Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Aktualna data i godzina: 2023-12-01 05:00
MpNoSaczNadb (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna) 2014-08-18 - 2023-12-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.11.2023, 01:00 27,2 18,4 0,5
29.11.2023, 02:00 23,1 14,7 0,5
29.11.2023, 03:00 25,7 14,9 0,4
29.11.2023, 04:00 24,7 16,7 0,4
29.11.2023, 05:00 22 11,9 0,4
29.11.2023, 06:00 21,4 12,8 0,4
29.11.2023, 07:00 27,4 11,3 0,5
29.11.2023, 08:00 44,3 12,8 0,7
29.11.2023, 09:00 49,1 13 1,1
29.11.2023, 10:00 44,4 17,3 1,1
29.11.2023, 11:00 33,5 16,7 0,7
29.11.2023, 12:00 26,2 14,5 0,6
29.11.2023, 13:00 23 22,7 0,6
29.11.2023, 14:00 26,7 20,3 0,5
29.11.2023, 15:00 27,7 10,2 0,5
29.11.2023, 16:00 39,3 10,3 0,8
29.11.2023, 17:00 58,2 10,6 1,5
29.11.2023, 18:00 77,2 10,2 2,3
29.11.2023, 19:00 123,6 13,8 4,2
29.11.2023, 20:00 141,8 19,6 5,8
29.11.2023, 21:00 148,7 19,2 7,2
29.11.2023, 22:00 147,1 18,4 7,6
29.11.2023, 23:00 135,8 18,9 6,8
30.11.2023, 00:00 132,2 22,4 6,6
30.11.2023, 01:00 129,6 25,5 6
30.11.2023, 02:00 96,8 22,2 4,8
30.11.2023, 03:00 83,8 4,1
30.11.2023, 04:00 70,4 23,2 3,3
30.11.2023, 05:00 56,9 23,6 2,4
30.11.2023, 06:00 39,6 23,5 2
30.11.2023, 07:00 38,5 22,8 1,5
30.11.2023, 08:00 39 18,7 1,9
30.11.2023, 09:00 22,5 17,3 0,6
30.11.2023, 10:00 18,2 16,4 0,6
30.11.2023, 11:00 23,7 17,2 0,4
30.11.2023, 12:00 22,9 17,7 0,3
30.11.2023, 13:00 21,6 29,2 0,3
30.11.2023, 14:00 22,5 24,7 0,3
30.11.2023, 15:00 29,9 27,6 0,4
30.11.2023, 16:00 38,3 25 0,7
30.11.2023, 17:00 52,2 24,3 1,3
30.11.2023, 18:00 78,1 26,4 2,9
30.11.2023, 19:00 67,3 37,8 2,5
30.11.2023, 20:00 96,7 31,1 2,8
30.11.2023, 21:00 50,9 27,5 3,2
30.11.2023, 22:00 44,3 27,2 1,2
30.11.2023, 23:00 40,2 23,3 1,5
01.12.2023, 00:00 32,7 19,4 1
01.12.2023, 01:00 24,2 19 1
01.12.2023, 02:00 36,4 18,1 1
01.12.2023, 03:00 29,2 16,3 1,1
01.12.2023, 04:00 35,6 17,4 1,1
01.12.2023, 05:00 16,7 1
01.12.2023, 06:00
01.12.2023, 07:00
01.12.2023, 08:00
01.12.2023, 09:00
01.12.2023, 10:00
01.12.2023, 11:00
01.12.2023, 12:00
01.12.2023, 13:00
01.12.2023, 14:00
01.12.2023, 15:00
01.12.2023, 16:00
01.12.2023, 17:00
01.12.2023, 18:00
01.12.2023, 19:00
01.12.2023, 20:00
01.12.2023, 21:00
01.12.2023, 22:00
01.12.2023, 23:00
02.12.2023, 00:00
Minimum 18,2 10,2 0,3
Maksimum 148,7 37,8 7,6
Średnia 53,7 19,4 1,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.