Dane pomiarowe tabele stacji Strzegom, ul. A. Mickiewicza 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Strzegom , ul. A. Mickiewicza 2

Aktualna data i godzina: 2024-07-18 07:00
DsStrzegomMOB (Strzegom) 2014-08-18 - 2024-07-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Strzegom , ul. A. Mickiewicza 2

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Strzegom , ul. A. Mickiewicza 2 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.07.2024, 01:00 28,4 45,5 24,5
16.07.2024, 02:00 13,6 48,6 13,2
16.07.2024, 03:00 17,8 43,8 11,5
16.07.2024, 04:00 22,2 50,1 9,7
16.07.2024, 05:00 20,3 48,2 11,1
16.07.2024, 06:00 29,9 29,4 27,4
16.07.2024, 07:00 31,2 35,8 22,9
16.07.2024, 08:00 38,6 45 30,2
16.07.2024, 09:00 27,1 67 17,5
16.07.2024, 10:00 28,3 98,3 7,8
16.07.2024, 11:00 35,7 102,3 4
16.07.2024, 12:00 25,9 110,2 3,3
16.07.2024, 13:00 28,1 108,5 2,9
16.07.2024, 14:00 26,6 106,9 2,9
16.07.2024, 15:00 15,6 104,3 3,1
16.07.2024, 16:00 18,2 106,6 2,1
16.07.2024, 17:00 14 106,7 2,5
16.07.2024, 18:00 24,9 107,3 3
16.07.2024, 19:00 26,2 105,5 3,6
16.07.2024, 20:00 21,3 105,2 3,1
16.07.2024, 21:00 32,5 93,4 8,7
16.07.2024, 22:00 33 84,1 10,4
16.07.2024, 23:00 19,9 79,8 8,1
17.07.2024, 00:00 15,6 80,7 4,1
17.07.2024, 01:00 16,7 75,2 2,5
17.07.2024, 02:00 15,7 77,2 1,9
17.07.2024, 03:00 7,5 74,6 2,3
17.07.2024, 04:00 19,3 69,6 3
17.07.2024, 05:00 19,7 66,7 3,5
17.07.2024, 06:00 21,4 64,9 4,2
17.07.2024, 07:00 4,1 63,9 4,2
17.07.2024, 08:00 10,2 69,3 4,9
17.07.2024, 09:00 9,1 79,3 2,6
17.07.2024, 10:00 14,1 85,7 2
17.07.2024, 11:00 11,8 88,1 1,7
17.07.2024, 12:00 13,4 87,8 2,5
17.07.2024, 13:00 14,3 88,9 3,5
17.07.2024, 14:00 29 84,4 5,9
17.07.2024, 15:00 25,3 77,7 8
17.07.2024, 16:00 27,1 76,3 7
17.07.2024, 17:00 28,1 75,2 7,5
17.07.2024, 18:00 12,3 72,8 6,8
17.07.2024, 19:00 21 72,7 6
17.07.2024, 20:00 23,8 71,1 6
17.07.2024, 21:00 27,6 65,8 6,8
17.07.2024, 22:00 28,3 58,9 9,2
17.07.2024, 23:00 26,9 58,6 8,5
18.07.2024, 00:00 23,6 59,6 8
18.07.2024, 01:00 22,3 68,1 5,9
18.07.2024, 02:00 17,9 76,6 5
18.07.2024, 03:00 16,2 79,2 4,4
18.07.2024, 04:00 17,8 76,4 3,8
18.07.2024, 05:00 17,7 78,7 4,4
18.07.2024, 06:00 13 79,5 4,7
18.07.2024, 07:00 76,7 6,9
18.07.2024, 08:00
18.07.2024, 09:00
18.07.2024, 10:00
18.07.2024, 11:00
18.07.2024, 12:00
18.07.2024, 13:00
18.07.2024, 14:00
18.07.2024, 15:00
18.07.2024, 16:00
18.07.2024, 17:00
18.07.2024, 18:00
18.07.2024, 19:00
18.07.2024, 20:00
18.07.2024, 21:00
18.07.2024, 22:00
18.07.2024, 23:00
19.07.2024, 00:00
Minimum 4,1 29,4 1,7
Maksimum 38,6 110,2 30,2
Średnia 21,3 76,6 7,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.