Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Aktualna data i godzina: 2022-08-11 02:00
MpNoSaczNadb (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna) 2014-08-18 - 2022-08-11

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Nowy Sącz , ul. Nadbrzeżna (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
09.08.2022, 01:00 12,9 16,4 3,8
09.08.2022, 02:00 12,6 13,8 3,5
09.08.2022, 03:00 9,5 11,2 2,6
09.08.2022, 04:00 10,7 11,1 3,1
09.08.2022, 05:00 14,8 19,3 3,4
09.08.2022, 06:00 17,8 19,9 3,7
09.08.2022, 07:00 22,8 35,3 3,2
09.08.2022, 08:00 9,3 11,9 3,9
09.08.2022, 09:00 14,7 7,6 3,7
09.08.2022, 10:00 14,4 9,1 3,7
09.08.2022, 11:00 11,9 9,1 3,9
09.08.2022, 12:00 14,4 6,7 3,9
09.08.2022, 13:00 11,8 8,2 3,5
09.08.2022, 14:00 9,1 11,7 3,4
09.08.2022, 15:00 11,5 8,4 3,3
09.08.2022, 16:00 12,2 7,3 3,5
09.08.2022, 17:00 16,2 6,6 3,7
09.08.2022, 18:00 18,7 9,9 4
09.08.2022, 19:00 13,8 11,6 4,2
09.08.2022, 20:00 17 13,8 3,4
09.08.2022, 21:00 22 30,9 3,4
09.08.2022, 22:00 22,3 44,1 3,3
09.08.2022, 23:00 22,3 36,2 3,3
10.08.2022, 00:00 19,9 25,8 3,1
10.08.2022, 01:00 20,1 22,4 3
10.08.2022, 02:00 12,3 14,1 2,8
10.08.2022, 03:00 7,9 11,4 2,8
10.08.2022, 04:00 10,9 13,8 3
10.08.2022, 05:00 13,7 15,4 3
10.08.2022, 06:00 12,6 18,1 3,1
10.08.2022, 07:00 12,3 18 3,1
10.08.2022, 08:00 26,2 18,3 7,6
10.08.2022, 09:00 28,3 21,8 12,5
10.08.2022, 10:00 26,2 19,2 8,4
10.08.2022, 11:00 17,5 9 4,6
10.08.2022, 12:00 14,7 5,9 3,6
10.08.2022, 13:00 10,9 8,9 3,7
10.08.2022, 14:00 11,3 6,8 3,8
10.08.2022, 15:00 11,8 6,4 3,4
10.08.2022, 16:00 7,9 5,2 2,9
10.08.2022, 17:00 12,1 7,5 3,4
10.08.2022, 18:00 12,4 5,3 3,1
10.08.2022, 19:00 10,8 6,7 3,4
10.08.2022, 20:00 12,8 10,9 3,3
10.08.2022, 21:00 20,7 29 3,7
10.08.2022, 22:00 34,2 58,2 4,2
10.08.2022, 23:00 24,8 42,9 3,6
11.08.2022, 00:00 23,3 30,9 3,4
11.08.2022, 01:00 24,5 3,6
11.08.2022, 02:00
11.08.2022, 03:00
11.08.2022, 04:00
11.08.2022, 05:00
11.08.2022, 06:00
11.08.2022, 07:00
11.08.2022, 08:00
11.08.2022, 09:00
11.08.2022, 10:00
11.08.2022, 11:00
11.08.2022, 12:00
11.08.2022, 13:00
11.08.2022, 14:00
11.08.2022, 15:00
11.08.2022, 16:00
11.08.2022, 17:00
11.08.2022, 18:00
11.08.2022, 19:00
11.08.2022, 20:00
11.08.2022, 21:00
11.08.2022, 22:00
11.08.2022, 23:00
12.08.2022, 00:00
Minimum 7,9 5,2 2,6
Maksimum 34,2 58,2 12,5
Średnia 15,8 16,7 3,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.