Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Aktualna data i godzina: 2022-01-19 03:00
MpNoSaczNadb (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna) 2014-08-18 - 2022-01-19

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
17.01.2022, 01:00 86,2 39,6 11,9
17.01.2022, 02:00 75,6 34,7 12,4
17.01.2022, 03:00 18,3 10 5,2
17.01.2022, 04:00 10,7 8,7 4,2
17.01.2022, 05:00 9,7 11 3,9
17.01.2022, 06:00 8,1 14,3 4,3
17.01.2022, 07:00 11,2 20,5 3,3
17.01.2022, 08:00 9,8 26,9 3,9
17.01.2022, 09:00 9,1 15,9 3,6
17.01.2022, 10:00 7,7 16,6 3,9
17.01.2022, 11:00 11,9 16,5 4,1
17.01.2022, 12:00 9,6 15,8 3,7
17.01.2022, 13:00 9,9 19,8 3,6
17.01.2022, 14:00 8,7 21 3,5
17.01.2022, 15:00 8,6 13,3 3,1
17.01.2022, 16:00 14 17,7 6,7
17.01.2022, 17:00 17,6 17,6 6,5
17.01.2022, 18:00 20,2 17,2 5,2
17.01.2022, 19:00 33,6 12,4 6,1
17.01.2022, 20:00 20 14,8 9,4
17.01.2022, 21:00 15,3 9,9 6,3
17.01.2022, 22:00 14,2 8,2 5
17.01.2022, 23:00 14,7 7,8 5,1
18.01.2022, 00:00 11,5 6,5 4,7
18.01.2022, 01:00 12,3 6,5 5,5
18.01.2022, 02:00 12,3 7,1 5,5
18.01.2022, 03:00 13,4 6,6 4
18.01.2022, 04:00 13 6,3 2,8
18.01.2022, 05:00 15,6 6,6 2,9
18.01.2022, 06:00 16,4 8,2 2,9
18.01.2022, 07:00 19,1 10 3
18.01.2022, 08:00 16 11,8 3,2
18.01.2022, 09:00 20 13,7 4,7
18.01.2022, 10:00 14,8 13,5 2,1
18.01.2022, 11:00 17,3 14 4,4
18.01.2022, 12:00 19,5 19,5 4,4
18.01.2022, 13:00 20,2 15 5,4
18.01.2022, 14:00 20,4 15,5 3,9
18.01.2022, 15:00 21,7 20,8 3,7
18.01.2022, 16:00 23,1 22,6 3,2
18.01.2022, 17:00 29,8 22,7 3,8
18.01.2022, 18:00 31,6 21 5,3
18.01.2022, 19:00 27,1 20,3 5,2
18.01.2022, 20:00 30,7 18,6 6,1
18.01.2022, 21:00 30 16,1 6,5
18.01.2022, 22:00 26,2 13,6 5,2
18.01.2022, 23:00 21,5 12,2 3,9
19.01.2022, 00:00 21,2 12,1 4,1
19.01.2022, 01:00 26,5 16,2 5,5
19.01.2022, 02:00 16,1 5,1
19.01.2022, 03:00
19.01.2022, 04:00
19.01.2022, 05:00
19.01.2022, 06:00
19.01.2022, 07:00
19.01.2022, 08:00
19.01.2022, 09:00
19.01.2022, 10:00
19.01.2022, 11:00
19.01.2022, 12:00
19.01.2022, 13:00
19.01.2022, 14:00
19.01.2022, 15:00
19.01.2022, 16:00
19.01.2022, 17:00
19.01.2022, 18:00
19.01.2022, 19:00
19.01.2022, 20:00
19.01.2022, 21:00
19.01.2022, 22:00
19.01.2022, 23:00
20.01.2022, 00:00
Minimum 7,7 6,3 2,1
Maksimum 86,2 39,6 12,4
Średnia 19,9 15,3 4,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.