Dane pomiarowe tabele stacji Lubliniec, ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3

Aktualna data i godzina: 2024-07-25 17:00
SlLublSzymal (Lubliniec, ul. ks. Szymały) 2014-08-18 - 2024-07-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.07.2024, 01:00 9,4 4,3 0,4
25.07.2024, 02:00 7,6 4,2 0,3
25.07.2024, 03:00 6,1 3,9 0,2
25.07.2024, 04:00 7,7 4,1 0,2
25.07.2024, 05:00 12,2 3,8 0,2
25.07.2024, 06:00 12,2 3,5 0,2
25.07.2024, 07:00 12,3 4 0,3
25.07.2024, 08:00 29 4,2 0,2
25.07.2024, 09:00 16 4,2 0,2
25.07.2024, 10:00 15,2 3,7 0,2
25.07.2024, 11:00 16,2 4 0,2
25.07.2024, 12:00 15,9 3,9 0,1
25.07.2024, 13:00 15,5 4 0,1
25.07.2024, 14:00 9,2 4 0,1
25.07.2024, 15:00 9,9 3,8 0,1
25.07.2024, 16:00 16,9 3,7 0,2
25.07.2024, 17:00 3,9 0,1
25.07.2024, 18:00
25.07.2024, 19:00
25.07.2024, 20:00
25.07.2024, 21:00
25.07.2024, 22:00
25.07.2024, 23:00
26.07.2024, 00:00
Minimum 6,1 3,5 0,1
Maksimum 29 4,3 0,4
Średnia 13,2 4 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.