Dane pomiarowe tabele stacji Łódź, ul. Gdańska 16 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Łódź , ul. Gdańska 16

Aktualna data i godzina: 2024-05-24 08:00
LdLodzGdansk (Łódź, ul. Gdańska) 2014-08-18 - 2024-05-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Łódź , ul. Gdańska 16

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Łódź , ul. Gdańska 16 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.05.2024, 01:00 23,5 9,3 1,9 0,3
22.05.2024, 02:00 16,7 10,8 2,6 0,3
22.05.2024, 03:00 23,8 9,9 2,9 0,3
22.05.2024, 04:00 21,2 9,3 2,3 0,3
22.05.2024, 05:00 14 11 2,5 0,2
22.05.2024, 06:00 8,3 14,1 2,3 0,2
22.05.2024, 07:00 11,9 16,6 2,2 0,3
22.05.2024, 08:00 24,6 44,9 2,8 0,3
22.05.2024, 09:00 29 53,1 2,9 0,3
22.05.2024, 10:00 28 33,3 2,5 0,3
22.05.2024, 11:00 26 11,9 2,5 0,3
22.05.2024, 12:00 23,2 12 3,4 0,3
22.05.2024, 13:00 28,5 12,6 3,8 0,2
22.05.2024, 14:00 27,1 11 4 0,2
22.05.2024, 15:00 29,6 16,2 2,8 0,3
22.05.2024, 16:00 30,3 22,6 1,9 0,3
22.05.2024, 17:00 24,2 27,1 1,7 0,4
22.05.2024, 18:00 13,9 29,4 1,6 0,4
22.05.2024, 19:00 8,2 32,3 1,6 0,4
22.05.2024, 20:00 14,7 28,7 1,7 0,4
22.05.2024, 21:00 12,5 20,6 1,7 0,5
22.05.2024, 22:00 16,2 13,3 1,6 0,3
22.05.2024, 23:00 11,1 14,4 1,6 0,3
23.05.2024, 00:00 12,3 18,5 1,6 0,3
23.05.2024, 01:00 22,1 12,4 1,4 0,3
23.05.2024, 02:00 21,5 9,4 1,6 0,3
23.05.2024, 03:00 12,1 10 1,9 0,3
23.05.2024, 04:00 10,5 11,5 1,6 0,3
23.05.2024, 05:00 18,7 13,4 1,7 0,3
23.05.2024, 06:00 16 12,8 1,6 0,3
23.05.2024, 07:00 17,5 20,5 1,6 0,4
23.05.2024, 08:00 15,2 17,4 1,6 0,4
23.05.2024, 09:00 15,1 19,3 1,4 0,3
23.05.2024, 10:00 8,5 18,3 1,6 0,3
23.05.2024, 11:00 8,9 15,1 1,7 0,3
23.05.2024, 12:00 11,2 12,8 1,7 0,2
23.05.2024, 13:00 11,2 11,6 1,8 0,2
23.05.2024, 14:00 12,6 9,3 1,7 0,2
23.05.2024, 15:00 12,6 8,7 1,8 0,2
23.05.2024, 16:00 5 7,1 1,6 0,2
23.05.2024, 17:00 7,1 8,3 1,7 0,2
23.05.2024, 18:00 8,7 8,7 1,6 0,2
23.05.2024, 19:00 8,3 8,9 1,8 0,2
23.05.2024, 20:00 9,7 11,5 1,8 0,2
23.05.2024, 21:00 10 19,9 2,5 0,3
23.05.2024, 22:00 16,1 24 4,2 0,4
23.05.2024, 23:00 13,5 13,6 2,4 0,2
24.05.2024, 00:00 10,9 14 1,9 0,3
24.05.2024, 01:00 6,7 22,5 1,8 0,3
24.05.2024, 02:00 16,1 20,9 2,5 0,4
24.05.2024, 03:00 28,3 18,2 2,5 0,4
24.05.2024, 04:00 22,9 22,1 2,5 0,4
24.05.2024, 05:00 24,4 21,7 2,4 0,4
24.05.2024, 06:00 20,4 33,5 2,2 0,6
24.05.2024, 07:00 25,2 38,4 2,2 0,8
24.05.2024, 08:00 29,3 27,4 5,4 0,6
24.05.2024, 09:00
24.05.2024, 10:00
24.05.2024, 11:00
24.05.2024, 12:00
24.05.2024, 13:00
24.05.2024, 14:00
24.05.2024, 15:00
24.05.2024, 16:00
24.05.2024, 17:00
24.05.2024, 18:00
24.05.2024, 19:00
24.05.2024, 20:00
24.05.2024, 21:00
24.05.2024, 22:00
24.05.2024, 23:00
25.05.2024, 00:00
Minimum 5 7,1 1,4 0,2
Maksimum 30,3 53,1 5,4 0,8
Średnia 17,1 18 2,2 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.