Dane pomiarowe tabele stacji Łódź, ul. Gdańska 16 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Łódź , ul. Gdańska 16

Aktualna data i godzina: 2023-12-04 13:00
LdLodzGdansk (Łódź, ul. Gdańska) 2014-08-18 - 2023-12-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Łódź , ul. Gdańska 16

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Łódź , ul. Gdańska 16 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.12.2023, 01:00 39,3 36 6,8 3
02.12.2023, 02:00 46,8 30 5,7 2,8
02.12.2023, 03:00 32,9 24,6 5,7 2,6
02.12.2023, 04:00 36,7 27,7 6,1 2,5
02.12.2023, 05:00 30,7 31 6,6 2,9
02.12.2023, 06:00 38,2 33,1 6,3 2,9
02.12.2023, 07:00 40,8 34,5 5,2 3,2
02.12.2023, 08:00 45,1 31 4,6 3,8
02.12.2023, 09:00 46,3 28,1 4,4 4,3
02.12.2023, 10:00 58,8 28 5,9 4,5
02.12.2023, 11:00 52,7 25,3 6,9 4
02.12.2023, 12:00 46,4 24,5 5,4 3,7
02.12.2023, 13:00 46,1 23,6 4,8 2,9
02.12.2023, 14:00 49,8 20 3,6 3,1
02.12.2023, 15:00 31,2 16,7 3 2,6
02.12.2023, 16:00 43,5 23,6 4 3,2
02.12.2023, 17:00 38,8 25,6 5,3 3,4
02.12.2023, 18:00 34,9 22,8 4,8 2,4
02.12.2023, 19:00 24,9 21,8 4,1 2,6
02.12.2023, 20:00 29 19,8 4,1 2,5
02.12.2023, 21:00 17,4 20,6 4,2 2,7
02.12.2023, 22:00 31,7 20 4,2 2,7
02.12.2023, 23:00 22,2 20 3,9 2,5
03.12.2023, 00:00 31 17,7 5,7 2,3
03.12.2023, 01:00 23,4 16,4 7,3 3
03.12.2023, 02:00 28,5 13,5 4,5 2
03.12.2023, 03:00 30,2 12,1 4,7 2
03.12.2023, 04:00 19,8 11,2 3,5 2
03.12.2023, 05:00 19 10,9 3 1,9
03.12.2023, 06:00 21,1 12,4 3,6 2
03.12.2023, 07:00 20,9 12,9 6,2 1,9
03.12.2023, 08:00 19,4 13,3 4,8 1,6
03.12.2023, 09:00 17,1 12,6 4,6 1,7
03.12.2023, 10:00 14,2 12,3 4,7 1,7
03.12.2023, 11:00 4,1 13,9 4,8 1,8
03.12.2023, 12:00 10,3 13,4 5,1 2,1
03.12.2023, 13:00 15,9 10,6 4,6 1,6
03.12.2023, 14:00 14,4 9,5 4,8 1,2
03.12.2023, 15:00 9,4 11,1 6,4 1,2
03.12.2023, 16:00 10,5 12,9 6,9 1,4
03.12.2023, 17:00 12,7 10,5 5,2 1,3
03.12.2023, 18:00 22,9 11,7 5,7 1,4
03.12.2023, 19:00 17,2 11 4,8 1,5
03.12.2023, 20:00 16,6 12,9 5,6 1,7
03.12.2023, 21:00 14,7 12,4 5 1,4
03.12.2023, 22:00 13,3 9,9 4,4 1,2
03.12.2023, 23:00 5,4 10 3,8 1,2
04.12.2023, 00:00 16 9,5 3,7 1,3
04.12.2023, 01:00 17,7 8,2 3,5 1,2
04.12.2023, 02:00 12,4 7,1 3,1 1
04.12.2023, 03:00 8,5 6,7 2,9 0,9
04.12.2023, 04:00 12 6,4 2,6 0,8
04.12.2023, 05:00 14 10 2,6 0,8
04.12.2023, 06:00 11,6 13,6 3,3 0,9
04.12.2023, 07:00 18,4 20,8 4,8 1,1
04.12.2023, 08:00 10,3 28,2 4,7 1,2
04.12.2023, 09:00 18,1 28,4 6,2 3
04.12.2023, 10:00 12,8 26,3 7,3 1,8
04.12.2023, 11:00 24,3 23,2 8,4 2
04.12.2023, 12:00 28,3 22 9,6 2,1
04.12.2023, 13:00 21,8 24,6 9,9 2,1
04.12.2023, 14:00
04.12.2023, 15:00
04.12.2023, 16:00
04.12.2023, 17:00
04.12.2023, 18:00
04.12.2023, 19:00
04.12.2023, 20:00
04.12.2023, 21:00
04.12.2023, 22:00
04.12.2023, 23:00
05.12.2023, 00:00
Minimum 4,1 6,4 2,6 0,8
Maksimum 58,8 36 9,9 4,5
Średnia 25 18,3 5 2,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.