Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Aktualna data i godzina: 2024-04-24 05:00
MpNoSaczNadb (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna) 2014-08-18 - 2024-04-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.04.2024, 01:00 13,8 1,5
22.04.2024, 02:00 15 1,5
22.04.2024, 03:00 13,6 1,4
22.04.2024, 04:00 15,6 1,8
22.04.2024, 05:00 7,6 1,2
22.04.2024, 06:00 8,2 1,4
22.04.2024, 07:00 6 1,2
22.04.2024, 08:00 9,5 1,6
22.04.2024, 09:00 7,5 1,3
22.04.2024, 10:00 13,5 1,4
22.04.2024, 11:00 14,5 1,3
22.04.2024, 12:00 11,7 1,1
22.04.2024, 13:00 9,8 1,6
22.04.2024, 14:00 15,2 2,6
22.04.2024, 15:00 14,1 3,2
22.04.2024, 16:00 15,6 3,8
22.04.2024, 17:00 17,9 3,6
22.04.2024, 18:00 19,3 3,5
22.04.2024, 19:00 19,4 3,8
22.04.2024, 20:00 29,8 2,9
22.04.2024, 21:00 44,4 2,6
22.04.2024, 22:00 44,2 2,7
22.04.2024, 23:00 28,7 2,2
23.04.2024, 00:00 27,2 1,7
23.04.2024, 01:00 22,7 1,9
23.04.2024, 02:00 19,9 1,8
23.04.2024, 03:00 23,1 1,7
23.04.2024, 04:00 20,7 1,7
23.04.2024, 05:00 22,2 2,4
23.04.2024, 06:00 23,6 2,1
23.04.2024, 07:00 24 1,7
23.04.2024, 08:00 25,8 3,3
23.04.2024, 09:00 25,4 3,1
23.04.2024, 10:00 10,7 2
23.04.2024, 11:00 11,5 2,1
23.04.2024, 12:00 13,3 2,9
23.04.2024, 13:00 11,8 2,1
23.04.2024, 14:00 12 2,3
23.04.2024, 15:00 14 2,2
23.04.2024, 16:00 16,7 2,9
23.04.2024, 17:00 11,7 1,9
23.04.2024, 18:00 17,4 2,8
23.04.2024, 19:00 22,5 3,7
23.04.2024, 20:00 26,9 4,3
23.04.2024, 21:00 32,9 5,7
23.04.2024, 22:00 35,7 4,8
23.04.2024, 23:00 36,8 3,8
24.04.2024, 00:00 28,4 4,5
24.04.2024, 01:00 28,8 4,5
24.04.2024, 02:00 24,8 4,5
24.04.2024, 03:00 25,4 4,8
24.04.2024, 04:00 22,5 4,4
24.04.2024, 05:00 3,9
24.04.2024, 06:00
24.04.2024, 07:00
24.04.2024, 08:00
24.04.2024, 09:00
24.04.2024, 10:00
24.04.2024, 11:00
24.04.2024, 12:00
24.04.2024, 13:00
24.04.2024, 14:00
24.04.2024, 15:00
24.04.2024, 16:00
24.04.2024, 17:00
24.04.2024, 18:00
24.04.2024, 19:00
24.04.2024, 20:00
24.04.2024, 21:00
24.04.2024, 22:00
24.04.2024, 23:00
25.04.2024, 00:00
Minimum 6 1,1
Maksimum 44,4 5,7
Średnia 19,9 2,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.