Dane pomiarowe tabele stacji Zgierz, ul. Mielczarskiego 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Zgierz , ul. Mielczarskiego 1

Aktualna data i godzina: 2024-06-18 21:00
LdZgieMielcz (Zgierz, ul. Mielczarskiego) 2014-08-18 - 2024-06-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Zgierz , ul. Mielczarskiego 1

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Zgierz , ul. Mielczarskiego 1 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.06.2024, 01:00 15,8 10,4 80 6,9 1,9 0,4
16.06.2024, 02:00 15,7 10,9 73,2 7,5 1,6 0,4
16.06.2024, 03:00 16,6 11,7 60,4 10,8 1,7 0,4
16.06.2024, 04:00 14,3 10 64 7,2 1,6 0,4
16.06.2024, 05:00 13,2 9,9 62,9 7,5 1,4 0,4
16.06.2024, 06:00 13,7 10,5 59,4 6,7 1,4 0,4
16.06.2024, 07:00 13,7 10,5 61,4 5,6 1,5 0,4
16.06.2024, 08:00 14,6 10,8 59 6,3 1,4 0,4
16.06.2024, 09:00 15,6 11,4 50,3 7,7 1,3 0,4
16.06.2024, 10:00 13,6 11 48,4 6,5 1,2 0,4
16.06.2024, 11:00 11,6 9,1 59,2 5,9 1,1 0,4
16.06.2024, 12:00 7,2 5,2 62,8 4 1,2 0,4
16.06.2024, 13:00 6,8 4,6 60,7 5,8 1,2 0,4
16.06.2024, 14:00 7,2 4,8 61,5 6,7 1,2 0,4
16.06.2024, 15:00 6,4 3,9 72,9 4,7 1,1 0,4
16.06.2024, 16:00 5,8 3,7 72,8 3,9 1,2 0,4
16.06.2024, 17:00 5,6 3,5 71,5 2,9 1,1 0,4
16.06.2024, 18:00 6,8 4,1 67,1 5,6 1,2 0,4
16.06.2024, 19:00 7,4 4,7 68,3 4,4 1,2 0,4
16.06.2024, 20:00 10,2 5,7 60,1 7,4 1,1 0,4
16.06.2024, 21:00 10,7 5,6 55,4 6,4 1,3 0,4
16.06.2024, 22:00 11,5 6,9 28,7 16,8 1,1 0,5
16.06.2024, 23:00 14,4 8,8 5,6 23,8 1,2 0,5
17.06.2024, 00:00 15,1 9,4 1,5 16,9 1,3 0,5
17.06.2024, 01:00 14,4 9,2 1,8 12,8 1,3 0,5
17.06.2024, 02:00 19,7 13,7 1,4 7,5 1,3 0,5
17.06.2024, 03:00 15,2 10 1,1 7,4 1,3 0,5
17.06.2024, 04:00 14,8 9 1,2 6 1,1 0,4
17.06.2024, 05:00 13,9 8,5 1,3 6,3 1,2 0,4
17.06.2024, 06:00 15,8 9,1 1,6 5,4 1,5 0,6
17.06.2024, 07:00 16,8 9,2 11,8 19 1,8 0,6
17.06.2024, 08:00 17 9,3 35,3 29,2 1,6 0,5
17.06.2024, 09:00 16,8 8,8 47,9 24,8 2,1 0,4
17.06.2024, 10:00 13,7 6,8 66,1 15,7 2,8 0,4
17.06.2024, 11:00 13,1 6,7 83,4 9,2 2,3 0,3
17.06.2024, 12:00 10,6 5,8 93,9 5,8 2,3 0,3
17.06.2024, 13:00 10,1 5,7 95,1 5,4 2 0,3
17.06.2024, 14:00 10,3 5,5 93,9 5,2 1,5 0,3
17.06.2024, 15:00 9,3 4,9 93,1 7 1,4 0,3
17.06.2024, 16:00 10,3 5,3 98,6 6,8 1,5 0,3
17.06.2024, 17:00 10,5 5,3 99,4 7 1,6 0,3
17.06.2024, 18:00 9,7 4,6 98,8 9 1,3 0,3
17.06.2024, 19:00 12,1 5 94,7 12,1 1,6 0,3
17.06.2024, 20:00 14 5,4 77,2 20,8 1,5 0,3
17.06.2024, 21:00 13 5,4 72 12,9 1,3 0,3
17.06.2024, 22:00 11,2 6,2 58,8 15 1,5 0,4
17.06.2024, 23:00 8,6 5,3 49,5 14,7 1,3 0,4
18.06.2024, 00:00 9,4 6,2 40,3 15,2 1,1 0,4
18.06.2024, 01:00 8,7 6 47,1 8,7 1,3 0,3
18.06.2024, 02:00 8,6 6,3 46,9 9,1 1,3 0,3
18.06.2024, 03:00 9,3 6,4 45 10,5 1,5 0,3
18.06.2024, 04:00 11,1 7,7 40,1 9,3 1,6 0,3
18.06.2024, 05:00 13,7 9,3 31,3 10,4 1,6 0,3
18.06.2024, 06:00 16,3 10,3 24,5 14,9 1,8 0,4
18.06.2024, 07:00 18,2 10,3 22,9 18,3 1,8 0,4
18.06.2024, 08:00 20,8 11,1 24 22,5 3,2 0,4
18.06.2024, 09:00 22 10,7 32,8 20,5 2,4 0,4
18.06.2024, 10:00 14,3 7,6 55,5 11,4 1,9 0,4
18.06.2024, 11:00 10,3 5,3 70,7 5,3 1,8 0,3
18.06.2024, 12:00 9,4 4,5 78,3 4,6 1,6 0,3
18.06.2024, 13:00 7,8 4 82,5 4,6 1,5 0,3
18.06.2024, 14:00 9,5 3,8 83,5 4,6 1,4 0,3
18.06.2024, 15:00 8,6 4,4 86,9 5 1,3 0,3
18.06.2024, 16:00 8,5 4,4 86,8 6,9 1,2 0,3
18.06.2024, 17:00 9,3 4,8 88,4 7,4 1,2 0,3
18.06.2024, 18:00 10 5,2 91,8 6,9 1,4 0,3
18.06.2024, 19:00 11,7 5,7 91 8,7 1,3 0,3
18.06.2024, 20:00 10,6 5,7 91,3 7 1,2 0,3
18.06.2024, 21:00 16,4 8,8 69,1 15,4 1,4 0,4
18.06.2024, 22:00
18.06.2024, 23:00
19.06.2024, 00:00
Minimum 5,6 3,5 1,1 2,9 1,1 0,3
Maksimum 22 13,7 99,4 29,2 3,2 0,6
Średnia 12,2 7,3 57,6 9,9 1,5 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.