Dane pomiarowe tabele stacji Rudnik nad Sanem, ul. Kończycka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka

Aktualna data i godzina: 2022-12-06 04:00
PkRudnikKoncMOB (Rudnik nad Sanem, ul. Kończycka) 2014-08-18 - 2022-12-06

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.11.2022, 01:00 26,7 19
07.11.2022, 02:00 20,1 13,3
07.11.2022, 03:00 21,3 14,1
07.11.2022, 04:00 24,3 16,3
07.11.2022, 05:00 27,1 18,6
07.11.2022, 06:00 27,1 18,9
07.11.2022, 07:00 27,1 18,7
07.11.2022, 08:00 31,1 21,7
07.11.2022, 09:00 24,6 16,4
07.11.2022, 10:00 21 13,1
07.11.2022, 11:00 19,9 11,8
07.11.2022, 12:00 19,8 11
07.11.2022, 13:00 18 11
07.11.2022, 14:00 19 11,1
07.11.2022, 15:00 21,4 12,7
07.11.2022, 16:00 22,7 14,3
07.11.2022, 17:00 25,5 16,2
07.11.2022, 18:00 46 33,4
07.11.2022, 19:00 61,2 45,3
07.11.2022, 20:00 66,8 51,2
07.11.2022, 21:00 110,3 86,7
07.11.2022, 22:00 78,9 60,2
07.11.2022, 23:00 41,9 30,8
08.11.2022, 00:00 41,9 30,9
08.11.2022, 01:00 30 21,3
08.11.2022, 02:00 28,9 20,3
08.11.2022, 03:00 25,9 18
08.11.2022, 04:00 25,8 17,8
08.11.2022, 05:00 24,5 16,6
08.11.2022, 06:00 20,2 13,6
08.11.2022, 07:00 23,1 14,7
08.11.2022, 08:00 36,4 20,6
08.11.2022, 09:00 39,8 19,8
08.11.2022, 10:00 27,1 11,9
08.11.2022, 11:00 15,6 9,1
08.11.2022, 12:00 13,1 7,9
08.11.2022, 13:00 13,2 7,7
08.11.2022, 14:00 13,3 7,8
08.11.2022, 15:00 15 9,2
08.11.2022, 16:00 19,6 12,1
08.11.2022, 17:00 33 22,8
08.11.2022, 18:00 42,7 30,6
08.11.2022, 19:00 52,2 39,5
08.11.2022, 20:00 65,2 50,3
08.11.2022, 21:00 43,8 33,1
08.11.2022, 22:00 36,2 27,2
08.11.2022, 23:00 39,2 29,7
09.11.2022, 00:00 65,9 51,6
09.11.2022, 01:00 38,8 29,4
09.11.2022, 02:00 35,6 26,8
09.11.2022, 03:00 36,6 28
09.11.2022, 04:00 30,8 23,1
09.11.2022, 05:00 28,9 21
09.11.2022, 06:00 25,8 18,7
09.11.2022, 07:00 28,4 20,1
09.11.2022, 08:00 28 18,7
09.11.2022, 09:00 34,2 20,7
09.11.2022, 10:00 16,7 11
09.11.2022, 11:00 11,8 6,7
09.11.2022, 12:00 11,7 6,8
09.11.2022, 13:00 12 6,2
09.11.2022, 14:00 14,2 7,3
09.11.2022, 15:00 18,9 9,7
09.11.2022, 16:00 18,2 11,6
09.11.2022, 17:00 24,4 16,6
09.11.2022, 18:00 54,1 40,6
09.11.2022, 19:00 88,4 64,7
09.11.2022, 20:00 62,9 48,5
09.11.2022, 21:00 62 48,4
09.11.2022, 22:00 46,1 35,8
09.11.2022, 23:00 25,8 18,8
10.11.2022, 00:00 23,7 17,5
10.11.2022, 01:00 22,6 16,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.