Dane pomiarowe tabele stacji Lubliniec, ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3

Aktualna data i godzina: 2023-02-08 21:00
SlLublSzymal (Lubliniec, ul. ks. Szymały) 2014-08-18 - 2023-02-08

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
08.02.2023, 01:00 58,5 14,2 3,9
08.02.2023, 02:00 38 13,5 3,2
08.02.2023, 03:00 41,6 13,1 2,6
08.02.2023, 04:00 47,8 10,9 2,7
08.02.2023, 05:00 49,8 11,4 2,9
08.02.2023, 06:00 42,9 16 3,1
08.02.2023, 07:00 40,6 18,1 2,5
08.02.2023, 08:00 43,1 16,9 3,1
08.02.2023, 09:00 40,3 14,7 2,6
08.02.2023, 10:00 47,1 13,1 2,5
08.02.2023, 11:00 31,3 14,1 2,6
08.02.2023, 12:00 14,5 9,3 1,5
08.02.2023, 13:00 17,1 8,1 1,6
08.02.2023, 14:00 16,8 12,8 1,5
08.02.2023, 15:00 12,5 11,8 1,2
08.02.2023, 16:00 19,8 14,9 1,4
08.02.2023, 17:00 39,6 24,1 2
08.02.2023, 18:00 69,3 44,8 4
08.02.2023, 19:00 81,5 40,8 5,8
08.02.2023, 20:00 89,7 30,1 6
08.02.2023, 21:00 28,6 5,3
08.02.2023, 22:00
08.02.2023, 23:00
09.02.2023, 00:00
Minimum 12,5 8,1 1,2
Maksimum 89,7 44,8 6
Średnia 42,1 18,2 3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.