Dane pomiarowe tabele stacji Strzegom, ul. A. Mickiewicza 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Strzegom , ul. A. Mickiewicza 2

Aktualna data i godzina: 2023-09-27 01:00
DsStrzegomMOB (Strzegom) 2014-08-18 - 2023-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Strzegom , ul. A. Mickiewicza 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Strzegom , ul. A. Mickiewicza 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.09.2023, 01:00 7,6 44,9 7,6
25.09.2023, 02:00 10,9 41,3 7,4
25.09.2023, 03:00 11,9 41,5 6,3
25.09.2023, 04:00 12,3 34,7 8,9
25.09.2023, 05:00 8,6 30,1 7,7
25.09.2023, 06:00 6,1 30,4 7,8
25.09.2023, 07:00 5,1 33,5 9,8
25.09.2023, 08:00 17,6 18,2 23,2
25.09.2023, 09:00 10,5 24,3 19,2
25.09.2023, 10:00 49,1 29,1 21,4
25.09.2023, 11:00 19,6 46,1 11,3
25.09.2023, 12:00 12,9 53,7 8,9
25.09.2023, 13:00 13,3 53,1 8,7
25.09.2023, 14:00 17,1 56,3 10,6
25.09.2023, 15:00 12,6 60,6 8,9
25.09.2023, 16:00 19,5 53,5 10
25.09.2023, 17:00 14,3 53,6 9,4
25.09.2023, 18:00 12,3 53,5 8,9
25.09.2023, 19:00 20 45,3 12,4
25.09.2023, 20:00 18,3 36,6 13,6
25.09.2023, 21:00 17 31,3 13,1
25.09.2023, 22:00 15,8 26,3 14,1
25.09.2023, 23:00 15,3 24,7 13,7
26.09.2023, 00:00 19,1 19,2 15,6
26.09.2023, 01:00 16,5 13,1 17,2
26.09.2023, 02:00 11,4 8,3 15,8
26.09.2023, 03:00 17,9 13,3 15,4
26.09.2023, 04:00 14,9 19,1 13
26.09.2023, 05:00 17,8 6,3 13,5
26.09.2023, 06:00 20,4 0,6 17,3
26.09.2023, 07:00 22,5 0 21,5
26.09.2023, 08:00 94,3 0,4 29,5
26.09.2023, 09:00 42,7 5,8 18,8
26.09.2023, 10:00 16,1 18,6 14
26.09.2023, 11:00 17,4 42,5 9,7
26.09.2023, 12:00 31,4 45,2 11
26.09.2023, 13:00 34,1 44,3 10,3
26.09.2023, 14:00 27,4 47,8 9,5
26.09.2023, 15:00 31,2 59,3 8,5
26.09.2023, 16:00 36,9 70,3 8,7
26.09.2023, 17:00 22,5 64,6 9,8
26.09.2023, 18:00 26 62 12
26.09.2023, 19:00 21,5 59,5 10,2
26.09.2023, 20:00 31,7 52,6 11,8
26.09.2023, 21:00 22,5 46,4 12,8
26.09.2023, 22:00 26,9 35,2 17
26.09.2023, 23:00 31 30,6 17,1
27.09.2023, 00:00 24 15,4 21
27.09.2023, 01:00 14,5 18
27.09.2023, 02:00
27.09.2023, 03:00
27.09.2023, 04:00
27.09.2023, 05:00
27.09.2023, 06:00
27.09.2023, 07:00
27.09.2023, 08:00
27.09.2023, 09:00
27.09.2023, 10:00
27.09.2023, 11:00
27.09.2023, 12:00
27.09.2023, 13:00
27.09.2023, 14:00
27.09.2023, 15:00
27.09.2023, 16:00
27.09.2023, 17:00
27.09.2023, 18:00
27.09.2023, 19:00
27.09.2023, 20:00
27.09.2023, 21:00
27.09.2023, 22:00
27.09.2023, 23:00
28.09.2023, 00:00
Minimum 5,1 0 6,3
Maksimum 94,3 70,3 29,5
Średnia 21,4 35 13,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.