Dane pomiarowe tabele stacji Kościan, Maya - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościan , Maya

Aktualna data i godzina: 2024-04-25 07:00
WpKoscianMayMOB (Kościan, ul. Maya) 2014-08-18 - 2024-04-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Kościan , Maya

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Kościan , Maya (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.04.2024, 01:00 20,5 19,1
23.04.2024, 02:00 18,6 17,3
23.04.2024, 03:00 18,7 16,8
23.04.2024, 04:00 19 16,4
23.04.2024, 05:00 24,6 21,7
23.04.2024, 06:00 26 22,8
23.04.2024, 07:00 24,9 21,9
23.04.2024, 08:00 30,4 27,1
23.04.2024, 09:00 17,5 13,6
23.04.2024, 10:00 10,8 8,5
23.04.2024, 11:00 11,2 9,4
23.04.2024, 12:00 7,7 5,8
23.04.2024, 13:00 7,7 5
23.04.2024, 14:00 13,3 7,9
23.04.2024, 15:00 11,2 8,5
23.04.2024, 16:00 13,6 9,7
23.04.2024, 17:00 13,4 10,3
23.04.2024, 18:00 12,9 10
23.04.2024, 19:00 13,2 10,5
23.04.2024, 20:00 16,7 11,9
23.04.2024, 21:00 33,8 28,1
23.04.2024, 22:00 44,6 37,3
23.04.2024, 23:00 45,9 40,6
24.04.2024, 00:00 28 24
24.04.2024, 01:00 24,9 21,2
24.04.2024, 02:00 25 22,1
24.04.2024, 03:00 25,5 22,4
24.04.2024, 04:00 24 20,6
24.04.2024, 05:00 25,4 21,9
24.04.2024, 06:00 24 20,9
24.04.2024, 07:00 32 27,2
24.04.2024, 08:00 30,6 25,7
24.04.2024, 09:00 30,9 25
24.04.2024, 10:00 28,2 21,1
24.04.2024, 11:00 25,6 18,9
24.04.2024, 12:00 18 14,2
24.04.2024, 13:00 16,5 12,8
24.04.2024, 14:00 18 13,1
24.04.2024, 15:00 19,8 14,7
24.04.2024, 16:00 25,5 17,4
24.04.2024, 17:00 23,3 17,6
24.04.2024, 18:00 24,2 17,4
24.04.2024, 19:00 25,9 17,3
24.04.2024, 20:00 26,6 18,1
24.04.2024, 21:00 29,6 20,3
24.04.2024, 22:00 62,7 47,1
24.04.2024, 23:00 81,5 69,1
25.04.2024, 00:00 106,1 93,4
25.04.2024, 01:00 98 88,6
25.04.2024, 02:00 68,4 60,9
25.04.2024, 03:00 56,9 51,4
25.04.2024, 04:00 48,7 43
25.04.2024, 05:00 46,4 41,7
25.04.2024, 06:00 45,2 40,5
25.04.2024, 07:00 31,8 27,2
25.04.2024, 08:00
25.04.2024, 09:00
25.04.2024, 10:00
25.04.2024, 11:00
25.04.2024, 12:00
25.04.2024, 13:00
25.04.2024, 14:00
25.04.2024, 15:00
25.04.2024, 16:00
25.04.2024, 17:00
25.04.2024, 18:00
25.04.2024, 19:00
25.04.2024, 20:00
25.04.2024, 21:00
25.04.2024, 22:00
25.04.2024, 23:00
26.04.2024, 00:00
Minimum 7,7 5
Maksimum 106,1 93,4
Średnia 30,1 25
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.