024, 21:00 49,9 42,7 27,7 7,9 0,4 0,6
11.04.2024, 22:00 63,3 28,4 30,3 8,1 1,3 0,6
11.04.2024, 23:00 47,4 15,8 34,6 7,1 0,1 0,6
12.04.2024, 00:00 33,8 17,5 28,6 6,6 0,1 0,5
12.04.2024, 01:00 30,2 24,2 17,9 7,1 0,1 0,5
12.04.2024, 02:00 26,6 23,1 17,2 6,9 0,7 0,5
12.04.2024, 03:00 24,4 22,5 18,9 6,8 1,2 0,4
12.04.2024, 04:00 25,5 31,5 15,8 7 0,4
12.04.2024, 05:00 20,5 30,4 14,5 6,6 0,5 0,4
12.04.2024, 06:00 21,6 24,3 15,8 6,4 1,6 0,4
12.04.2024, 07:00 26 11,7 27,9 6,7 2,3 0,5
12.04.2024, 08:00 42,9 12,7 32,7 7,4 3 0,6
12.04.2024, 09:00 48,1 33,8 50,1 9 2,1 0,6
12.04.2024, 10:00 17,7 83 13,8 8,8 1,2 0,4
12.04.2024, 11:00 17,9 93,2 8,2 8,8 0,6 0,3
12.04.2024, 12:00 11,2 91 4,3 7,6 0,6 0,3
12.04.2024, 13:00 89,3 5,7 7,9 0,5 0,4
12.04.2024, 14:00
12.04.2024, 15:00
12.04.2024, 16:00
12.04.2024, 17:00
12.04.2024, 18:00
12.04.2024, 19:00
12.04.2024, 20:00
12.04.2024, 21:00
12.04.2024, 22:00
12.04.2024, 23:00
13.04.2024, 00:00
Minimum 3 4,8 1,4 5,8 0,1 0,3
Maksimum 63,3 102,2 50,1 9,1 3 0,7
Średnia 19,2 60,2 10,5 6,7 0,7 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.