Dane pomiarowe tabele stacji Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta 1a - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Zgorzelec , ul. Bohaterów Getta 1a

Aktualna data i godzina: 2022-08-09 19:00
DsZgorBohGet (Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta) 2014-08-18 - 2022-08-09

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Zgorzelec , ul. Bohaterów Getta 1a

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Zgorzelec , ul. Bohaterów Getta 1a (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.08.2022, 01:00 0,2
07.08.2022, 02:00 0,2
07.08.2022, 03:00 0,2
07.08.2022, 04:00 0,4
07.08.2022, 05:00 0,4
07.08.2022, 06:00 0,3
07.08.2022, 07:00 0,4
07.08.2022, 08:00 0,4
07.08.2022, 09:00 0,4
07.08.2022, 10:00 0,5
07.08.2022, 11:00 0,2
07.08.2022, 12:00 0,2
07.08.2022, 13:00 0,2
07.08.2022, 14:00 0,2
07.08.2022, 15:00 0,4
07.08.2022, 16:00 0,5
07.08.2022, 17:00 0,4
07.08.2022, 18:00 0,3
07.08.2022, 19:00 0,3
07.08.2022, 20:00 0,3
07.08.2022, 21:00 0,2
07.08.2022, 22:00 0,2
07.08.2022, 23:00 0,2
08.08.2022, 00:00 0,2
08.08.2022, 01:00 0,3
08.08.2022, 02:00 0,3
08.08.2022, 03:00 0,3
08.08.2022, 04:00 0,3
08.08.2022, 05:00
08.08.2022, 06:00
08.08.2022, 07:00
08.08.2022, 08:00 0,3
08.08.2022, 09:00 0,3
08.08.2022, 10:00 0,2
08.08.2022, 11:00 0,1
08.08.2022, 12:00 0,2
08.08.2022, 13:00 0,2
08.08.2022, 14:00 0,2
08.08.2022, 15:00 0,3
08.08.2022, 16:00 0,3
08.08.2022, 17:00 0,3
08.08.2022, 18:00 0,2
08.08.2022, 19:00 0,2
08.08.2022, 20:00 0,3
08.08.2022, 21:00 0,3
08.08.2022, 22:00 0,4
08.08.2022, 23:00 0,5
09.08.2022, 00:00 0,7
09.08.2022, 01:00 0,5
09.08.2022, 02:00 0,4
09.08.2022, 03:00 0,3
09.08.2022, 04:00 0,8
09.08.2022, 05:00 0,6
09.08.2022, 06:00 0,3
09.08.2022, 07:00 0,3
09.08.2022, 08:00 0,3
09.08.2022, 09:00 0,3
09.08.2022, 10:00 0,3
09.08.2022, 11:00 0,2
09.08.2022, 12:00 0,2
09.08.2022, 13:00
09.08.2022, 14:00
09.08.2022, 15:00 0,2
09.08.2022, 16:00 0,2
09.08.2022, 17:00 0,1
09.08.2022, 18:00 0,1
09.08.2022, 19:00 0,1
09.08.2022, 20:00
09.08.2022, 21:00
09.08.2022, 22:00
09.08.2022, 23:00
10.08.2022, 00:00
Minimum 0,1
Maksimum 0,8
Średnia 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.